Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінка Страхової Компанії/ Фактора-кореспондентаАвторизація та встановлення Лімітів факторингу здійснюється Кредитно-інвестиційним комітетом Банку та/або згідно внутрішніх процедур (після їх затвердження). Страхове покриття розповсюджується на Права вимоги, відступлені Банку в період дії страхового ліміту, незалежно від терміну погашення заборгованості.

6.4. Аналіз комерційних відносин ПостачальникДебітор(прийнятність з точки зору факторингу):

- Вид діяльності/ продукції/ послуг.

- Історія ділових стосунків Постачальника та Дебітора.

- Прозорість документообігу та форм розрахунків.

- “Факторабельність” Контракту (див. п.4.1. Розділу 4).

Аналіз Контракту

Визначення впливу положень Контракту на його “факторабельність”.Вплив положень Контракту може бути як позитивний, так і створювати певні ускладнення для факторингового обслуговування. Такі положення можуть стосуватися вимог щодо: Поставки товару (кількість, строк, умови доставки та прийому), документообігу по Поставках, умов оплати товару тощо.

Положення/ Статті Контракту, які необхідно проаналізувати:

Номер та дата укладання Контракту.

Сторони Контракту. Сутність їх бізнес–відносин: чи не є сторони Контракту Комітентом та Комісіонером, скільки Сторін передбачено Контрактом тощо.

Предмет.Предметом Контракту мають бути господарські операції, що можуть передаватися на Факторинг та відповідають діяльності Клієнта. Предмет Контракту має відповідати тому, що зазначалось Клієнтом при поданні пакету документів на розгляд факторингової операції.

Строк.Визначеність кінцевого строку дії Контракту; можливість, умови та метод його подовження.

Сума Контракту, вартість товару.Порядок визначення суми Контракту та вартості товару, у т.ч. наявність статті Контракту, яка описує/визначає, за яких умов Дебітор приймає та регулює ціну товару; наявність знижок, бонусів та інше, що може призвести до зменшення суми Прав вимог до Дебітора.

Строки та умови Поставки.Умови Контракту, що описують обсяги, строки та умови замовлення, постачання та прийняття товару; документи, якими оформлюється Поставка товару (оскільки в подальшому вони зазначаються у Факторинговій угоді); інші умови, пов’язані із прийняттям Дебітором товару (місце, процедура, дії у разі виявлення товарів із дефектами, відмови у прийнятті товару по причині не відповідності товару по якості, кількості, некомплектності, терміну придатності тощо); порядок ініціювання та розв’язання Диспутів.

Строки та умови платежу.Формулювання строків оплати товару надає можливість Банку визначити дату/день оплати товару. Аналізуються умови, що впливають на зменшення вартості заборгованості Дебітора на суму витрат, пов’язаних з доставкою товару, а також чи передбачає Контракт штрафи, пені, неустойки за несвоєчасну оплату товару? Чи має Право вимоги декілька строків платежів: графік або в залежності від окремих додаткових умов, наприклад, особливі умови розрахунку для нових продуктів (торгові марки, вид товару) та/або торгівельних мереж, що відкривають нову торгівельну точку?

Права та обов’язки сторін.Відповідальність сторін за невиконання обов’язків за Контрактом, а також штрафи, пені, неустойки.

Форс Мажор.

Спори.Порядок вирішення спорів (наприклад, право, місце та інстанція вирішення спорів у судовому порядку).

Заборона відступлення Прав вимог третім особам.Цивільним Кодексом України, Статтею 1080 «Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги», передбачено:

«1. Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження.

У цьому разі клієнт не звільняється від зобов'язань або відповідальності перед боржником у зв'язку із порушенням клієнтом умови про заборону або обмеження відступлення права грошової вимоги.»

Аналізуються випадки, за якими передбачено сплата Клієнтом штрафних санкцій за порушення даної умови Контракту.

Для факторингу без регресу умова щодо заборони відступлення Прав вимог третім особам виключається з Контракту між Клієнтом та його Покупцем.

6.6. Класифікація за типами кредитних операцій*

Продукт Тип кредитної операції Рівень кредитного ризику Джерело покриття ризику**
Внутрішній факторинг з регресом Ресурсна (при Авансовому платежі Клієнту) Сума авансу  
Внутрішній факторинг без регресу Ресурсна Сума номіналу Для застрахованих операцій – платежі страхової компанії, інші – розглядається індивідуально
Експортний факторинг з регресом Ресурсна (при Авансовому платежі Клієнту) Сума авансу  
Експортний факторинг без регресу Ресурсна Сума номіналу Покриття кредитного ризику Імпорт-фактором
Імпортний факторинг Без ресурсна Сума номіналу Для застрахованих операцій – платежі страхової компанії

*- факторинг з частковими послугами (без фінансування та без покриття кредитного ризику) не відноситься до кредитних операцій.

**- типовим джерелом погашення заборгованості за факторингом є платежі від дебіторів.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.