Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

АНАЛІЗ ПОРТФЕЛЮ ТА МОНІТОРИНГ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙАналіз портфелю та моніторинг факторингових операцій здійснюється Банком за двома напрямками:

· моніторинг клієнта

· моніторинг факторингових транзакцій.

 

9.1. Моніторинг клієнта - процес відстеження ключових елементів діяльності клієнта, який визначає його здатність до повернення фінансування в разі невиконання дебіторами своїх зобов’язань.

Моніторинг Клієнта має враховувати наступні фактори:

- віднесення клієнта або дебітора, якщо він є клієнтом Банка, до категорії WL1 та WL2;

- суттєве погіршення фінансового стану клієнта або дебітора;

- погіршення платіжної дисципліни дебітора;

- виявлення факту належності клієнта до групи пов’язаних осіб-позичальників;

- виникнення кримінальної відповідальності Клієнта (у разі виявлення Банком такої інформації);

- порушення справи про банкрутство/ліквідацію клієнта або його дебіторів;

- арешт майна або поточних рахунків клієнта третьою стороною;

- інші події, що можуть привести до погіршення стану обслуговування заборгованості за факторинговими операціями.

 

9.2. Моніторинг факторингових транзакційздійснюється Банком з наступною частотою:

· Щоденно

· Щотижня

· Щомісяця

· Щоквартально

· Щорічно

 

Щоденно моніторингу підлягає:

 

1.1. Збір дебіторської заборгованості, включає: відносини з дебіторами, адміністрування платежів, а також пов’язаних з цим питань;

 

1.2. Здійснення Зворотного відступлення Прав вимог до портфелю Клієнта, що може мати місце у наступних випадках:

- настання строку здійснення Зворотного відступлення згідно Факторингової угоди;

- у випадках закриття факторингових транзакцій іншим способом ніж платіж (наприклад, кредит-нота);

- у випадках, пов’язаних з диспутами;

- у випадках відмови/ неспроможності Дебітора здійснювати платіж на рахунок Банку;

- у випадках наявності сигналів щодо змови (fraud).

 

1.3. Ведення/ адміністрування Диспутів, яке складається з дій за відповідними транзакціями щодо дебіторської заборгованості “під диспутом”, інформування та допомоги Клієнту у врегулюванні цих спорів.

 

1.4. Права вимоги, прийняті з покриттям кредитного ризику (факторинг без регресу та імпортний факторинг з покриттям кредитного ризику).

 

1.5. Адміністрування Прав вимог, по яких ще не надане Фінансування (мета – фінансування дебіторської заборгованості, яка раніше не була профінансована через недостатність Ліміту фінансування, погашення попередньої дебіторської заборгованості, погашення боргів Клієнтом, врегулювання Диспутів).

 

Щотижневомоніторинг проводиться на основі інформації із факторингових регістрів банку/спеціалізованого факторингового програмного забезпечення:

- суми та строки погашення Дебіторської заборгованості;

- Прострочена дебіторська заборгованість.

 

Щомісячно моніторинг проводиться для всіх Клієнтів:

- звіт кредитного моніторингу про затверджену категорію Клієнта;

- інформація про стан розрахунків та обслуговування Дебіторів.

 

Щоквартальномоніторинг здійснюється для всіх Клієнтів та складається з об’єктивної та суб’єктивної оцінки Клієнта та його факторингового портфелю.

 

1. Об’єктивна оцінка базується на аналізі даних фінансової звітності клієнта, розвитку факторингових транзакцій.

Фінансовий аналіз Клієнта. Основна увага приділяється: розвитку фінансової ситуації; змінам у рейтингу; збільшенню грошових потоків, обслуговування кредитного боргу.

Розвиток факторингових транзакцій. Основна увага приділяється наступним факторам:

- порівняння очікуваного та досягнутого обороту по факторинговій операції;

- достатність Ліміту фінансування/ Покриття кредитного ризику;

- платіжна дисципліна Дебіторів;

- Зворотне відступлення Прав вимог, причини;

- стан факторингового портфелю (у т. ч. коригування сум Прав вимог, закриття факторингових транзакцій іншим способом ніж платіж, наприклад, Кредит-нота);

- Прострочена заборгованість Постачальника;

- Диспути, їх причини та процент врегулювання;

- взаємодія з Клієнтом, швидкість його відповіді на будь-які запити Банку.

 

2. Суб’єктивна оцінка базується на інформації, яку Банк отримує з інших доступних джерел, та може включати: перевірку Клієнтів (у т.ч. Дебіторів); якість менеджменту в компанії Клієнта; стан галузі Клієнта; ринкову позицію продукції та послуг Клієнта тощо.

 

Щорічно моніторинг проводиться для всіх Клієнтів в рамках “Review” Факторингових угод. Клієнт оновлює інформацію за Контрагентами (Картки, Контракти та пов’язані з ними документи тощо) та умовами Факторингової угоди (Анкета тощо). При цьому, проводиться оцінка, схожа до початкової, але з врахуванням розвитку факторингових транзакцій. За результатами річного моніторингу можуть виникати деякі з наступних ситуацій:

- Відмова у подовжені Факторингової угоди через погіршення фінансового стану чи низьку якість розвитку факторингових транзакцій.

- Перегляд переліку Дебіторів та умови їх обслуговування.

- Перегляд умов/структури факторингової операції: лімітів, строків, розміру Фінансування (у т. ч. по відношенню до частки коригувань сум Прав вимог), Винагороди та інших параметрів.

- Перегляд Ліміту фінансування (загальний ліміт на Клієнта чи попередньо погоджений ліміт на кожного Дебітора).

 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням Правління.

10.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Положення можуть бути внесені лише на підставі рішення Правління.

10.3. З моменту затвердження цього Положення, наступні документи: вважаються такими, що втратили чинність:

- протокол №36 від 26.04.2004 «Порядок проведення факторингових операцій АКБ “Укрсоцбанк” на внутрішньому ринку України».

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.