Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Винагорода Банка може складатися з плати за фінансування та комісій за надання факторингових послуг.Плата за фінансування:

Проценти/ Додаткові проценти (Interest/ Supplementary interest). Плата, яка нараховується Фактором та сплачується Постачальником за користування грошовими коштами, отриманими у вигляді Авансу. Процентна ставка може бути як фіксованою, так і змінною (для змінної також встановлюється максимальний розмір ставки). Можуть встановлюватися окремі розміри Процентної ставки:

(а) до залишку заборгованості за фінансуванням: процента ставка Х залишок заборгованості Х кількість днів користування фінансуванням /365*;

(б) до суми наданого фінансування, що не погашена у Період платежу: процента ставка Х сума наданого фінансування Х кількість днів з дати надання фінансування до дати Платежу /365*;

(в) до суми наданого фінансування, що не погашена після Періоду платежу/ Додатковий процент: процента ставка Х сума наданого фінансування Х Період Нарахування /365*.

* регламентується Обліковою політикою Банку;

Проценти можуть (а) сплачуватися Постачальником; (б) утриматись Фактором з Резервного/ Запасного фонду факторингу; (в) утриматись Фактором шляхом договірного списання.

 

Плата за фінансування також може нараховуватись як відсоток від суми відступлених Прав вимог та утримуватись Фактором з наданого Клієнту Авансу.

 

Комісії за надання факторингових послуг:

Факторингова комісія (Factoring Commission). Комісійна винагорода Фактора за проведення факторингових операцій в частині здійснення обліку та управління Дебіторською заборгованістю, яка нараховується у виді певного проценту від відступлених Прав вимоги.

Абонентська плата (Handling fee). Фіксована плата за обробку кожного Розрахункового документу, що підтверджує Права вимоги. Розраховується та нараховується в дату відступлення Дебіторської заборгованості.

Інші договірні платежі та комісії (Other contractual fees and commissions).Це такі (але не виключно), як: плата за проведення оцінки, плата за реєстрацію, банківські видатки тощо.

Для відступленої та профінансованої Дебіторської заборгованості Фактор має право на Факторингову комісію, Проценти/Додаткові проценти, Абонентську плату та Інші договірні платежі та комісії. Для сум Дебіторської заборгованості без надання Фінансування, Фактор має право тільки на: Факторингову комісію, Абонентську плату та Інші договірні платежі та комісії. В залежності від структури факторингової операції, вищезазначені види винагороди Банка можуть сплачуватись як Постачальником, так і Покупцем.

Оплата Права вимог, відступлених Банку:

Непрямий платіж (Indirect payment).Платіж, здійснений Дебітором на рахунок Постачальника або на рахунок Експорт-фактора, а не на рахунок Фактора або відповідно рахунок Імпорт-Фактора.

Прогресивна оплата (Progress payments). Поетапна оплата Поставки, умови якої передбачені Контрактом (наприклад, оплата за графіком, розстрочення платежу).

Прямий платіж (Direct Payment).Оплата Покупцем відступлених Прав вимог шляхом прямого платежу Фактору.

Регрес (Recourse). Право Фактора вимагати повернення непогашеного залишку фінансування від Клієнта-постачальника або право Фактора здійснити Зворотне відступлення Прав вимоги, якому кореспондує зобов’язання Постачальника прийняти Права вимоги у свій портфель дебіторської заборгованості на умовах, передбачених Факторинговою угодою (наприклад, у разі несвоєчасної та/або неповної оплати Дебітором прав вимог протягом обумовленого періоду незалежно від причин цієї несплати).

Залишковий платіж (Retention).Для факторингу-кредиту: сума коштів, одержаних від Дебітора, що підлягають поверненню Постачальнику, після погашення суми Фінансування за відповідним Правом вимоги та інших платежів, не сплачених в строк Фактору Постачальником (прострочена винагорода Фактора, суми Регресу тощо).

Резерв/ резервний фонд/ запасний фонд (Reserve).Сума не виплаченого Клієнту фінансування (різниця між Номінальною вартістю кожного Права вимоги та сумою виплаченого Авансового платежу). Резерв утворюється в момент відступлення Права вимоги та обліковується в балансі Фактора методом накопичення (зростаючи – при фінансуванні кожного Права вимоги та зменшуючись при погашенні Права вимоги) на рахунках грошового покриття. Резерв використовується для покриття сум заборгованості Клієнта перед Фактором, згідно умов Факторингової угоди. Сума невикористаного Резерву виплачується клієнту як Залишковий платіж.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.