Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ліміти та строки факторингової операціїДата валютування Поставки/ Інвойсу (Value date).Дата, з якої починається відстрочка платежу.

Дата Зворотного відступлення (Reassignment Date). Дата, в яку неоплачена Дебіторська заборгованість повертається Фактором (безпосередньо або через Фактора-кореспондента) в портфель Дебіторської заборгованості Постачальника. Дата та умови Зворотного відступлення визначаються Факторинговою угодою.

Дата платежу(Due day). Дата закінчення відстрочки платежу за Поставкою (договірний період). Також може зазначатися як (Maturity date).

Період врегулювання Диспуту (Dispute Settlement Period). Кількість днів, зазначена у Факторинговій угоді, з початку інформування про Диспут Клієнтом або Фактором, протягом якого проводиться розв’язання Диспуту (в тому числі в судових/арбітражних/правоохоронних/інших уповноважених державних органах чи установах, в тому числі міжнародних).

Період гарантійного платежу (Credit Cover Period).Визначена Факторинговою угодою кількість днів, протягом якої проводиться комплекс заходів, направлених на погашення Дебіторської заборгованості.

Період пільговий/ Період очікування (Grace Period).Кількість днів, зазначена в Факторинговій угоді, починаючи із дня закінчення Періоду платежу, протягом якого Фактор урегульовує питання щодо погашення простроченої дебіторської заборгованості та визначає джерела її погашення.

Період платежу (Payment period). Відстрочка платежу за Контрактом, погоджена до Факторингу.

Період Регресу (Recourse Period). Строк/термін, передбачений Факторинговою угодою для здійснення Регресу.

Ліміт покриття кредитного ризику/ Ліміт покриття (Credit Cover Limit).Максимальна сума грошових коштів, в межах якої Фактор надає Покриття кредитного ризику.

Ліміт фінансування (Financing Limit).Максимальний ліміт для Фінансування Кваліфікованих Прав вимог, який встановлюється Фактором відносно кожного окремого Суб’єкта факторингової операції Клієнта. Ліміт є відновлювальний.

Ліміт на Дебітора (Debtor's limit). Максимальна сума грошових коштів, в межах якої Фактором надається Аванс Клієнту під відступлені ним Права вимоги щодо кожного окремого Дебітора. Розмір Ліміту на Дебітора визначається та регламентується Факторинговою угодою.

Виплата покриття/ Гарантійний платіж (Payment under guarantee, PUG).СплатаБанком /Фактором-кореспондентом коштів в рамках та на умовах Покриття кредитного ризику, по яким немає Диспуту, але які не були оплачені Покупцем протягом певного періоду з моменту настання Дати платежу. В разі укладення договору страхування між Банком та страховою компанією, до Виплати покриття/ Гарантійного платежу прирівнюється відшкодування Банку страховою компанією збитків, завданих внаслідок несплати боржником Прав вимоги.

Покриття кредитного ризику (Credit Cover).Прийняття Фактором ризику непогашення Дебітором Прав вимоги з будь-яких підстав, крім їх недійсності. Порядок та умови покриття кредитного ризику визначаються Факторинговою Угодою та/або Міжфакторною угодою та Правилами, встановлюється у вигляді Ліміту покриття відновлювального/ не відновлювального або разового покриття. Поняття покриття кореспондує з регресним/ безрегресним факторингом: безрегресний факторинг здійснюється з Покриттям кредитного ризику, регресний – без Покриття кредитного ризику.

Фінансування (Financing) або Аванс/ Авансовий платіж/ Фінансовий платіж. Грошові кошти, які Фактор перераховує Постачальнику або Фактору-кореспонденту під відступлення Прав вимоги в порядку та на умовах, передбачених Факторинговою угодою. Див. також термін «Відступлення Прав вимоги».

Фінансування погашається Банку:

- При факторингу без регресу – за рахунок Покупця, Імпорт-фактора або страхової компанії (у разі укладення Банком відповідного договору страхування);

- При факторингу з регресом - за рахунок Покупця, а при неплатежі Покупцем – за рахунок Клієнта-постачальника.

Кредитний ризик Постачальника (Credit risk).Ризик невиконання Покупцем/ Імпортером (Дебітор) зобов’язань щодо оплати товару, поставленого Постачальником/ Експортером (Клієнт) згідно Контракту.

Ліквідний ризик (Liquidity risk). Ризик тривалої несплати (затримки оплати) Дебітором заборгованості по поставках.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.