Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Права вимоги та Дебіторська заборгованістьДебіторська заборгованість (Account Receivables, A/R).Сума неоплачених грошових зобов’язань Покупця/ Імпортера, які випливають з Контракту з Постачальником/ Експортером.

Право вимоги (Receivables).Право грошової вимоги до Покупця/ Імпортера, підставою виникнення якого є обумовлені Контрактом зобов’язання з оплати Поставки. Право вимоги підтверджується Розрахунковими документами, якими оформлена Поставка.

Верифікація дебіторської заборгованості (Verification A/R).Робота, яку проводить Фактор з Дебітором з метою перевірки дійсності, ліквідності та безспірності Прав вимог. Може проводитися Фактором як із власної ініціативи, так і за умовами Факторингової угоди (у т. ч. може ініціюватися третьою стороною: Фактором-кореспондентом, Постачальником, страховою компанією тощо).

Кваліфіковане/ Схвалене Право вимоги (Qualified Receivables). Право вимоги до Дебітора, що є (1) дійсним, (2) безспірним, (3) ліквідним, (4) не обтяжене вимогами третіх осіб, (5) відносно якого відсутні юридичні/законодавчі/правові обмеження на відступлення Фактору, (6) за якими не настала Дата платежу (7) за якими може бути здійснена Інкасація платежу, а також (8) Документація на відступлення відповідає умовам Факторингової угоди.

Некваліфіковане Право вимоги (Unqualified Receivables). Право вимоги до Дебітора, яке не відповідає вимогам до Кваліфікованого / Схваленого до Фінансування Права вимоги.

Підтверджене Право вимоги (Confirmed Receivables).Право вимоги, щодо якого Дебітор надав Фактору підтвердження в процесі Верифікації дебіторської заборгованості (у встановленому порядку) про те, що на момент відступлення здійснення Факторингу Право вимоги є безспірним; по відношенню до нього не виникає жодних сумнівів щодо його дійсності в майбутньому; відступлення зазначеного Права вимоги здійснюється Фактору до настання Дати Платежу. Виключно за підтвердженими Правами вимоги за Факторинговою угодою надається Покриття кредитного ризику та Фінансування (в межах відповідних Лімітів, встановлених Факторинговою угодою).

Покрита Дебіторська заборгованість (Covered Receivables).ЧастинаДебіторської заборгованості, на яку може бути надано Покриття кредитного ризику, в рамках передбаченого Ліміту покриття (Фактор бере на себе ризик неплатежу затвердженим Дебітором).

Непокрита Дебіторська заборгованість (Uncovered Receivables).Дебіторська заборгованість, на яку не розповсюджується Покриття кредитного ризику.

Поставка (Supply). Партія товару (термін також включає виконані роботи, наданні послуги), відвантаженого Постачальником та прийнятого Дебітором в строки та на умовах, обумовлених Контрактом. В проектах Міжнародного факторингу даний термін може застосовуватися із врахуванням Incoterms та Загальних правил міжнародного факторингу.

Номінальна вартість Поставки (Nominal value).Вартість Поставки, здійсненої Постачальником на користь Дебітора, вказана у Розрахунковому документі, яким оформлено Поставку.

Номінальна вартість Права вимоги (Approved Value). Номінальна вартість Поставки, зменшена на суму оплати (попередньої чи фактичної), вже здійсненої Дебітором за цією Поставкою, а також на суму вартості багатооборотної тари, якщо це передбачено Контрактом.

Кредит-нота (Credit note).Вартість, що знижує Номінальну вартість Прав вимог, що не підлягає оплаті Дебітором.

Операції, що коригують номінальну вартість Прав вимог(Non-values). Зменшують/ не додають цінності, що насампередстосується компенсацій та знижок, Кредит /дебет-нот, що мають відношення до вартості Дебіторської заборгованості за факторингом.

Диспут (Dispute). Будь який спір між Постачальником/ Експортером та Дебітором/ Імпортером, щодо наявності та/або суми Прав вимоги. Для факторингу з покриттям кредитного ризику - дія Покриття по Правам вимоги, що знаходяться під диспутом, призупиняється до його розв’язання.

Зворотне відступлення (Reassignment).Повернення Фактором (безпосередньо або через Фактора-кореспондента) Прав вимог у портфель дебіторської заборгованості Постачальника. Дата та умови Зворотного відступлення визначаються Факторинговою угодою.При Зворотному відступленні Прав вимог здійснюється повернення Постачальником раніше отриманого Авансу/ Авансового платежу/ Фінансового платежу (в його не погашеній частині).

Прострочена заборгованість (Overdue debts).Заборгованість Дебітора/ Імпортера та/або Постачальника/ Експортера, визначена Контрактом/Зовнішньоекономічним контрактом та/або Факторинговою угодою, у якої минув термін сплати.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.