Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Дефіцит товарів і послугПрипустимо, що під тиском власників автомобілів державний ор­ган встановлює офіційну фіксовану ціну 1 л бензину — 40 гр. од. За цих умов попит на бензин зросте з 6 до 8 млрд л (точка N), тому що буде більше бажаючих купити його за нижчою ціною (рис. 15). А що відбудеться з пропозицією бензину? Вона не тільки не зросте із збіль­шенням попиту, а навіть скоротиться з 6 до 4 млрд л (точка К). От­же, різниця між збільшеним попитом і скороченою пропозицією до­сягне 4 млрд л (8 - 4 = 4). Якщо величина попиту перевищує величи­ну пропозиції товару, утворюється різниця, яка називається величи­ною надмірного попиту, або дефіцитом. Надмірний попит виникає у тому разі, коли при встановленні певної ціни величина попиту пере­вищує запропоновану кількість товару.

Якщо за зрівноваженою ціною пропозиція бензину і попит на нього становили 6 млрд л, то за нових умов дефіцит становить 4 млрд л, тобто 67 % від необхідної потреби. Це означає, що кожні 6-7 колонок на АЗС з десяти будуть без бензину, кожні 6-7 з десяти


власників автомобілів не зможуть купити бензин за ціною 1 л 60 гр. од., вони змушені заплатити вищу ціну. З'явиться "чорний ринок" бензи­ну, спекуляція ним, і ціна 1 л підскочить до 80 гр. од., тому що його продавці в ціну бензину на "чорному ринку" включать і плату за ри­зик, пов'язаний з порушенням закону про фіксовану ціну на цей то­вар. Виробники і продавці бензину будуть зацікавлені в розквіті "чорного ринку" і спекуляції, адже це дає їм можливість продавати бензин за ціною, вищою за зрівноважену, що була до встановлення офіційної ціни.

Дефіцит породжує омертвілі витрати, тобто витрати покупців, які не приносять вигоди продавцю (витрати часу та витрати бен­зину на його пошук, витрати часу в чергах тощо). Чого ж досяг-ли споживачі в результаті зниження ціни? Вони "домоглися" дефі­циту бензину, виникнення "чорного ринку", черг і фактичного підвищення цін. Що виграло суспільство? Нічого. Воно втратило безліч людино-годин, витрачених на пошук бензину, і значні до­ходи, що пішли в кишені ділків "чорного ринку". Причина тако­го становища полягає в тому, що встановлення адміністративних цін державою ліквідувало механізм координації попиту і пропо­зиції, відключило механізм ринкового регулювання. Отже, ринок повинен і може формувати ціни як такі, що зрівноважують попит і пропозицію.

Надлишок пропозиції

Проаналізуємо ситуацію протилежного характеру, коли під впли­вом вимог нафтових "магнатів" і їх лобі в органах влади уряд пішов на встановлення вищих цін на бензин, наприклад, 80 гр. од. Розгля­немо, що відбудеться на ринку бензину, використовуючи рис. 15, який допоможе зрозуміти, що робитимуть люди, опинившись у та­кій ринковій ситуації.

Отже, підвищення ціни 1 л бензину до 80 гр. од. приведе до знач­ного скорочення попиту на нього з 6 до 4 млрд л (точка М), тому що бажаючих купити бензин за ціною, яка зросла на третину, стане менше також приблизно на 1/3. При цьому пропозиція бензину зросте з 6 до 8 млрд л (точка L). Тобто, утворюється розрив між пропозицією бензину (8 млрд л) і попитом на нього (4 млрд л), який становить: 8-4 = 4 млрд л. Це буде надлишкова величина пропозиції або надлишок пропозиції. Надлишок пропозиції виникає у тому разі,


якщо величина пропозиції товару за певною ціною перевищує вели­чину попиту на нього.

Надлишок пропозиції призведе до того, що склади готової про­дукції будуть переповненими, магазини затовареними, виробники почнуть скорочувати виробництво товарів і знижувати ціни на това­ри, щоб зацікавити споживачів. Величина пропозиції скорочувати­меться (на графіку рух по кривій від точки L до точки С). Через ви­сокі ціни на бензин багато споживачів значно скоротять кількість поїздок на автомобілях, дехто переобладнає автомобілі для роботи на скрапленому газі або замість машин з бензиновим двигуном придбає машини з дизельним двигуном. Це приведе до зменшення попиту на бензин, що змусить виробників зменшити ціни на нього. Величина попиту збільшуватиметься у напрямку від точки С до точки N. Отже, бензинові "магнати" від цього підвищення цін не виграли, а навіть втратили значну кількість споживачів бензину. Споживачі також втратили, оскільки витратили багато сил і коштів на переобладнання своїх машин або на дизельне паливо. Суспільс­тво загалом втратило, тому що порушило роботу регулюючого ринкового механізму.

Проаналізована модель "попит — пропозиція" дала змогу роз­глянути, як функціонує ринковий механізм, як підтримується рівно­вага ринку, як його суб'єкти пристосовуються до ринкових умов. Однак ринок не може ефективно функціонувати без конкуренції. То­му слід розглянути сутність і значення конкуренції в функціонуванні ринкового механізму.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.