Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Самостійна робота на занятті. Виконати лабораторні роботи:Виконати лабораторні роботи:

1. Адсорбція оцтової кислоти на активованому вугіллі.

2. Вплив розчинника на адсорбцію.

3. Вибіркова адсорбція кислих і основних барвників каоліном.

4. Фарбування шерсті.

Методика виконання роботи

Робота 1 Фарбування шерсті .

У три пробірки наливають по 5 мл 0,05 % розчину метиленової синьки . В одну пробірку додають 5 крапель 2 М розчину НСl, в другу - 5 крапель 2 М розчину NaOH, а в третю – 5 крапель води. В кожну з пробірок вносять по декілька шерстяних ниток білого кольору і витримують 20-30 хв. Розчини з пробірок зливають. Нитки промивають водою. Пояснити результати досліду.

 

Будова барвників, які використовувались:

 

еозін метиленовий синій

фуксин

 

Робота 2. Вибіркова адсорбція кислих і основних барвників каоліном.

В одну пробірку наливають 2 мл розчину еозину, в другу – 2 мл розчину метиленової синьки. В пробірки вносять по 0,1 г каоліну, перемішують, фільтрують через фільтрувальний папір на скляній лійці. Пояснити результати досліду, враховуючи, що еозин відноситься до кислотних, а метиленовий синій до основних барвників.

Заняття 16

Тема: Адсорбція електролітів. Хроматографія та її застосування в біології і медицині.

Актуальність теми:Розділення суміші речовин має надзвичайно важливе значення для дослідження речовин, які складають організм і приймають участь в процесах життєдіяльності.

Найбільш ефективний метод розділення речовин дістав назву хроматографічного. Цей метод набуває чимраз ширшого застосування і для деяких сумішей є єдино можливим методом. Великий набір хроматографічних методів від простих і доступних (на папері) до складних автоматизованих методів дозволяє використовувати їх в сучасній науці, особливо для наукових досліджень в біології і медицині.

Навчальні цілі:

Знати: принципи розділення суміші речовин за адсорбційним і розподільним механізмом, а також суть рідинної, газової, капілярної, колонкової, тонкошарової хроматографії.

Вміти: провести розділення суміші катіонів нисхідною хроматографією на колонці і висхідною хроматографією на папері.

Самостійна позааудиторна робота студентів.

1. Історія розвитку хроматографії.

2. Основи хроматографічного методу аналізу.

3. Класифікація методів хроматографії.

4. Адсорбенти які використовуються в нерухомій фазі.

5. Рухомі фази в рідинній і газовій хроматографії.

6. Принцип розділення сумішей методом колонкової і тонкошарової хроматографії.

7. Хроматографія на папері. Проявлення хроматограм.

8. Хроматографічний аналіз в медико - біологічних дослідженнях.

9. Суміш неорганічних йонів (Mn+2,Cu+2,Al+3) прпустили крізь шар адсорбенту на колонці. В якому порядку розподілились йони? Чому?

10. Для якої із амінокислот (цистеїн чи тирозин)швидкість пересування на папері в суміші вода – фенол більша, якщо відомо, що Rf для цих речовин відповідно 0,19 і 0,52?

11. При розділенні суміші органічних речовин сумішшю органічних розчинників(бутанол: вода: оцтова кислота) рівень розчинника піднявся на 15 см. Розрахувати Rf двох розділених таким способом речовин, якщо віддаль від лінії старту до середини забарвленої плями відповідно 4 і 9,5 см.

 

Контрольні питання.

1. Які види хроматографії Вам відомі і чим вони відрізняються?

2. Що таке йоніоніти?

3. В чому суть розподільної хроматографії?

4. Принцип методу тонкошарової хроматографії.

5. Основи капілярної хроматографії.

6. Принцип колонкової хроматографії.

7. Основи газової хроматографії.

8. Які адсорбенти використовуються в хроматографії?

9. В чому суть хроматографії на папері?

10. На які види поділяється хроматографія за способом виконання?

11. Механізм йонообмінної адсорбції.

12. Що відбувається при пропусканні розчину через катіоніт?

13. Що відбувається при пропусканні розчину через аніоніт?

14. За яким принципом розділяються речовини при хроматографуванні?

15. Етапи хроматографування.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.