Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ускладнання гіпертензії – гостра серцева недостатність1.У хворого 39-ти років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово виникли інтенсивний головний біль в потилиці, нудота і повторне блювання, що тривають п'яту годину. Об'єктивно: Ps- 88/хв, АТ- 205/100 мм рт.ст., болючість окципітальних точок, ригідність потиличних м'язів. Симптом Керніга позитивний з обох боків. Є підозра на субарахноїдальний крововилив. Який з нижче наведених методів дослідження має вирішальне значення для підтвердження попереднього діагнозу?

A.Комп'ютерна томографія

B.Ультразвукова доплерографія

C.ЕЕГ

D.Люмбальна пункція

E.Дослідження очного дна

 

2.Хворому 78 років, який тривало страждає гіпертонічною хворобою, раптово стало гірше: виникла нестача повітря, відчуття страху, виражена задишка інспіраторного характеру. Об-но: Дихання - клекочуче. Велика кількість харкотиння. При аускультації легень: розсіяні крупнопухирчаті хрипи. АТ – 170/100 мм тр.ст., Р- 96 уд/хв, напружений. Лабораторні дані: Hb–130г/л, загальний білок – 60 г/л. Яка найбільш вірогідніша причина даного стану хворого?

A.Зниження онкотичного тиску крові.

B.Підвищений гідростатичний тиск в малому колі кровообігу.

C.Форсована інфузійна терапія.

D.Прогресуюча з віком гіпоксія.

E.Підвищення осмотичного тиску крові.

 

3.У больного 58 лет, болеющего гипертонической болезнью, появились интенсивная головная боль, головокружение, тошнота, одышка в покое, клокочущее дыхание, кашель с выделением пенистой роздвой мокроты, влажные хрипы в легких, акцент II тона на легочной артерии. Больной сидит. Артериальное давление 214/136 мм.рт.ст.., частота сердечних сокращений – 96 в 1 минуту. Ваша тактика будет включать:

A.Срочную рентгенографию легких

B.Внутривенное введение нитропруссида натрия

C.Немедленно уложите больного в постель

D.Немедленное назначение бета-адреноблокатора

E.Выберите лечебные мероприятия после получения ЭКГ и рентгенограммы легких.

 

4.В приёмное отделение доставлен больной 70 лет с жалобами на резкую головную боль, головокружение, слабость. Болеет ГБ – 20 лет, состояние ухудшилось сегодня после эмоциональной нагрузки. Объективно: повышенного питания, лицо гиперемировано. Тоны сердца ритмичны, акцент ІІ т. на аорте. АД = 220/115 мм рт. ст. Пульс 76 в мин. Через несколько минут состояние больного резко ухудшилось: беспокоен, появилась одышка до 28 в мин. Смешанного характера. В лёгких аускультативно – влажные хрипы в нижних отделах. Для неотложной помощи вы будете использовать:

A.Нифедипин 10 мг под язык;

B.Строфантин в/в;

C.Обзидан в/в;

D.Лазикс 1\% - 2,0 – 2-3 амп. в/в;

E.Дибазол.

 

5.У хворої 60 років, що протягом 20 років страждає на гіпертонічну хворобу, після стресової ситуації раптово виник напад задишки. Об’єктивно: положення ортопное, Ps – 120 за 1 хв., АТ 210/120 мм рт. ст. I тон над верхівкою серця послаблений, у діастолі вислуховується додатковий тон ,ЧД – 32/хв. Дихання над нижніми відділами легень послаблене, поодинокі незвучні вологі дрібнопухирчасті хрипи. Яке ускладнення виникло у хворої?

A.Розшарування аорти

B.Напад істерії

C.Тромбоемболія гілок легеневої артерії

D.Пневмонія.

E.Гостра лівошлуночкова недостатність.

 

6. Чоловік 65 років скаржиться на задишку інспіраторного характеру. Хворіє ІХС 15 років. АТ-150/90 мм рт.ст., ЧСС-52 за хв. Тони серця глухі, акцент II тону над легеневою артерією. У легенях: дрібнопухирцеві хрипи у нижніх відділах. ЕКГ: патологічний Q у III, aVF відвіденнях без динаміки. ЕхоКГ: дилатація лівих відділів, фракція викиду лівого шлуночка – 35\%. Що лежить у основі гемодінамічних розладів у хворого?

A.Діастолічна дисфункція.

B.Систолічна дисфункція.

C.Порушення периферичного опору.

D.Систоло-діастолічна дисфункція.

E.Метаболічна дисфункція

7. У хворого 52 років, після значного фізичного навантаження, виникли болі пекучого характеру, локалізовані за грудиною з ірадіацією у ліву руку. Раніше нічого подібного не було. Тривалість нападу близько 45 хвилин. Прийняв 2 таб. нітрогліцерину – без полегшення. При огляді через 15 хв: блідий, наляканий, холодний піт, тони серця приглушені, АТ 160/90 мм рт.ст., ЧСС – 92 за 1 хв, дихання везикулярне. На ЕКГ: підйом сегмента ST у відведеннях V2-V5 на 4 мм (0,4 мВ). Попередній діагноз ?

  1. Інфаркт міокарда
  2. Прогресуюча стенокардія
  3. Стан після неускладненого гіпертензивного кризу
  4. Астено-невротичний синдрм

Е Вперше виникла стенокардія

8. Пацієнт Л., 63 років. Скарги на стискуючий загрудинний біль під час швидкої ходи з ірадіацією в ліву руку, який припиняється при зупинці. Протягом 10 років артеріальна гіпертензія, 2 місяці тому переніс інфаркт міокарда. Об’єктивно: Ps-72 за хв., АТ-140/90 мм рт.ст., ЧД-20 за хв., розширення меж серця вліво на 2 см, тони серця приглушені, ритм правильний, печінка не збільшена, периферичних набряків немає. На ЕКГ: ритм синусів, вогнищеві рубцеві зміни передньої та бокової стінок міокарда лівого шлуночка. Які заходи вторинної профілактики є доцільними у цього пацієнта?

  1. Реваскуляризація після коронарографії
  2. Метаболічна терапія
  3. Санаторно-курортне лікування
  4. Постійний прийом аспірину
  5. Прийом бета-блокаторів

 

9. Хвора, 63 років, лікується в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби, ІІІ ст., постінфарктного кардіосклерозу.скарги на задишку в стані спокою, набряки на ногах.. Об-но: акроціаноз, ортопное, асцит, тугі, «холодні» набряки на ногах. Пульс – 104 за хв., аритмічний, АТ 140/100 мм рт. ст.. Ліва межа серця на середньоключичній лінії. Тони серця глухі, діяльність аритмічна, дефіцит пульсу – 6-8 уд. За хв.. В легенях в нижніх відділах – дрібнопухирчасті вологі хрипи. Печінка на рівні пупка. Який діуретик найбільш показаний хворій?

A. Торасемід

B. Верошпірон

C. Верошпірон

D. Арифон-ретард

E. Етакринова кислота

10. У жінки, 58р., що страждає на гіпертонічну хворобу 10 років, з’явились на фоні миготливої аритмії ознаки застійної серцевої недостатності. Які засоби необхідно додати до лікування даної пацієнтки через появу нової симптоматики?

A. Серцеві глікозиди

B. Блокатори кальцієвих каналів

C. Блокатори калієвих каналів

D. Мембраностабілізатори

E. Симпатолітики

 

Інфаркт міокарда

У хворого 6 годин тому з'явився інтенсивний пекучий біль в епігастральній ділянці. При огляді температура тіла 37,2 С. Діяльність серця ритмічна. ЧСС – 68 за 1 хв. АТ 110/ 75 мм рт.ст. Живіт м'який, незначна болючість при пальпації в епігастральній ділянці. ЕКГ: ритм синусовий, правильний. Вольтаж збережений. Підйом ST у II, III, avF на 6-7 мм, зливається з позитивним зубцем Т. Депресія ST у І, avL на 1 мм. Який попередній діагноз?

*Гострий інфаркт міокарда, нижня стінка

Прогресуюча стенокардія напруження.

Гострий перикардит

Стабільна стенокардія напруження IV ФК.

Гострий інфаркт міокарда передня стінка

 

Чоловіка 57років доставлено зі скаргами на пекучий біль за грудниною, відчуття нестачі повітря, загальну слабкість. Об'єктивно: в легенях везикулярне дихання, в нижніх відділах - поодинокі вологі хрипи, ЧД - 24/хв. Тони серця приглушені, ЧСС=98/хв, АТ 120/80 мм рт.ст. На ЕКГ: елевація сегменту ST у відвіденнях V1 - V3. З введення якого препарату слід розпочати лікування?

Морфіну

Гепарину

Анаприліну

Поляризуючої суміші

Курантил

 

Больной 56 лет, отмечает при физической нагрузке боль за грудиной длительностью до 2 мин, иррадиирующую в левую руку, купирующуюся приемом нитроглицерина. За последние 2 дня частота приступов увеличилась до 6 в день, усилилась интенсивность боли, возникает в покое. Об-но: тоны сердца приглушені, I-й тон ослаблен. Акцент II тона на аорте. Пульс 76 уд. в мин. АД 160/96 мм рт. ст. Дестабилизация клинической картины может быть обусловлена:

*Надрывом атеросклеротической бляшки

Увеличением ударного обьема крови

Коронароспазмом

Развитием резистентности к нитроглицерину

Синдромом обкрадывания

 

У хворого 57 років стискаючий біль за грудниною, який віддає в ліву руку. Об'єктивно: підвишеного живлення. ЧСС=ПС=88/хв, АТ- 140/80 мм рт.ст. На ЕКГ у відвіденнях I, aVL, V1- V3 глубокий зубець Q , піднесення сегменту ST над ізолінією, він зливається з позитивним зубцем Т. Яка локалізація інфаркту міокарда?

Передньоперегородочний

Передньобоковий

Боковий

Задньобазальний

Задньодіафрагмальний

 

В кардіологічне відділення госпіталізовано хворого із скаргами на біль за грудиною. Стан важкий, холодний піт, пульс аритмічний , АТ 140/90 мм.рт.ст. На ЕКГ в V1 -V3 QS.Яка локалізацяія інфаркта міаакрда?

*Інфаркт міокарда передньої-перегородочний

Інфаркт міокарда бокової стінки

Інфаркт міокарда задне-діафрагмальний

Інфаркт міокарда задне-боковой

Інфаркт міокарда правого шлуночка

 

Хворий 42років, звернувся зі скаргами на задишку і стискаючі болі за грудиною, що віддають у нижню щелепу і ліве плече, виникають при фізичному навантаженні, тривають 3-5 хв., проходять після припинення навантаження. Дані скарги з’явились тиждень тому. Об-но: пульс 86/хв., ритмічний, АТ – 130/85 мм рт.ст. Які першочергові діагностичні заходи ?

*ЕКГ

Рентгеноскопія грудної клітки

Велоергометрія

Коронарографія

Вентрикулографія

 

Жінка 52 років скаржиться на біль в ділянці серця, яка віддає в лопатку, нудоту, блювання їжею. Страждає на жовчнокам'яну хворобу. Вчора багато їла гострої та жирної їжі. Об'єктивно: підвищеного живлення. ЧД -18/хв. Тони серця приглушені, ЧСС=ПС=94/хв, одиничні екстрасистоли, АТ - 160/100 мм рт.ст. Живіт м'який, чутливий при пальпації в правому підребер'ї та епігастрії, симптомів роздратування очеревини немає. В крові Hb - 135 г/л, Л- 8,6 тис, ШЗЕ =22 мм/год. Діастаза сечі- 64 од. На ЕКГ у відведеннях II, III и aVF Q =5 мм, R =3 мм, ST піднесений над ізолінією на 3 мм, зубець Т позитивний. Яка найбільш ймовірна причина погіршення стану хворої ?

Інфаркт міокарда

Гострий панкреатит

Гіпертонічний криз

Жовчнокам'яна хвороба

Харчове отруєння

 

Хворому 50 рокiв пiiсля обстеження в стацiонарi висталений дiагноз IXC: постiнфарктний кардiосклероз. Стенокардiя напруги, 3 ФК. Пiдiбрана медикаметозна терапiя, на фонi прийому якоi значно покращилася якiсть життя. Який з перерахованих призначених препаратiв доведено зменшуэ смертнiсть?

*Метопролол

Мілдронат

Нітросорбід

Корінфар

Панангін

 

Хворий 62 років звернувся до кардіолога тільки на четвертий день після приступу болю за грудиною ,який тривав більше години . При огляді хворого – стан задовільний, АТ 120/75 мм рт ст, ЧСС 82/хвилину. ЕКГ: ритм синусовий, правильний. Ознаки повної блокади лівої ніжки пучка Гіса ( раніше не фіксувалось ). Який біохімічний показник слід призначити для лабораторного підтвердження діагнозу гострий інфаркт міокарду?

*ЛДГ

Міоглобін

АСТ , АЛТ

МВ КФК

Лужна фосфатаза

 

Чоловiк 59 рокiв скаржиться на бiль в дiлянці серця постiйного характеру, пiдвищення температури. З анамнезу вiдомо, що 3 тижнi тому захворiв на гострий iнфаркт мiокарда. Об'єктивно: ЧСС - 86/хв., ритм правильний, ЧД - 18/хв., АТ -120/70 мм рт.ст. Над дiлянкою серця вислуховується шум тертя перикарда. В нижніх відділах легень - послаблене дихання. Аналiз кровi: лейк.- $9,2*10^9$/л, ШЗЕ - 32 мм/год. На ЕКГ динаміка відсутня. Який найбільш вірогідний діагноз?

Синдром Дресслера

Стенокардiя напруги

Гостра пневмонiя

Повторний iнфаркт мiокарда

Нестабiльна стенокардiя

 

Хворий 48 років, доставлений в клініку через 3 години після розвитку гострого інфаркту міокарду. Під час транспортування хворий декілька разів втрачав свідомість протягом 5- 10 секунд. АТ – 80/50 мм рт ст. ЧСС – 34 на хвилину. На ЕКГ: повна артіовентрикулярна блокада, елевація сегменту ST в ІІ, ІІІ, aVF. Які з невідкладних заходів потрібно проводити в першу чергу в стаціонарі?

*Термінове проведення електрокардіостимуляції

Призначення добутаміну

Призначення сечогінних препаратів

Призначення адреналіну

Електроімпульсна терапія

 

Чоловік 48 років скаржиться на біль, який віддає в ліву руку та виникає під час фізичного навантаження. Інвалід, ноги ампутовані на рівні середньої третини стегна після травми. Об'єктивно: межі серця не змінені, тони приглушені ЧСС=ПС=78/хв, АТ- 150/80 мм рт.ст. ЕКГ - без патології. Для уточнення діагнозу найбільш обгрунтовано проведення:

Курантилової проби

Проби на тредмілі

Нітрогліцерінової проби

Велоергометрії

Проби з обзіданом

 

Хворий 49 років, шофер, поступив у кардіологічну клініку зі скаргами на стискаючі болі за грудиною, що віддають у шию, які виникли дві години тому, слабість. Валідол і нітрогліцерин не дали ефекту, стан при поступленні важкий. Шкіра бліда, волога. Тони серця ослаблені, ЧСС – 96/хв., АТ – 110/70мм рт.ст. Живіт м’який, печінка не збільшена. Набряків немає. Який попередній діагноз ?

*Гострий інфаркт міокарда

Стенокардія спокою

Тромбоемболія легеневої артерії

Нейро-циркуляторна дистонія

Розшаровуюча аневризма аорти

 

Чоловік 75 років скаржиться на задишку, яка посилюється в лежачому положенні. Погіршення сталось 3 години тому. Страждає хронічним бронхітом. Над легенями ділянки перкуторного звуку з коробочним відтінком. При аускультації: в легенях розсіяні сухі хрипи, у нижніх відділах - послаблене дихання, поодинокі вологі хрипи, ЧД - 24/хв. Тони серця приглушені, ЧСС=ПС=96/хв, АТ - 140/70 мм рт.ст. Печінка + 3 см, на гомілках варикозне розширення вен, пастозність. На ЕКГ: у відведеннях V1-V3 Q= 5 мм, R = 3 мм, сегмент ST припіднятий над ізолінією та зливається з позитивним зубцем Т. Яка найбільш ймовірна причина погіршення стану хворого?

ІХС: інфаркт міокарда

Пневмонія

Загострення бронхіту

Перикардит

Тромбоемболія легеневої артерії

 

В лікарню доставлено чоловіка 42 років зі скаргами на біль у епігастрії, нудоту, блювання їжею. Вчора вживав багато жирних та гострих страв. В анамнезі: виразкова хвороба. Об'єктивно: в легенях везикулярне дихання, ЧД =18/хв. Тони серця приглушені, ЧСС=ПС=92/хв, АТ - 130/80 мм рт.ст. Живіт м'який, чутливий при пальпації в епігастрії, симптомів роздратування очеревини немає. В крові: Hb - 140 г/л, Л- 9,2 тис, ШЗЕ =17 мм/год. Діастаза сечі- 64 од. На УЗД - конкремент у жовчному міхурі. На ЕКГ у відведеннях II, III и aVF Q =5 мм, R =3 мм, ST піднесений над ізолінією на 3 мм, зубець Т позитивний. Яка найбільш ймовірна причина погіршення стану хворого?

Інфаркт міокарда

Виразкова хвороба

Гострий панкреатит

Жовчнокам'яна хвороба

Харчове отруєння

 

Больной 50 лет на третьей неделе инфаркта миокарда отмечает появление одышки, слабости, ноющей боли в области сердца. Объективно: шум трения плевры в нижних отделах с обеих сторон. Тоны сердца ослабленные, шум трения перикарда. В крови: лейк. - 5,9 ·10*9/л, палочкоядерных - 2%, сегментоядерных- 67%, моноцитов -8%, эозинофилов- 6%, лимфоцитов -15%, СОЕ - 30 мм/час. Чем наиболее вероятно обусловлено ухудшение состояния больного ?

Синдром Дреслера

Медикаментозной аллергией

Рецидивом инфаркта

Развитием плевропневмонии

Тромбинфарктной пневмонией

 

Хворий 45 років 3 місяці тому переніс великовогнищевий інфаркт міокарда. Скарг не пред,являє.Об,єктивно: АТ - 150/90 мм рт. ст. ЧСС - 92/хв. Тони серця приглушені. Печінка біля краю реберної дуги, периферичних набряків немає. На ЕКГ: рубцеві зміни в ділянці задньої стінки лівого шлуночка. Супутньої патології немає. Яку комбінацію ліків можна призначити для найбільш ефективної профілактики повторного інфаркту міокарда?

Аспірин + бисопролол

Тиклід + нітронг

Курантил + коринфар

Теонікол + нітросорбід

Аспірин +єналаприл

 

У блок інтенсивного спостереження та реанімації доставлений хворий 45 років через 60 хвилин від початку гострого трансмурального переднього інфаркту міокарда. Захворів вперше. Біль був знятий до госпіталізації. Стан хворого середньої тяжкості, свідомість ясна, виразна синюха губ. Тони серця глухі, ритмічні. АТ- 140/80 мм рт.ст. Пульс - 98/хв. Дихання у нормі, ЧДР - 19/хв. Печінка не збільшена. Набряків немає. Яке з указаних нижче призначень найбільш показане?

Стрептокіназа

Протиаритмічні препарати + гепарін в/в

Гепарин + аспірин в/в

Нітрати + гепарин

Глюкозо-калієва-інсулінова суміш

 

Чоловік 58 років знаходився в блоці інтенсивної терапії в зв'язку з гострим інфарктом міокарда. Об'єктивно: АТ - 150/100 мм рт. ст., ЧСС 100/хв. Через 3 дні поскаржився на напад задухи. Об'єктивно: АТ 100/65 мм рт. ст., ЧСС 120 /хв, ЧД - 32/ хв. В нижніх відділах легень з'явились вологі незвучні хрипи, на верхівці став вислухуваться ритм галопа, систолічний шум. Який найбільш вірогідний діагноз?

Набряк легенів

Розрив міокарда

Кардіогенний шок

Тромбоемболія легеневої артерії

Гострий перикардит

 

У хворого 54 років з діагнозом: ішемічна хвороба серця - гострий трансмуральний передньо-перегородковий інфаркт міокарда, виникли часті шлуночкові екстрасистоли. Який з перелічених препаратів необхідно ввести хворому?

Лідокаїн

Строфантин

Новокаінамід

Фіноптин

Дігоксин

 

Чоловік 50 років госпіталізований в палату інтенсивної терапії з гострим трансмуральним інфарктом міокарда задньо-діафрагмальної ділянки лівого шлуночка. Призначення якого препарату є найменш показаним ?

Ніфедипін

Нітрогліцерин

Пропранолол

Фентаніл

Морфін

 

Жінку 62 років госпіталізовано в палату інтенсивної терапії з гострим трансмуральним інфарктом міокарда передньої, перетинкової та верхівкої ділянок лівого шлуночка. В комплекс обстеження було призначено дослідження активності ферментів сироватки крові. Максимальне підвищення якого ферменту слід очікувати на 5 добу від початку інфаркту міокарда ?

ЛДГ

АсАТ

АлАТ

КФК

ЛФ

 

Чоловік 42 років доставлений у лікарню зі скаргам на стискаючий та пекучий біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече та ліву лопатку, задишку, різку кволість. Больовий синдром виник вперше в житті після емоційного перенапруження, триває близько години. Об'єктивно: Ps - 98/хв, ритмічний. Ат - 130/80 мм рт.ст. Тони серця приглушені, шумів немає. На ЕКГ депресія сегменту ST та негативний зубець Т у відведеннях І, avL, V1-V4. Який найбільш ймовірний діагноз?

Гострий коронарний синдром

Стенокардія напруги

Нестабільна стенокардія

Великовогнищевий інфаркт міокарда

Трансмуральний інфаркт міокарда

 

Хворий 48 років другу добу знаходиться в реанімаційному відділенні з приводу гострого передньоперегородкового інфаркту міокарда. Під час огляду раптово “захропів”, відзначалось одноразове тонічне скорочення скелетни мўязів, зіниці розширились, пульс на a. carotis відсутній. Що стало найбільш вірогідною причиною виникнення раптової кліничної смерті?

Фібриляція шлуночків

Розрив міокарда, тампонада серця

Електромеханічна дисоціація

Тромбоемболія легеневої артерії

Приступ МАС Морганьі-Адамса-Стокса

 

В реанімаційне відділення доставлений хворий 48 років з різкими болями в області серця, що розпочались 8 годин тому. Біль не купірувався нітрогліцерином і аналгетиками. Хворий блідий, виражений акроціаноз, шкіряні покриви холодні і вологі на дотик. Чд - 32/хв. Пульс слабкого наповнення, 120/ хв., АТ 100/80 мм рт.ст. Із сечового міхура по катетеру одержано 20 мл/год сечі. На ЕКГ – трансмуральний інфаркт передньоперегородкової області, гостра фаза. Призначене комплексне лікування. Які показники будуть найбільш достовірними для оцінки його ефективності?

Годинний діурез і гази крові (РаО2 і РвСО2)

Частота пульсу та його наповненність

Динаміка ЕКГ

Рівень кардіоспецифічних ферментів в сироватці крові

Вміст електролітів і зміни КОС

 

В реанімаційне відділення доставлений хворий 48 років з різкими болями в ділянці серця, що розпочались 8 годин тому. Біль не купірувався в/в інфузією нітрогліцерину, промедолом і аналгіном. Хворий блідий, виражений акроціаноз, шкіряні покриви холодні і вологі на дотик, з плямистомармуровим малюнком. Пульс слабкого наповнення, 120/хв., АТ 100/80 мм рт.ст. На ЕКГ – трансмуральний інфаркт передньоперегородкової ділянки, гостра фаза. Який з видів аналгезіі в даному випадку буде найбільш доцільним?

Нейролептаналгезія

Введення анальгіну з транквілізаторами в/в

Повторне введення наркотиків в/м

Наркоз закисом азоту

Повторне введення аналгетиків в/м

 

Мужчина 65 лет жалуется на постоянные боли за грудиной, не купирующиеся нитроглицерином, кашель с прожилками крови в мокроте. Болен 3-й день. Перенес 2 острых инфаркта миокарда - 2 года и 3 недели назад. Объективно: t-37,8 С. Пульс -90/мин, ритмичный. Правая и левая границы сердца смещены кнаружи на 1 см, тоны глухие. Слева на уровне 4-5 ребер укорочение перкуторного звука, шум трения плевры. На ЭКГ - отрицательная динамика: снизился вольтаж зубцов комплекса QRS, появился конкордантный подъем интервала ST выпуклостью книзу в 1 и 3 стандартных отведениях. Какова наиболее вероятная причина этих симптомов?

Синдром Дресслера

Острая пневмония

Рецидивирующий инфаркт миокарда

Сердечная астма

Тромбоэмболия легочной артерии

 

Хвора 54 років один рік тому перенесла великовогнищевий інфаркт міокарда. Через 6 місяців з'явилися напади ангінозних болей, що носять прогресуючий характер. В теперішній час реєструється до 12-14 нападів на добу. З останні півроку 4 рази лікувалася в стаціонарі. На ЕКГ іноді реєструється ішемія міокарду. Яке лікування найбільш показане хворій?

Аорто-коронарне шунтування

Призначення нітратів

Призначення бета-блокаторів

Корекція ліпідного складу крові

Призначення гепарину

 

В приймальне відділення лікарні швидкої медичної допомоги у тяжкому стані доставлено чоловіка 43 років. Черговий лікар встановив діагноз: гострий інфаркт міокарда. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, через 2 години хворий помер. Якому фахівцю найбільш доцільно доручити встановити основну причину смерті у даній ситуації?

Судово-медичний експерт

Лікар-експерт

Черговий лікар

Лікар швидкої допомоги

Лікар-патологоанатом

 

У чоловіка 57 років, що протягом 10 років страждає на стенокардію, раптово виник інтенсивний здавлюючий біль за грудиною. Після прийому 2 табл. нітрогліцерину біль зменшився, але не пройшов, через 30 хв. став нестерпним. Об’єктивно: блідість шкіри, гіпергідроз. Ps 100 за 1 хв., АТ 110/70 мм рт. ст. Над верхівкою послаблений I тон і неінтенсивний систолічний шум

* Інфаркт міокарда.

Прогресуюча стенокардія.

Перикардіт.

Розшарування аорти.

Тромбоемболія гілок легеневої артерії

 

Хворий 48 рокiв з дiагнозом: IХС: гострий iнфаркт мiокарду з зубцем Q передньоперогеродковоi областi, верхiвки та боковоi стiнки лiвого шлуночка, поступив у відділення у перші 4 годинпи захворювання. Якi з перерахованих пiдходiв до лiкування найбiльш эфективно знижуэ летальнiсть при гострому iнфарктi мiокарду з зубцем Q?

* Тромболiзiс в/в

Нiтроглiцерин в/в

Морфiй в/в

Лiдокаiн в/в

Гепарин в/в

 

Чоловік 62 років звернувся в приймальне відділення зі скаргою на пекучий біль за грудниною. 7 років страждає на гіпертонічну хворобу. Останні 2 місяця щодня приймає гіпотіазид. Об'єктивно: підвишеного живлення. При пальпації паравертебральних точок зліва на рівні Th4 - Th6 виникає біль. Межі серця поширені вліво, тони приглушені, ЧСС=72/хв, АТ=150/90 мм рт.ст. На ЕКГ: елевація сегменту ST у відведеннях V3 - V5. В крові: АЛТ = 0,92 ммоль/год.л. , АСТ = 1,36 ммоль/год.л. Який найбільш ймовірний діагноз?

Інфаркт міокарда

Стенокардія Принцметала

Стенокардія напруження

Остеохондроз хребта

Міокардіодистрофія /гіпокаліємія/

 

Хворий 42 р. скаржиться на сильні пекучі болі за грудиною, які виникли приблизно годину тому, після фізичного перенавантаження, холодний піт, різку загальну слабкість. Об'єктивно: шкіра чиста, блідого кольору. Пульс - 72/ хв, АТ – 190/100 мм рт.ст. Межі серця не змінені. Тони ослаблені, чисті. ЕКГ: ритм синусовий, правильний. Амплітуда зубця Q у відведеннях ІІ, ІІІ, avF рівна амплітуді зубця R, тривалість 0,04 секунди. У цих же відведеннях зареєстровано елевацію сегмента ST на 4 мм вище ізолінії. Попередній діагноз?

Задньодіафрагмальний інфаркт міокарда

Базальний інфаркт міокарда

Передньо - боковий інфаркт міокарда

Циркулярний інфаркт міокарда

Субендокардіальний інфаркт міокарда

 

Хворого 62-х років госпіталізовано зі скаргами на сильний біль за грудниною , який триває 1 годину і не знімається нітрогліцирином . Страждає на стенокардію, раніше напад усувувався нітратами. Інших захворювань немає. Об'єктивно: ціаноз губ. Тони серця глухі, діяльність ритмічна. На ЕКГ: гостра фаза трансмурального інфаркту передньої стінки лівого шлуночка . Що треба негайно ввести хворому довенно?

Актилізе

Аналгін

Но-шпу

Корглікон

Дімедрол

 

Чоловік 53 років протягом 1,5 місяців знаходився у клініці з приводу інфаркту міокарда, ускладненим набряком легень. Об’єктивно: помірного харчування, невеликий ціаноз губ. Пульс- 80/хв, АТ – 140/90 мм рт.ст. ЧД – 20/хв. В нижніх відділах легень дрібнопухирцеві хрипи. Тони серця приглушені. Печінка не збільшена. Набряків немає. Яке лікування доцільно призначити хворому для вторинної профілактики ІХС?

*Інгібітори АПФ, статини

Бета-блокатори, статини

Бета-блокатори, аспірин

Аспірин, нітрати

Аспірин, антагоністи кальцію

 

У хворого 50 років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль в епігастральній ділянці та правому підребер'ї, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Пульс 100/хв, аритмічний, екстрасистолія. АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите напруження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз $13,8*10^9$/л. ЕКГ - інтервал ST у відведеннях ІІІ і aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?

Гострий інфаркт міокарда

Гострий панкреатит

Гострий холецистит

Перфорація виразки шлунка

Харчова токсикоінфекція

 

Мужчина 45 лет госпитализирован через 2 часа от начала интенсивных загрудинных болей, продолжавшихся около 45 мин. и сопровождавшихся тошнотой и потливостью. На ЭКГ - элевация сегмента ST в отведениях I, aVL, V5, V6. Пациент гемодинамически стабилен. Анамнез - без особенностей. Какой препарат наиболее эффективен для восстановления коронарного кровотока в данной ситуации?

Тканевой активатор плазминогена

Гепарин низкомолекулярний

Тиклиопидин

Стрептокиназа

Ацетилсалициловая кислота

 

Хворий 58 років доставлений в приймальне відділення з болями у лівій половині грудної клітки. При клінічному обстеженні , крім тахікардії (102/хв.), відхилень не виявлено. На ЕКГ патологічний зубець Q у І, аVL , QS у V1,V2,V3 відведеннях та куполоподібний підйом ST з від'ємним Т. Який найбільш вірогідний діагноз?

* Гострий інфаркт передньої стінки лівого шлуночка

Варіантна стенокардія

Розшарування аорти

Гострий інфаркт задньої стінки лівого шлуночка

Ексудативний перикардит

 

Хворий лікувався з приводу інфаркту міокарда. На 13 день наступило посилення болю в грудній клітці, задишка. Об’єктивно: температура $38,2^0С$, пульс - 112/хв., ЧД - 26/хв. Під правою лопаткою вислуховуються дрібнопухирчаті хрипи, а через 2 дні діагностований правобічний ексудативний плеврит. Загальний аналіз крові: лейкоцити - $8,9*10^9/л$, еозинофілів- 8 \%. ШЗЕ- 24 мм/год. Яке ускладнення інфаркту міокарда у хворого?

*Синдром Дреслера

Тромбоемболія легеневої артерії

Серцева астма

Повторний інфаркт міокарда

Пневмонія

 

У мужчины 55 лет с острым инфарктом миокарда на 14 день лечения в стационаре наступило ухудшение: появились интенсивные боли в области сердца и в правом боку, сухой кашель, t-37,6 С. В легких дыхание жесткое, в нижних отделах справа - влажные среднепузырчатые хрипы, шум трения плевры. ЧДД - 20/мин. Тоны сердца глухие, шум трения перикарда. Пульс - 90/мин, ритмичный, АД - 115/80 мм рт.ст. Лейкоциты - 10х10*9 /л, эозинофилы - 6%, палочкоядерные нейтр. - 7%, сегментоядерные - 67%, лимфоциты - 18%, моноциты - 2%, СОЭ - 26 мм/час. Какова вероятная причина ухудшения состояния больного?

Синдром Дресслера

Рецидивирующий инфаркт миокарда

Тромбинфарктная пневмония

Плевропневмония

Острая сердечная недостаточность

 

Хворий 58 років після порожнинної операції скаржиться на біль у лівій половині грудної клітки.Об-но:ЧСС 102/хв, послаблені тони серця. На ЕКГ патологічний зубець Q у І, aVL; QS у V1, V2, V3 відведеннях та куполоподібний підйом ST з від’ємним Т. Який найбільш вірогідний діагноз?

* інфаркт міокарду

Розшарування аорти

Варіантна стенокардія

Ексудативний перикардит

Тромбоемболія легеневої артерії

 

У зв’язку з тривалим болем стенокардитичного характеру хворого 56 років госпіталізовано до лікарні, де виявлено підйом сегменту ST на 5 мм з формуванням зубця QR у відведеннях V1 –V4. У першу добу мав місце стан клінічної смерті, у подальшому - часті епізоди екстрасистолії. Який препарат вибору для постійного прийому в амбулаторних умовах для даного хворого ?

* Атенолол

Верапаміл

Дигоксін

Нітросорбіт

Новокаїнамід

 

Хворий 73 р. потрапив в лікарню з приводу гострого інфаркта міокарду лівого шлуночку. Помітна прекардіальна пульсація. Рецидували пароксизми шлуночкової тахікардії. На ЕКГ- гостра стадія трансмурального інфаркта без динаміки. Rо-логічно симптоми застійної серцевої недостатності. На 9-й день у хворого з`явилась пітливість, слабкість, стійка тахікардія та тривалий субфебрилітет. Який з діагнозів найбільш ймовірний?

Тромбоендокардит

Рецидив інфаркту міокарда

Тромбоемболія легеневої артерії

Внутрішній розрив серця

Вогнищева пневмонія

 

Хворий 68 років госпіталізований з діагнозом: гострий задній інфаркт міокарду. Під час огляду втратив свідомість, вкрився холодним потом. Стан важкий. Шкіра бліда, холодна. Тони серця глухі, ритм сердечних скорочень правильний. Пульс 180 за 1 хв., слабкого наповнення. АТ 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: поширені до 0,18 сек і деформованіі шлуночкові комплекси. Яке ускладнення інфаркту міокарда має місце?

* Шлуночкова тахікардія

Фібриляція шлуночків

Шлуночкова екстрасистолія

Вузлова тахікардія

Фібриляція передсердь

 

Хворий 45 років з інфарктом міокарда.у ділянці передньої стінки лівого шдуночка відчув “завмирання” у роботі серця, посилилась слабкість, . На ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС 78 за 1 хв. Періодично з’являються по 2-3 поширених шлуночкових комплекса тривалістю більш 0,18 сек., неправильної, поліморфної форми, після яких відмічаються повні компенсаторні паузи. Яке ускладнення інфаркту міокарда має місце?

* Шлуночкова екстрасистолія

Передсердна екстрасистолия

Вузлова екстрасистолія

Шлуночкова тахікардія

Внутришлуночкова блокада

 

У хворого 45 років з інфарктом міокарду виявлено На ЕКГ: підвищення ST у відведеннях І, AVL, V5 – V6, зниження ST у відведеннях ІІІ, V1 – V2. Яка локалізація зони некрозу?

* Переднєбокова

Задньо-перетинкова

Заднєдіафрагмальна

Передня розповсюджена

Переднєперетиночна

 

У больного 42 лет в течение 3 дней впервые стали отмечаться приступообразные жгучие боли при ходьбе, исчезающие при остановке. . На ЭКГ появился отрицательный Т в V1 - V4. Для уточнения диагноза наиболее целесообразно провести:

*Определение тропонина Т.

Определение лактатдегидрогеназы ( ЛДГ1).

Пробу с эргометрином.

Велоэргометрию.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

 

Хворий 50 років з : розповсюджений передній інфаркт міокарда. Після двох діб лікування з,явилося почуття недостачі повітря, сухий кашель. При обстеженн незвичні вологі хрипи у нижніх відділах легень, музічний систолічний шум на верхівці серця та в точці таБоткіната акцент П тону над легеневою артерією, яких раніше не було. Укажить найбільш вірогідний діагноз?

* Відрив сосочкового м’язу

Тромбоемболія легеневої артерії

Нозокоміальна пневмонія

Постінфарктний перікардит

Синдром Дресслера

 

Невідкладні стани. НП і ГП. Тотальний плевральний випіт. Пневмоторакс.

Астматичний статус. Анафілактичний шок. Набряк Квінке.

1. У хворого, який страждає на дисемінований туберкульоз, раптово з′явився сильний біль у правій половині грудної клітки та значно посилилася задуха. Об'єктивно: шкіра бліда, ЧСС- 120хв. Справа дихання різко ослаблене, зліва - жорстке. Про що слід думати в даному випадку в першу чергу?

A. Інфаркт міокарда

B. Сухий плеврит

C. *Спонтанний пневмоторакс

D. Тромбемболія легеневої артерії

E. Крупозна пневмонія

2. В оранжерії ботанічного саду чоловік 28 років після того як понюхав орхідею збліднів, втратив свідомість. ЧСС 115 на хвилину. Артеріальний тиск – 50/0 мм рт.ст. Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?

A. *Преднізолон

B. Кордіамін

C. Строфантін

D. Мезатон

E. Дімедрол

3. Хворий 27 років отримав травму грудної клітки при ДТП. Об-но: стан хворого важкий, ціаноз шкіри, при пальпації болючість та крепітація в ділянці IV - VI ребер зправа по задній аксілярній лінії. Дихання справа різко ослаблене. Підшкірна емфізема. На оглядовій рентгенограмі колапс правої легені на 1/2 об'єму. Місце виконання діагностичної плевральної пункції?

A. В плевральний синус

B. В VІ міжребер’ї по задньоаксилярній лінії

C. *В ІІ міжребер’ї по серединьоключичній лінії

D. В VІІ міжребер’ї по лопатковій лінії

E. У місті найбільшої тупості, яка визначається перкуторно

4. Хворий Д., 62 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом: аспіраційний абсцес нижньої долі лівої легені (S6), важка течія, гостра дихальна недостатність ІІІ ст., відмічається висока температура тіла, лихоманка, заливний піт, сухий кашель з болями в грудях на стороні ураження; при перкусії-укорочення звуку над вогнищем ураження, дихання ослаблене. Рентгенографічно: інфільтрація легеневої тканини. На 5-й день хвороби стан хворого погіршився. У пунктаті плевральної порожнини визначається гній. Яке ускладнення основного захворювання у даного хворого?

A. Емфізема легень

B. Спонтанний пневмоторакс

C. *Емпієма плеври

D. Ексудативний плеврит

E. Легенева кровотеча

5. У хворого на цукровий діабет діагностовано пневмонію. Хвороба супроводжувалась лихоманкою та профузним потовиділенням. Скарги: спрага, слабість, занепокоєння. Об’єктивно: шкіра суха, поморщена; слизові сухі, ковтання затруднене; язик червоний, сухий; температура - 38,5 оС; ЧСС = 88 /хв, А/Т = 140/90 мм рт. ст.; діурез - 450 мл/добу. Лабораторні дані: Ht =58%; Na = 160 ммоль/л, К = 4 ммоль/л, п.в. сечі = 1030. Інфузійну терапію слід почати з:

A. *5%-ного розчину глюкози

B. 10%-ного розчину глюкози

C. Гіпоглікемічна

D. Розчину Рінгера

E. Реополіглюкіну

6. Під час епідемії грипу у хворого Г., 59 років після зниження лихоманкиз'явився біль в грудній клітці, кашель з жовто-зеленим харкотинням 100 мл на добу, інколи з домішками крові. Об`єктивно: ЧД - 36/хв. Над легенями справа під лопаткою притуплення перкуторного звуку, жорстке дихання, середньо- і великопухирцеві хрипи. В крові: лейк. - 18,6*109 /л, ШОЕ-64 мм/ год. Аналіз харкотиння: лейк. 80 - 100 в п/з, ер. - 40 - 50 в п/з, еласт . волокна, коки. Рентгенологічно: корені розширені, справа нижня частка неоднорідно затемнена з двома ділянками просвітлення. Який найбільш ймовірний попередній діагноз?

A. Інфільтративний туберкульоз легенів в фазі розпаду

B. Ексудативний плеврит

C. Периферичний рак нижньої частки правої легені

D. Інфарктпневмонія

E. *Правобічна нижньочасткова пневмонія з абсцедуванням

7. Хворий 20 років скаржиться на сухий кашель, біль в м'язах, підвищення температури тіла до 38°С впродовж 5 днів. Протягом 2 тижнів: біль в горлі, нежить. Приймав ампіцилін по 2 г на добу без позитивного ефекту. Об'єктивно: голосове тремтіння, перкусія легень без особливостей, жорстке дихання. Лейкоцити крові - 7,0*109/л, лейкоцитарна формула в межах норми. ШОЕ - 25 мм/год. Рентгенографія ОГК: підсилення легеневого малюнку, малоінтенсивні вогнищеві тіні в нижніх відділах правої легені. Найбільш вирогідний діагноз?

A. Грипп

B. Гострий бронхіт

C. *Мікоплазменна пневмонія

D. Післягрипозна пневмонія.

E. Пневмококова пневмонія

8. Жінці 32 років, яка хворіє бронхіальною астмою алергічного генезу, планується операція- холецистектомія. Який з наступних препаратів з профілактичною метою необхідно включити до премедикації?

A. *Піпольфен

B. Аміназін

C. Седуксен

D. Промедол

E. Дроперідол

9. У хворого 45 років з гострим абсцесом лівої легені при кашлі раптово виникли сильні болі в грудній клітці, задуха, посилилась тахікардія. При рентгенологічному контролі зліва виявлено колабовану ліву легеню, повітря в лівій плевральній порожнині з горизонтальним рівнем рідини. Який механізм виникнення даного ускладнення?

A. Розрив булли лівої легені

B. *Прорив гнійника в плевральну порожнину

C. Перехід запалення на вісцеральну плевру

D. Ателектаз лівої легені

E. Гостра серцево- легенева недостатність

10. У хворої, що страждає бронхіальною астмою більше 20 років, на фоні нападу задухи раптово з'явився постійний кашель без харкотіння, біль у грудній клітці, посилилась задишка. На ЕКГ - перевантаження правих відділів серця. Лікування бета-адренергічними засобами не має ефекту. Яке можливе ускладення розвинулося у даної хворої?

A. Серцева астма

B. *Астматичний статус

C. Набряк легенів

D. Пневмоторакс

E. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

11. Больной 27 лет жалуется на сухой кашель, одышку при малейшей нагрузке, боли в грудной клетке, повышение температуры до 37,3 0С в течение 3-х недель. В прошлом злоупотреблял наркотиками. Дыхание жесткое, хрипов нет, тахикардия - 120 /мин. Рентгенологически с обеих сторон легких - интерстициальные изменения. При бронхоскопии в лаважной жидкости - Pneumocista carinii. Какие препараты наиболее эффективны для лечения данного больного?

A. Цефамизин, нитроксолин

B. Ампициллин, низорал

C. Эритромицин, рифампицин

D. *Бисептол, клиндамицин

E. Интерферон, ремантадин m

12. Хвора А., 25 років скаржиться на лихоманку (Т=39,5 °С), озноб, слабкість, сухий кашель з болями у правій половині грудної клітини. Хворіє 2 доби. Об”єктивно: справа нижче кута лопатки притуплення перкуторного звуку, вислуховуються бронхіальне дихання та шум тертя плеври від паравертебральної до середньопавинної лінії. Аналіз крові: лейкоцити – 18, 109/л, п. – 12%, ШОЕ – 35 мм/год. Діагноз?

A. Сухий плеврит

B. *Позагоспітальна пневмонія

C. Ексудативний плеврит

D. Абсцес легені

E. Ателектаз легені

13. У хворого 35 років під час фізичного навантаження появились різкі болі в лівій половині грудної клітки. Об′єктивно: хворий покритий холодним потом, важко вдихнути повітря із-за болів. Аускультативно: дихання справа везикулярне, зліва - ослаблене. Тахікардія, пульс 100 уд. в хв. Діагноз?

A. Стенокардія напруги

B. Гострий інфаркт міокарду

C. *Спонтанний пневмоторакс

D. Лівобічний плеврит

E. Пневмонія

14. Хворий С., 25 років поступив після травми грудної клітки. При клінічному та рентгеннологічному обстеженні встановлено діагноз “напружений пневмоторакс зліва”. Яка невідкладна допомога?

A. *Дренування плевральної порожнини

B. Внутрівенні інфузії

C. Оксигемотерапія

D. Інтубація

E. Аналгетики

15. У клініку поступив хворий 18 р., зі скаргами на виражену задишку, кашель, свербіння шкіри. Захворів гостро, біля години тому після прийому ампіциліну. В дитинстві кропивниця, харчова поліалергія. Об-но: параорбітальний набряк, почервоніння та набряк обличчя. Дихання свистяче. Рs 96 за 1 хв., АТ 80/50 мм рт. ст. Препаратом невідкладної допомоги буде ?

A. Еуфілін

B. Дімедрол

C. Допамін

D. *Гідрокортизон

E. Мезатон

16. Юнак 18 років, студент, взятий на облік 6 місяців тому з приводу віража туберкулінової проби. Профілактичне лікування не приймав. Захворів два тижні тому, з`явився біль в грудях, сухий кашель, задишка, підвищилась температура до 38ºС. При огляді права половина грудної клітки відстає при диханні. На рентгенограмі легень справа затемнення від ІІІ ребра до діафрагми, високої інтенсивності, однорідне, верхня границя тіні у вигляді косої лінії, нижня зливається з діафрагмою і м`якими тканинами. Аналіз крові: лейк. – 12,0*109 г/л, ШОЕ – 50 мм/год. Проба Манту з 2 ТО – 18 мм папула. Який діагноз найбільш вірогідний у хворого?

A. Фібрінозний плевріт

B. Інфільтративний туберкульоз

C. *Ексудативний плеврит

D. Крупозна пневмонія

E. E. Казеозна пневмонія

17. У пацієнта 43 років, госпіталізованого у тяжкому стані в пульмонологічне відділення, по клінічним та рентгенологічним даним запідозрена стафілококова етіологія пневмонії. Який варіант антибіотикотерапії найбільш доцільний?

A. *Кларітроміцин + цефтриаксон

B. Пеніцилін + тетрациклін

C. Левоміцетин + карбеніцілін

D. Гентаміцин

E. Ріфампіцин

18. Хворий скаржиться на набряк обличчя і шиї, осиплість голосу, нежить, утруднення дихання. За годину до цього з’їв невелику кількість полуниці. Ваш діагноз?

A. Анафілактичной шок

B. *Набряк Квінке

C. Алергічна кропив’янка

D. Атопічний дерматит

E. Поліноз

19. Хворий 36 років поступив зі скаргами на кашель з виділенням слизово-гнійного харкотиння, підвищення температури тіля до 37,8ºС, болі в правому боці при диханні. Перкуторно зправа в нижніх відділах легень притуплений перкуторний звук, аускультативно - послаблення везикулярного дихання та крепітація, шум тертя плеври. Для якого патологічного стану характерні приведені дані?

A. Ексудативний плеврит

B. *Позалікарняна пневмонія

C. Госпітальна пневмонія

D. Туберкульоз легень

E. Гострий бронхіт

20. Чоловік 50 років знаходиться в терапевтичному відділенні з приводу гострої пневмонії. Скаржиться на слабість, кашель з гнійнокривавистим харкотинням. Об’єктивно: стан важкий. t-39,2ºС. ЧД - 30/хв. ЧСС- 96/хв, АТ 110/70 мм рт.ст. В легенях справа голосні вологі хрипи. Тони серця приглушені, ритм правильний, тахікардія. На рентгенограмі легенів справа кілька тонкостінних порожнин з рівнем рідини. Який збудник найбільш вірогідно визвав пневмонію?

A. Пневмококк

B. Стрептококк

C. Паличка Фридлендера

D. *Стафілокок

E. Мікоплазма

21. Хворий 45 років після перенесеної 2,5 тижні тому застуди відмітив кашель з виділенням гнійного харкотиння, до 100-120 мл на добу, підвищення температури тіла до 38°С. Через 2 години з'явились сильні болі в правій половині грудної клітки, різка задишка. Пульс - 112/хв, АТ - 90 та 55 мм рт.ст. Виражений акроціаноз. ЧД - 42/хв. Об'єктивно: відставання правої половини грудної клітки в диханні. При перкусії: притуплення легеневого звука. При аускультації: дихання над правою легенею не вислуховується. Який з перерахованих діагнозів відповідає даній клінічній картині?

A. Крупозна пневмонія

B. Абсцедивна пневмонія

C. Ексудативний плеврит

D. Інфаркт легень

E. *Піопневмоторакс

22. У чоловіка 46 років виявлено пневмонію із множинними порожнинами розпаду в обох легенях. Лікування пеніциліном було неефективним. З бронхопульмонального лаважного вмісту був висіяний золотистий стафілокок, який має стійкість до метициліну. Призначення якого з антибактеріальних засобів є оптимальним в даній ситуації?

A. *Клафоран

B. Карбеніцилін

C. Ампіцилін

D. Тетрациклін

E. Бісептол

23. Хворий 36 років, протягом 5 років страждає фіброзно-кавернозним туберкульозом легень. Звернувся до дільничного фтизіатра із скаргами на гострий біль в нижній частині правої половини грудної клітки, посилення задишки інспіраторного характеру. Об’єктивно: загальний стан хворого середнього ступеня важкості. Шкірні покриви бліді, сухі на дотик. Над нижньою частиною правої легені відмічається значне послаблення голосового тремтіння, перкуторно – тимпаніт, аускультативно – відсутність дихання. Рентгенологічно: по периферії правого гемітораксу відмічається ділянка, позбавлена легеневого малюнку, яка відділена від легені чіткою межею. Для якого ускладнення найбільш характерна така клінічна симптоматика та рентгенологічні дані?

A. Ателектаз легені.

B. Ексудативний плеврит

C. *Пневмоторакс.

D. Полікістоз.

E. Бульозна емфізема.

24. Після психоемоційного стресу у хворого 24 років часто виникали стани, які щодня супроводжувалися свистячим диханням, експіраторною задишкою, частими нічними симптомами, що обмежувало його фізичну активність. ПШВ і ОФВ1- 60\%, відхилення - 30 \%. Який діагноз захворювання?

A. Персистуюча бронхіальна астма середньої важкості

B. *Важка персистуюча бронхіальна астма.

C. Інтермітуюча бронхіальна астма.

D. Легка персистуюча бронхіальна астма.

E. Бронхоспастичний синдром алергічного генезу.

25. Під час огляду потерпілого після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається ціаноз, утруднене дихання. Стан хворого тяжкий, права половина грудної клітини відстає в акті дихання, міжреберні проміжки розширені справа, під час перкусії коробковий звук, відсутнє дихання під час аускультації. Який найбільш імовірний діагноз?

A. *Клапанний пневмоторакс

B. Відкритий пневмоторакс

C. Пневмоперитонеум

D. Гострий гнійний плевріт

E. Тотальний гемоторакс справа

26. В лікарню звернувся за допомогою 42 річний чоловік у якого через 10 хвилин після укусу бджоли з’явився набряк обличчя, погіршилося дихання. Пульс – 98 на хвилину, артеріальний тиск 130/80 мм рт.ст. Черговий лікар внутрішньо-м’язово ввів хворому 1 мл 1\% розчину дімедролу і рекомендував на слідуючий день звернутися до дільничого терапевта. Ви згодні з рішенням чергового лікаря? Якщо ні, то щоб Ви запропонували хворому?

A. В/в ввести розчин хлористого кальцію

B. Згоден із рішенням чергового лікаря

C. Госпіталізувати в лікарню для спостереження

D. *В/в ввести преднізолон і госпіталізувати в лікарню

E. В/в ввести розчин хлористого кальцію і госпіталізувати в лікарню

27. Хвора 36 років скаржиться на задишку, відчуття стискання в правій половині грудної клітки, підвищення температури до 38,7ºC, кашель з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного харкотиння. Хворіє понад тиждень. Скарги пов’язує з переохолодженням. При огляді: легкий акроціаноз губ, пульс ритмічний, 90/хв., АТ - 140/85 мм рт.ст. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкусія - справа нижче кута лопатки прослуховується тупість з межею до верху. В цій ділянці дихання різко ослаблене, відсутнє. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Правобічна нижньочасткова плевропневмонія

B. *Правобічний ексудативний плеврит

C. Ателектаз правої легені

D. Абсцес правої легені

E. Правобічна вогнищева пневмонія

28. Чоловік 26 років, захворів гостро 2 дні тому, коли виникли головний біль, слабкість, кашель зі “ржавим” харкотинням. Об-но: гіперемія обличчя, ЧДР – 36 за хвилину. Над легенями перкуторно: тупий звук праворуч нижче від кута лопатки, аускультативно – бронхіальне дихання. АТ 100/70 мм рт.ст., ЧСС – 98 за хвилину, температура тіла 38ºС. В аналізі крові: Лей – 17*109/л, ШОЕ – 32 мм/год. Рентгенографія легень: гомогенне затемнення у нижній долі правої легені. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Великовогнищева пневмонія

B. Параканкрозна пневмонія

C. Гострий бронхіт

D. Ексудативний плеврит

E. Туберкульоз легень

29. Хворому на двосторонній гідроторакс неодноразово проводили плевральні пункції з обох сторін. Після чергової пункції погіршення стану, лихоманка, болі у грудях. Наступного дня лікуючим терапевтом під час плевральної пункції зправа одержано гній. Який механізм виникнення правосторонньої гострої емпієми?

A. Лімфогенний.

B. *Контактно-аспіраційний.

C. Гематогенний.

D. Імплантаційний.

E. Повітряний.

30. У ребенка 1 года, лечившегося в стационаре по поводу острого гнойного отита, на 2-й неделе развилась острая очаговая бронхопневмония, протекающая с деструкцией. Какой возбудитель вероятнее всего явился причиной болезни у данного ребенка?

A. *Стафилококк

B. Пневмококк

C. Стрептококк

D. Микоплазма

E. Палочка инфлюэнцы

31. Хворий 49 р. скаржиться на ядуху, кашель. Мокроту не виділяє. Неодноразово застосовував сальбутамол, інтал, але без ефекту. Об-но: сидить, спираючись на стіл. Ціаноз обличчя, акроціаноз. Дихання поверхневе, затруднене, місцями не вислуховується; розсіяні хрипи, значно подовжений видох. Серце - тони приглушені, тахікардія. Ps - 112/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Печінка біля краю реберної дуги. Периферичних набряків немає. Який попередній діагноз у хворого?

A. Хронічний обструктивний бронхіт

B. Бронхіальна астма, помірної важкості

C. Аспірація стороннього тіла

D. *Астматичний статус

E. Серцева астма

32. Хворий з діагнозом перітоніт неясного генезу, АТ=90/60мм.рт.ст., Р-126 у 1/хв., ЧДД-32 у 1/хв., шкіра сірого кольору. В операційній проведена катетерізація верхньої порожневої вени по Сельдінгеру із підключичного доступу. Анестезія загальна зі штучною вентиляцією легенів. Через годину відзначається гіпотонія, тахікардія, екстрасістолія, дихання над правими відділами легенів не прослуховується. Яка причина погіршення стану хворого.

A. Ендотоксичний шок

B. *Пневмоторакс з колапсом та ателектазом

C. Кардіогенний шок

D. Гостра серцева недостатність

E. Надниркова недостатнісь.

33. У больного 72 лет на третьи сутки после аденомэктомии появились кашель с мокротой, температура 37,9 оС, недомогание. На рентгенограмме – инфильтрат в нижней доле правого легкого. Препаратом выбора для лечения подобного осложнения является:

A. Пенициллин.

B. Оксациллин.

C. *Цефтриаксон.

D. Эритромицин.

E. Гентамицин.

34. Чоловік 50 р. скаржиться на задишку, кашель, біль в лівій половині грудної клітки, підвищення t до 37,5 oС.Захворів 3 тижні тому. Палить 30 років. Об-но: пониженого живлення, ціаноз губ, грудна клітка емфізематозна, зліва - спереді від ІІІ ребра до низу - тупий звук. Дихання відсутнє в міжлопатковій ділянці зліва. Рентгенологічно: інтенсивне гомогенне затемнення зліва, тінь серця відхилена вправо. Ваш діагноз?

A. *Ексудативний плеврит

B. Крупозна пневмонія

C. Інфільтративний туберкульоз.

D. Гідроторакс зліва

E. Ателектаз легені

35. Хворий 51 року, скаржиться на виражену задишку, відчуття важкості та розпирання в лівій половині грудної клітини. Об-но: ЧД-30/хв, ЧСС - 108/хв. Над лівою половиною грудної клітини голосове тремтіння різко послаблене, перкуторний тон тупий, при аускультації різке послаблення везикулярного дихання. Рентгенологічно – гомогенна тінь до рівня 2-го ребра з вернею косою межею, органи середостіння зміщені праворуч. Методом вибору при лікуванні даного хворого повинно бути.

A. Екстренна бронхофіброскопія

B. Інгаляція (2 агоністів короткої дії)

C. Внутрішньовенне введення антибіотиків

D. Внутрішньовенне введення великих доз глюкокортикостероїдів

E. *Лікувально-діагностична плевральна пункція

36. Хворий Я., 32 років після переохолодження відчув загальну слабкість, пітливість, підвищену температуру, з′явився кашель. Об`єктивно: Грудна клітка симетрично бере участь у диханні, справа під лопаткоюпритуплення перкуторного звуку, послаблене везикулярне дихання, вологі звучні дрібнопухирчасті хрипи. В крові: лейкоцити - 8,2 Г/л, ШОЕ - 21 мм/год. Який діагноз найбільш ймовірний?

A. *Позагоспітальна пневмонія

B. Хронічний бронхіт

C. Гострий бронхіт

D. Рак легені

E. Туберкульоз

37. Чоловік 50 років, хворіє на туберкульоз легень. На рентгенограмі у легенях багато вогнищ 3-6 мм, місцями вони зливаються в інфільтрати, на верхівках – бульозна емфізема. Після сильного кашлю у хворого раптово виникли біль у лівій половині грудей, задишка, з’явились ціаноз, тахікардія. Перкуторно – зліва тимпаніт, дихання ослаблене. ЕКГ - синусова тахікардія. Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Легенева кровотеча

B. Хронічне легеневе серце

C. *Спонтанний пневмоторакс

D. Ателектаз

E. Ексудативний плеврит

38. В результаті мікробіологічного обстеження харкотиння у хворого встановлена хламідійна етіологія негоспітальної пневмонії. Який з нижче перерахованих антибактеріальних препаратів буде найбільш адекватним для лікування цього хворого?

A. Цефазолін

B. Гентаміцин

C. *Кларитроміцин

D. Цефтриаксон

E. Бісептол

39. В хирургическое отделение доставлен больной Н., 46 лет с прооперирован по поводу аппендицита.. Через 4 суток появились рецидивирующие ознобы, кашель, одышка, лихорадка 38,50, возобновился лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом. На ренгенограмме выявлен инфильтративный очаг в нижней доле правого легкого. Какое состояние развилось у больного?

A. *Нозокомиальная пневмония.

B. Тромбинфарктная пневмония

C. Догоспитальная пневмония.

D. Абсцесс легкого.

E. Туберкулез легких

40. У хлопчика 4-х місяців через 15 хвилин після другог щеплення вакциною АКДП були зафіксованіі ознаки набряку Квінке. Який препарат Ви використаєте для надання дитині невідкладної допомоги?

A. Гепарин

B. *Преднізолон

C. Адреналін

D. Фуросемід

E. Седуксен

41. У хворої, що страждає бронхіальною астмою більше 20 років, на фоні нападу задухи раптово з'явився постійний кашель без харкотіння, біль у грудній клітці, посилилась задишка. На ЕКГ - перевантаження правих відділів серця. Лікування бета-адренергічними засобами не має ефекту. Яке можливе ускладення розвинулося у даної хворої?

A. *Астматичний статус

B. Серцева астма

C. Набряк легенів

D. Пневмоторакс

E. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

42. 27-річний чоловік, що раніше нічим не хворів, поступив до лікарні зі скаргами на сильний озноб, лихоманку та вологий кашель протягом 4 днів. Відмічає швидку втому та задих при рухах. Мокротиння в’язке, обільне, має іржавий окрас. Рентгенограма грудної клітини виявила інфільтрацію нижньої долі зліва. Який збудник найбільш вірогидний у даному випадку пневмонії?

A. Hemophilus influenzae

B. Klebsiella pneumoniae

C. Staphylococcus pneumonius

D. *Strehtococcus pneumoniae

E. Streptococcus viridaus

43. Хворий 10 років страждає на бронхіальну астму протягом останніх 5 років. Неодноразово отримував стероїдні гормони. Загострення хвороби почалось 3 доби тому. Протягом остпньої ночі 10 разів користувався "Сальбутамолом". Об'єктивно: стан тяжкий. Шкіряні покриви бліді, акроціаноз, значна експіраторна задишка, стійкий кашель. Грудна клітка вздута, дихання послаблено, незначні сухі хрипи. Діагностовано: Астматичний статус, Iст. Яка найбільш оптимальна терапія?

A. Еуфілін в/в + "Сальбутамол"

B. Штучна вентиляція легенів

C. Еуфілін в/в і в/м

D. Адреналін п/ш + еуфілін в/м

E. *Еуфілін в/в + преднізолон в/в

44. В конце первых суток у новорожденного состояние ухудшилось – повысилась температура тела до 38 С, появились цианоз, беспокойство, одышка до 85 в минуту, втяжение межреберий на вдохе. На губах- пенистое отделяемое. Над легкими «мозаичный» перкуторный звук, дыхание ослаблено, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, тахикардия, систолический шум. В крови лейкоцитоз, сдвиг влево. Поставьте предварительный диагноз:

A. *Интранатальная пневмония

B. Постнатальная пневмония

C. Болезнь гіалинових мембран

D. Обструктивный бронхит

E. Пневмопатия

45. У хворого 32 років, який лікувався у стаціонарі з діагнозом : гострий абсцес правої легені, після кашлю раптово з'явилися важке дихання, ціаноз, біль у правій половині грудної клітки. Яке ускладнення найбільш вірогідне?

A. Інфаркт-пневмонія

B. Інфаркт-міокарда

C. Перфорація стравоходу

D. Ексудативний плеврит

E. *Піопневмоторакс

46. Ребенку 8 месяцев после соответствующего обследования установлен диагноз атипичной внебольничной пневмонии хламидийной этиологии. Выберите оптимальный вариант антибиотикотерапии

A. *Макролид II-го поколения

B. Цефалоспорин II-го поколения

C. Аминопенициллин

D. Аминогликозиды

E. Макролид I-го поколения

47. Хворий 42 років поступив через 3 години після травми з вираженою підшкірною емфіземою верхньої половини туловища, задишкою, тахікардією , пульс-120 уд. в хв. Рентгенологічно пневмотораксу не виявлено, значно розширене середостіння в обі сторони. Яка невідкладна допомога?

A. Пункція плевральної порожнини

B. *Дренування переднього середостіння

C. Дренування плевральної порожнини

D. Торакоскопія

E. Торакотомія

48. Больной 28 лет, находясь на лечении по поводу туберкулеза легких внезапно почувствовал острую боль в правой половине грудной клетки, одышку. Перкуторно над правым легким определяется коробочный звук, дыхание не прослушивается. Рентгенографически правое легкое коллабировано к корню на 1/2 объема. Сердце и органы средостения смещены влево. Какое осложнение возникло у больного? Больной 28 лет, находясь на лечении по поводу туберкулеза легких внезапно почувствовал острую боль в правой половине грудной клетки, одышку. Перкуторно над правым легким определяется коробочный звук, дыхание не прослушивается. Рентгенографически правое легкое коллабировано к корню на 1/2 объема. Сердце и органы средостения смещены влево. Какое осложнение возникло у больного?

A. Экссудативный плеврит

B. Эмпиема плевры

C. *Спонтанный пневмоторакс

D. Сухой плеврит

E. Инфаркт легкого

49. Жінка 40 років надійшла до клініки зі скаргами на напад задишки, яка триває кілька годин і не проходить під впливом раніш ефективного астмопенту. З'явилося серцебиття та неспокій. 8 років хворіє хронічним бронхітом. Об'єктивно: стан тяжкий, хвора сидить, спираючись руками об край столу, блідий ціаноз, на відстані чутно свистяче дихання. В легенях на фоні послабленого дихання вислуховуються в невеликій кількості розсіяні сухі хрипи. Пульс - 108/хв. АТ - 140/80 мм рт.ст. Застосування яких препаратів у першу чергу є обов'язковим у лікуванні хворої?

A. *Глюкокортикоїдів

B. Адреноміметиків

C. Антигістамінних

D. Холінолітиків

E. Стабілізаторів мембран тучних клітин

50. Хворий 45 р., захворів гостро після переохолодження. t-38,7ºС. При кашлі виділяється мокротиння з неприємним запахом. Справа вислуховуються різнокаліберні вологі хрипи. В крові: Л-16,0*109/л, н.п.я.-12%, ШОЕ-52 мм/год. Ro: в 3-му сегменті справа визначається фокус затемнення 3 см малої інтенсивності з нечіткими рівними контурами і просвітленням в центрі. Яке захворювання найбільш ймовірне?

A. Інфільтративний туберкульоз

B. Периферичний рак легень

C. *Абсцедуюча пневмонія

D. Ехінококова кіста

E. Кіста легені

51. Дитині віком 10 місяців з метою зниження температури давали сироп парацетамолу, через 2 години температура не знизилася і мати дала дитини аспірин в дозі 0,1 г. Через 20 хвилин у дитини з‘явився набряк лиця, папульозний висип, затруднене дихання. З анамнезу відомо, що дідусь хлопчика не переносить аспірин. Якщо це набряк Квінке, то що необхідно призначити дитині першочергово?

A. *Глюкокортикоїди в/в

B. Анальгін в/м

C. Еуфілін в/в

D. Серцеві глікозиди

E. Антигістамінні ентерально

52. У больного 24 лет после приема диклофенака по поводу головной боли возник приступ удушья с малопродуктивным кашлем и кожный зуд. В анамнезе крапивница. Объективно – отечность лица, вздутие шейных вен, сидит,опираясь руками о стул , слышно стридорозное дыхание. Ваше диагностическое заключение?

A. Бронхиальная астма

B. Истерическая астма

C. Сердечная астма

D. *Отек Квинке

E. Аспирация таблетки диклофенака
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.