Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

V. узагальнення та систематизація отриманих знаньЗміст

ОрієнТОВне КаленДарне ПланУВання . . . . . . . . . . . 6

ЗДОрОВ’я люДини .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Урок 1. Що вивчає предмет «Основи здоров’я».

Безпека першокласника. Практична робота:

«Знайомство зі школою» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Урок 2. Здоров’я та його ознаки. Порушення здоров’я

(травми, захворювання) та їх профілактика.

Практична робота: «Фізкультхвилинки для

зменшення втоми і підвищення працездатності

(розслаблення очей і м’язів рук, тулуба)» . . . . . . . . . 15

Урок 3. ріст і розвиток людини. Практична робота:

«Вимірювання зросту і маси тіла

(з допомогою дорослих)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ФіЗична СКлаДОВа ЗДОрОВ’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Урок 4. Щоденне піклування про своє здоров’я . . . . . . . . . . . 31

Урок 5. розпорядок дня. Практична робота: «Складання

розпорядку дня (з допомогою дорослих)» . . . . . . . . . . 38

Урок 6. Постава. як правильно сидіти за партою.

робоче місце першокласника. Практичні роботи:

«як складати портфель», «Вправи для формування

правильної постави і стопи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Урок 7. Правила особистої гігієни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Урок 8. Догляд за руками. Практична робота:

«як правильно мити руки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Урок 9. Харчування і здоров’я. Овочі, фрукти,

молочні продукти, їх значення для росту

та розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Урок 10. Фізичні вправи і загартовування . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Урок 11. активний і пасивний відпочинок . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4 Усі уроки курсу «Основи здоров’я». 1 клас

СОціальна СКлаДОВа ЗДОрОВ’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Урок 12. Піклування про здоров’я в сім’ї . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Урок 13. Дівчатка і хлопчики. Уміння товаришувати.

Практична робота: «Спільні ігри для хлопчиків

і дівчаток». розігрування діалогів знайомства . . . . . 88

Урок 14. Безпечні місця для ігор і розваг . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Урок 15. Поведінка в небезпечних ситуаціях . . . . . . . . . . . . . . 99

Урок 16. Телефони аварійних служб. Практична робота:

«Моделювання ситуації повідомлення про небезпеку

за телефонами аварійних служб» . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Урок 17. Поведінка дитини в автономній ситуації у населеному

пункті (якщо заблукав, загубився, відстав від класу).

Практична робота: «Моделювання ситуації

пошуку допомоги, якщо заблукав, загубився,

відстав від класу» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Урок 18. Дитина вдома. Побутові небезпеки . . . . . . . . . . . . . . . 114

Урок 19. Місця підвищеної небезпеки у школі. Практична

робота: «Визначення безпечних місць для ігор на

шкільному подвір’ї» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Урок 20. Мікрорайон школи. Вибір безпечного маршруту

від дому до школи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Урок 21. екскурсія «Безпечний маршрут

”Дім — школа”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Урок 22. Складові дороги. Безпечний перехід

проїжджої частини дороги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Урок 23. Правила користування громадським

транспортом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ПСиХічна і ДУХОВна СКлаДОВі ЗДОрОВ’я . . . . . . . . . . 140

Урок 24. Унікальність людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Урок 25. Повага до себе та інших людей . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Уроки 26–27. народні традиції, родинні свята і здоров’я.

Практична робота: «Створення пам’ятки

“як улаштувати веселе свято”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5 Зміст

Урок 28. емоції та настрій людини. як покращити настрій.

Практичні роботи: вправи «Вгадай емоцію»,

«намалюй настрій» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Урок 29. Практична робота: «ігри, що сприяють гарному

настрою» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Урок 30. рішення і наслідки. Уміння приймати рішення.

рішення для здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Урок 31. Практична робота: «Перегляд та обговорення

поведінки персонажів мультфільмів, їх ставлення

до свого здоров’я та до здоров’я інших» . . . . . . . . . . . 169

Урок 32. Підсумковий урок за рік. як ми навчилися

берегти своє здоров’я (тестування через запитання,

малюнки, ігри тощо). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Уроки 33–34. Підготовка і проведення Дня здоров’я . . . . . . . . 176

ДОДаТОК. Картки для копіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

ліТераТУра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

 

ЗдОрОв’я людини

У рок 1

Тема. Що вивчає предмет «Основи здоров’я». Безпека першокласника. Практична

робота: «Знайомство зі школою»

Мета: дати учням уявлення про те, що вивчає предмет «Основи здоров’я»; ознайо-

мити з правилами безпеки першокласника; сприяти розвитку мислення, уяви, пам’яті

і самостійності учнів; виховувати бажання піклуватися про своє здоров’я.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Подивилися на мене,

Усміхнулися усі:

Всі готові до роботи.

Всі бадьорі. Молодці!

II. актуалізація опорних знань та мотивація навчальної

діяльності

Повідомлення вчителя про предмет «Основи здоров’я» ?

Учитель розповідає, що на уроках курсу діти дізнаються про те,

як піклуватися про своє здоров’я, зміцнювати його, що для здоров’я

корисно, що — шкідливо, вивчатимуть правила безпечної пове-

дінки.

III. повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ви вивчите правила безпеки школяра й ознайоми-

теся з деякими шкільними приміщеннями.

IV. вивчення нового матеріалу

1 Робота за малюнками (Картка 1)

 

 

— це хлопчик Здоровчик. Він зміцнює своє здоров’я. Складіть

про нього речення.

— який малюнок зайвий?

— Що робить хлопчик на першому малюнку? (Грає у футбол.

Відпочиває.)

— Що робить хлопчик на другому малюнку? (Читає. Відпо-

чиває.)

Висновок: на уроках з основ здоров’я ти навчишся чергувати

активний і пасивний відпочинок.

— Що робить хлопчик на третьому малюнку?

— Що робить хлопчик на четвертому малюнку?

Висновок: на уроках з основ здоров’я ти зрозумієш, що для

здоров’я корисно, а що — ні.

2 Фізкультхвилинка

ПТаШКи

Крильця пташки розправляють, (Руки розвести в різні боки.)

Їх до сонця підіймають. (Руки вгору, потягнутись.)

Потім можна політати

і комашок поганяти.

(Покрутитися, рухи руками

вгору та вниз.)

на галявину злетілись,

Там зернят вони наїлись.

(Присісти.)

Потім знову полетіли, (Рухи руками вгору та вниз.)

на гніздечко хутко сіли. (Сісти на місця.)

3 Робота над загадками

• Сидить дівчина в коморі,

а коса її надворі. (Морква)

• Сидить Марушка

В семи кожушках,

10 Усі уроки курсу «Основи здоров’я». 1 клас

Хто на неї гляне,

Той і заплаче. (Цибуля)

• Що то за голова,

Що лиш зуби й борода? (Часник)

— Що вам відомо про ці овочі?

— чим вони корисні для здоров’я?

V. узагальнення та систематизація отриманих знань

Робота в парах

— розгляньте малюнки. (Картка 2) Хто на них зображений?

— Що полюбляє порося Хрюша?

— Складіть речення.

Орієнтовні відповіді

• Хрюша полюбляє овочі.

• Хрюша полюбляє цукерки і печиво.

• Хрюша полюбляє чистити зуби пастою «Blend-a-med».

• Хрюша полюбляє фрукти.

• Хрюша полюбляє молочні продукти.

Висновок: про своє здоров’я необхідно дбати.

— Уявіть, що у вас удома оселився бурундучок. Він любить пі-

клуватися про своє здоров’я і завжди робить це із задоволенням.

розгляньте малюнки (картка 3) і складіть речення, що робить бу-

рундучок, щоб бути здоровим.

Висновок: про своє здоров’я необхідно дбати.

Орієнтовні відповіді

• Бурундучок щодня робить зарядку.

• Бурундучок щодня миється.

• Бурундучок любить гуляти на свіжому повітрі.

• Бурундучок любить гратися.

• У бурундучка хороший апетит.

• Бурундучок вчасно лягає спати.

Висновок: треба підтримувати здоров’я у доброму стані.

2 Вивчення вірша

навіть, якщо ти хворієш,

Ти здоровим бути мрієш.

Кожен учень має знати,

як здоровим стати.

О. Чеботарьов

— До чого закликає автор вірша?

Робота над загадками

• Вітя вірші прочитав,

я з Сергійком заспівав.

Слово в слово, тон у тон

Повторив... (магнітофон).

 

• є у нас в квартирі робот,

Має він великий хобот.

любить робот чистоту

і гуде, як лайнер: «Ту-у-у». (Пилосос)

 

 

• В нашій кухні кілька літ

Він воркоче, наче кіт,

і ховає справжню зиму

За надійними дверима. (Холодильник)

 

• То вперед, то убік

Ходить-бродить парохід.

а зупиниш — горе,

Продірявить море. (Праска)

 

• Живе там всесвіт день і ніч,

насправді то — звичайна річ. (Телевізор)

— як можна назвати всі ці предмети?

 

Висновок: на уроках з основ здоров’я ти вивчиш правила без-

печної поведінки.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.