Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стаття 303. Межі розгляду справи апеляцій ним судом1. Під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний
суд перевіряє законність і обурунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційноі скарги та вимог, заявлених у суді першоі інстанції.
2 Апепяційний суд доспіджуєдокази які судом першої інстанцїі
були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази,
неподання яких до суду першої інстанцiі було зумовлено поважними
причинами.
3 Апеляційний суд не обмежений доеодами апеляційної скарги,
якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне
застосування норм матеріального права або порушення норм
процесуального права, якi є обов'язковою підставою для скасування
рішення.
4. Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась
очевидна незаконність або необгрунтованість рішення суду першоi
інстанцй у справах окремого провадження, апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі.

 

Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
1. Справа розглядається апеляційним судом за правилами,
встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими цiєю главою.

2. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.
3. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, — першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справi.

4. Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами,
апеляційний суд надає особам, які беруть участь у справі,
можливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.

5. На початку судового засідання суд може оголосити про час,
який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь
у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий проміжок часу для виступу.

6. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.
7. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено
перерву або розгляд її відкпадено

 

Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб,
які беруть участь у справі

1. Апеляційний суд вдкпадає розгляд справи в разі неявки у судове
засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якоі немає відомостей про вручення їй судової повістки, або за їі клопотанням, коли
повідомлені нею причини неявки буде визнано судом поважними.
2. Неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі,
належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи,
не перешкоджає розглядові справи.

 

Стаття 306. Відмова позивача від позову гпа мирова
угода сторін

1. В апеляційному суді позивач має право відмовитися від позову,
а сторони — укласти мирову угоду відповідно до загальних правип
про ці процесуальні дїї незалежно від того, хто подав апеляційну
скаргу.

 

Стаття 307. Повноваження апеляційного суду

1. Занаслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду
першої інстанції апеляційний суд має право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;

2) скасувати рішення суду першої інстанції i ухввлити нове рішення
по суті позовних вимог;

3) змінити рішення;

4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої
інстанцп і закриття провадження у справі або залишення заяви
5) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення
суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд до суду
першої інстанції.

2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанцп'
апеляційний суд має право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;

3) змінити ухвалу;

4) скасувати ухвалу і передати питання на новий розгляд суду
першої інстанції.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.