Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

1 СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М., 1985.

2 Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1984.

3 Методические указания по подбору насосов для систем водоснабжения при курсовом и дипломном проектировании. – Харьков: ХИСИ, 1991.

4 Насосные станции. Курсовое проектирование / Э.В.Залуц-кий, А.И.Петрухно. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1987.

5 Труби, фасонні деталі, арматура та обладнання систем зовнішнього водопостачання і каналізації: Довідковий посібник/ Колотило М.І., Корінько І.В., Копелевич І.Л. та ін. – Харків: Митець, 2004.

6 Тугай А.М. Расчет и конструирование водозаборных
узлов. – К.: Будівельник, 1978.

7 Тугай А.М., Терновцев В.О., Тугай Я.А. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2001.

8 Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. – М.: Стройиздат, 1986.


ДОДАТОК А

Приклад завдання для виконання курсового проекту

 

Харківський національний університет

будівництва та архітектури

Кафедра водопостачання, каналізації та гідравліки

З А В Д А Н Н Я

для виконання комплексного курсового проекту

«Водозабірні споруди і насосна станція першого підйому»

студенту групи ______________________

ВИХІДНІ ДАНІ

1 Джерело водопостачання _______________

2 Мінімальна витрата води у водному джерелі за місяць розрахункової забезпеченості ____ м3

3 Переріз у створі водозабору

4

       
   
 

Глибина у створі: при мінімальному розрахунковому рівні ____ м, при максимальному розрахунковому рівні ____м

5 Позначка дна ________

6 Максимальна швидкість течії _______ м/с

7 Середній діаметр донних відкладень _______ мм

8 Товщина криги _________ мм

9 Умови забору води ____________

10 Категорія надійності _______

11 Розрахункова витрата водозабору з урахуванням власних потреб водопроводу _____ м3

12 Довжина напірних водоводів __________ м

13 Позначка рівня води у змішувачі _________

14 Тип споруд _________________


ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Пояснювальна записка

Вступ

1 Вибір місця розташування і характеристика типу водозабору.

2 Розрахунок напірних водоводів і визначення повного напору насосів першого підйому.

3 Підбір насосів.

4 Уточнення загальної схеми комунікацій водоприймача і насосної станції.

5 Гідравлічний розрахунок основних елементів водоприймача (грат, сіток, самопливних або сифонних трубопроводів, всмоктуючих трубопроводів).

6 Визначення основних розрахункових рівнів води в водоприймачі.

7 Визначення позначки осі насоса і осі всмоктуючого трубопроводу на його перетині із стіною водоприймача.

8 Визначення заглиблення насосної станції.

9 Уточнення напору насосів і перевірка пропускної здатності водоводів під час аварії.

10 Розрахунок напірних водоводів на гідравлічний удар і визначення (в разі необхідності) заходів щодо їх захисту.

11 Визначення розмірів споруд.

12 Видалення осаду з водоприймачів, самопливних (сифонних) трубопроводів, очищення грат і сіток.

13 Заходи щодо рибозахисту (вибір і опис рибозахисного пристрою).

14 Підбір допоміжного обладнання водоприймача і насосної станції.

15 Будівельна частина.

16 Санітарна охорона водозабору.

Перелік посилань

2 Графічна частина (на 2 аркушах)

Плани і вертикальні розрізи споруд (М 1:50, 1:100), висотна схема водозабору, експлікація обладнання і відомість матеріалів та витрат (об’єднані для водоприймача і насосної станції).


ДОДАТОК Б

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.