Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Гідравлічний розрахунок сітокСітки призначені для очищення води від планктону та дрібного сміття, що не було затримане на гратах. Сітки розміщують у береговому сітчастому колодязі у перегородці, що поділяє колодязь на приймальну і всмоктуючу частини.

За середніх, важких і особливо важких умов забору води, а також у разі витрати однією секцією водоприймача понад 1 м3/с, слід приймати сітки, що обертаються. За легких умов забору води і витрати однієї секції водоприймача до 1 м3/с приймають плоскі сітки.

Розрахунок площі сіток здійснюється за мінімального рівня води в береговому колодязі. Площу сіток однієї секції визначають за формулою:

, (5. 4)

де Ωс – розрахункова площа (брутто) сітки, м2;

Qр – розрахункова витрата однієї секції за аварійного режиму, м3/с;

νс – середня швидкість втікання води в отвори сітки, м/с;

Кс – коефіцієнт стиснення отвору сіткою.

Розрахункову витрату однієї секції визначають за формулою (5. 2) для роботи за аварійного режиму.

Відповідно до [1, п. 5.106], за наявності пристроїв для захисту риби допустима швидкість втікання νс1 м/с.

Коефіцієнт стиснення отвору сіткою визначають за формулою

, (5. 5)

де Кс – коефіцієнт стиснення отвору сіткою;

а – розмір вічка сітки, який приймають для плоских сіток від 2 до 5 мм, а для сіток, що обертаються – від 0,5 до 5 мм;

с – товщина дроту, з якого виготовлене робоче полотно сітки, яку приймають для плоских сіток від 1 до 3 мм, а для сіток, що обертаються, від 0,3 до 1 мм.

Плоскі сітки приймають за таблицею 5.2, а сітки, що обертаються, обирають за таблицею 5.3, виходячи з їх пропускної здатності.

Таблиця 5.2 – Основні розміри й маса плоских сіток

Розміри отвору, який перекриває сітка, мм Зовнішні розміри сітки, мм Маса сітки, кг при розмірах вічка сітки 2´2 мм і діаметрі дроту 1,2 мм
ширина висота ширина висота
53,5 68,7
88,8 107,3
108,5 127,5 170,3
172,3

Таблиця 5.3 – Пропускна здатність і основні розміри сіток, що обертаються

Параметр Марка сітки
ТН-1500 ТН-2000 ТН-2500 ТН-3000 ТЛ-3000 СВБ-2350
Пропускна здатність, м3 1,5–3 1,5–4,7 2–6 2–9 2–6 1,5–5
Ширина полотна сітки, мм
Розмір вічок сітки, мм 5´5 5´5 5´5 5´5 5´5 2,8´2,8
             
Продовження таблиці 5.2
Радіус сітки, мм
Відстань від дна водоприймача до осі нижньої зірочки, мм
Відстань від підлоги до осі верхньої зірочки, мм
Висота сітки над підлогою, мм

Примітки:

1 Відстань між центрами зірочок для сіток ТН-1500, ТН-2000, ТН-2500, ТН-3000 і ТЛ-3000 складає від 5 до 20 м.

2 Крок ланок ланцюга для сітки СВБ-2350 складає 610 мм.

3 Сітки виготовляються за ТУ 34-324079 або ТУ 34-ЭД1-3240-80.

4 Сітки постачаються габаритними складовими частинами, які монтуються на місці.

5 Маса сіток складає 1,1 – 1,4 т на 1 м відстані між зірочками.

На рисунку 5.1 наведено схеми руху води під час проходження сіток із зовнішнім (сітки марок ТН-1500, ТН-2000, ТН-2500 і ТН-3000) і лобовим (сітки марок ТЛ-3000, СВБ-2350) підведенням води.

1 – водоприймальна камера; 2 – сітка; 3 – усмоктуюча камера

Рисунок 5.1 – Схеми руху води під час проходження сіток, що обертаються, з зовнішнім (а) і лобовим (б) підведенням води

Приклад 6. Визначити, які сітки слід встановити у береговому сітчастому колодязі, якщо розрахункова витрата однієї секції складає Qр=1,6 м3/с, а умови забору води є середніми.

Оскільки умови забору води є середніми, приймаємо сітки, що обертаються. Виходячи з розрахункової витрати однієї секції, приймаємо сітки марки ТН-1500, продуктивність яких складає 1,5–3 м3/с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.