Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінка кадрових процедур, які проводяться наДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’»

Кадрова процедура Зміст процедури Виконується (+) / Не виконується (-)
Нормування Мета - узгодження принципів і цілей роботи з персоналом, з принципами та цілями організації в цілому, стратегією та етапом її розвитку. Необхідно провести аналіз корпоративної культури, стратегії і етапу розвитку організації, спрогнозувати можливі зміни, конкретизувати образ бажаного співробітника, шляхи його формування і цілі роботи з персоналом. Наприклад, доцільно описати вимоги до співробітника організації, принципи його існування в організації, можливості зростання, вимоги до розвитку певних здібностей 1) аналіз корпоративної культури не проводиться; 2) аналіз стратегії та етапу розвитку підприємства не проводиться; 3) прогноз можливих змін у стратегії підприємства проводиться останнім часом для зниження витрат шляхом звільнення працівників; 4) образ бажаного співробітника сформований, але механізм його досягнення не створений; 5) цілі роботи з персоналом виписані. Всього балів з 5 можливих: 2

Закінчення табл. 2.14

Програмування Мета - розробка програм, шляхів досягнення цілей кадрової роботи, конкретизованих з урахуванням умов нинішніх та можливих змін ситуації. Необхідно побудувати систему процедур та заходів по досягненню цілей, кадрових технологій, закріплених у документах, формах, і обов'язково з урахуванням як нинішнього стану, так і можливостей змін. Істотний параметр, який впливає на розробку таких програм, - уявлення про прийнятні інструментах і способи впливу, їх узгодження з цінностями організації. 1) система процедур по досягненню цілей розвитку підприємства і соціального добробуту працівників не виписана; 2) кадрові технології розроблені у зв’язку зі зниженням чисельності працівників і необхідним заміщенням посад. Всього балів з 2 можливих: 1.
Моніторинг персоналу Мета - розробка процедур діагностики і прогнозування кадрової ситуації. Необхідно виділити індикатори стану кадрового потенціалу, розробити програму постійної діагностики і механізм вироблення конкретних заходів щодо розвитку і використання знань, умінь і навичок персоналу. Доцільні оцінка ефективності кадрових програм і розробка методики їх оцінки. Для підприємств, які проводять постійний моніторинг персоналу, безліч окремих програм кадрової роботи включаються в єдину систему внутрішньо пов'язаних завдань, способів діагностики та впливу, способів прийняття та реалізації рішень. 1) оцінка персоналу не проводиться; 2) атестація персоналу проводиться; 3) планування кар’єри проводиться; 4) підтримання ефективного робочого клімату проводиться частково; 5) планування персоналу проводиться. Всього балів з 5 можливих: 4,5.

 

Всього досягнутих балів з 12 можливих: 7,5, тобто 63%.

Отже, кадрові процедури на підприємстві виконуються на 63%. В іншому випадку вони або взагалі не розроблялися ніколи, або на їх розробку керівництво не виділяє останнім часом потрібних коштів. Слід зазначити, що постійна криза в зовнішньому світі потребує нині від підприємства абсолютної економії коштів, а від працівників – консолідації і виконання всіх наказів керівництва, утримання вже досягнутого за будь-яких умов.

4. Політика соціальних відносин.

Мета соціальної політики – створення нормальних умов праці та відпочинку для працівників; забезпечення їм безпеки на виробництві, у побуті, місці відпочинку; задоволення і розвиток потреб працівників; зміцнення здоров’я і збільшення тривалості їхнього життя; збереження екосистеми (повітряного басейну, ґрунту, водних ресурсів, флори і фауни).

Соціальна політика – це нова сфера діяльності підприємства, спрямована на досягнення соціальних цілей і результатів, пов’язаних з підвищенням добробуту, якості життя співробітників підприємства, споживачів і суспільства в цілому. Основними напрямками соціальної політики підприємства, що відображують її специфіку, є: політика, спрямована на: підвищення якості життя і добробуту персоналу підприємства; максимальне задоволення потреб і інтересів споживачів; забезпечення довгострокових інтересів суспільства в цілому.

При такому підході до змісту поняття “соціальна політика підприємства” можна виділити три основних компоненти соціальної політики підприємства:

1) заходи, орієнтовані на персонал підприємства;

2) заходи, спрямовані на споживача;

3) заходи, націлені на суспільство в цілому.

Проаналізуємо рівень досягнення цілей соціальної політики ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’»у табл. 2.15. При цьому за кожен досягнений пункт нараховуємо по 1 балу.

 

 

Таблиця 2.15

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.