Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік доплат, надбавок до тарифних ставок, посадових окладів працівників та порядок встановлення їх розмірів на 2011–2013 рр.Доплати
1. За суміщення професій/посад/, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних працівників. Доплати проводяться на підставі подання керівника.
2. За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника 100% тарифної ставки /окладу/ відсутнього працівника за поданням керівника.
3. За роботу в важких і шкідливих умовах, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці За роботу в важких і шкідливих умовах праці 4%,8%,12%, за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці 16%, 20%, 24% тарифної ставки /оклада/. Конкретний розмір доплати встановлюється згідно атестації робочих місць і наказу підприємства.
4.3а інтенсивність праці робітників 12% тарифної ставки згідно наказу підприємства.
5.3а роботу в нічний час Основні цехи,дільниці -75%, допоміжні -50%,в ремонтний період -50% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час.
6. На період освоєння нових норм трудових витрат Підвищення відрядних розцінок до 20%, підвищення тарифних ставок до 10%.
7.3а керівництво бригадою, бригадиру не звільненому від основної роботи 3 чисельністю робітників до 5 чол, включно -10% тарифної ставки, з чисельністю від 6 чол до 10 чол -15% тарифної ставки, з чисельністю понад 10 чол. - 25% тарифної ставки
8. За ненормований робочий день для водіїв легкових автомобілів 25% місячної тарифної ставки /посадового окладу за відпрацьований водієм час.

 

Закінчення табл.2.12

Надбавки
1. За високу професійну майстерність Диференційовані надбавки до тарифних ставок: Для робітників 3р. -12% Для робітників 4р -16% Для робітників 5р -20% Для робітників 6р -24%
2. За високі досягнення в праці До 50% посадового окладу
3. За складність, напруженість в роботі до 50% посадового окладу
4. 3а виконання особливо важливої роботи на строк її виконання До 50% посадового окладу

 

Перегляд норм праці здійснюється лише в зв'язку зі зміною умов праці та за погодженням з профспілковим комітетом.

Отже, розглянута нами організація оплати праці працівників ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’» дає змогу зробити висновок, що всі категорії працівників оцінені за вкладом в отримання прибутку підприємства. Детальна розробка оплати праці за різними формами і видами свідчить про те, що організація оплати праці здійснена задля збереження коштів і чіткого розрахунку дійсно зароблених коштів. Також вона враховує додаткові можливості окремо взятого працівника і доплати чи зняття суми заробітку при виконанні чи невиконанні певних обов’язків.

Наступним етапом аналізу є оцінка витрат підприємства на оплату праці за 2011-2013 рік, що є ваговими показником кадрової політики і кадрового менеджменту.

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні чи зниженні обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата службовців за окладами, усі види доплат, оплата» праці працівників непромислових виробництв і .відповідна їм сума відпускних). Дані для розрахунку подано в табл. 2.13.

 

Таблиця 2.13

Початкові дані для аналізу фонду заробітної плати ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’» у 2011–2013 рр.

№ п/п Показники Роки Відхилення від попереднього періоду
Абсолютне (+;-) Відносне (+;-)
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. всього, у тому числі: 28048,7 37899,6 30015,4 9850,9 -7884,2 -20,80 -30,9
Фонд основної заробітної плати 19869,4 25332,2 22346,6 5462,8 -2985,6 27,49 -11,79
Фонд додаткової заробітної плати з нього: 7926,6 12338,4 7234,4 4411,8 -5104 55,66 -41,37
- надбавки і доплати до тарифних ставок та посадових окладів   1733,83 1454,4 1578,7 -279,4 -16,11 8,55
- премії та винагороди, що носять систематичний характер 3916,1 7681,4 2769,5 3765,3 -4911,9 96,15 -63,96
Частка фонду основної ЗП, % 70,84 66,84 74,45 -4 7,61 -5,65 11,38
Частка фонду додаткої ЗП, % 28,26 32,55 24,10 4,29   -8,45   15,18 -25,96
  Дні, які відпрацював 1 працівник за рік     221,17       209,91       5,17     -11,26   2,4   -5,1  
Середня тривалість робочої зміни, год 8,01 7,92 7,60 -0,09 -0,32 -1,1 -4,0
  Середньооблікова чисельність працівників, осіб       -127   -295   -11,36   -29,77  
  Середньорічна ЗП одного працівника,тис. грн 25,09 38,24 43,13 13,15 4,89 52,41 12,79
Середньомісячна ЗП одного працівника, грн 2090,8 3186,7 3594,2 1095,9 407,5 52,42 12,79

 

Закінчення табл. 2.13

Середньоденна ЗП одного працівника, грн 122,99 187,45 211,42 64,46 23,97 52,41 12,79
  Середньогодинна ЗП одного працівника, грн 15,37 23,43   26,43   8,06   3,0   52,44   12,80  

 

Дані табл. 2.13 дають змогу зробити такі висновки:

1) фонд оплати праці штатних працівників в 2012 р. зріс проти 2011 р. на 9850,9 тис. грн., або на 20,80%, а в 2013 р. навпаки знизивя проти 2012 р. на 7884,2 тис. грн., або на 30,9%. Це відбулося під впливом різних чинників макро- і мікроекономічного значення, які ми детальніше проаналізуємо далі;

2) фонд основної зарплати працівників в 2012 р. зростає на 5462,8 тис. грн., або на 27,49% проти 2011 р., а в 2013 р. знизився на 2985,6 тис. грн., або на 11,79%. Отже, основна зарплата зростає в 2012, так як піднялися тарифи на рівні кваліфікації робітників-погодинників, зросли відсотки по відрахуваннях в соціальні фонди тощо, а в 2013 році знижується в зв’зку з вибуттям 298 працівників;

3) фонд додаткової зарплати також поступово зростає – в 2012 р. на 444,8 тис. грн., або на 55,66%, в 2013 р. знову ж таки знижується на 55,04 тис. грн., або на 41,37%. Отже, за 2012 р. підприємство наростило додаткові виплати на 55,66%, що визначає появу постійних премій і надбавок за відмінну роботу на підприємстві;

4) відповідно до цього аналізуємо середні показники оплати праці одного працівника: в 2011 р. один працівник отримав в середньому: за рік 25090 грн., за місяць – 2090,8 грн., за день - 122,99 грн.. за годину – 15,37 грн. В 2012 р. один працівник наростив свої середні доходи так: за рік – на 13150 грн., або на 52,41%, за місяць – на 1095,9 грн., або на 52,42%, за день – на 64,46 грн., або на 32,41, за годину – на 8,06 грн., або на 3,0%. В 2013 р. ці показники ще зросли, що є великим позитивним моментом в роботі як підприємства, так і працівників, а саме: за рік – на 4890 грн., або на 12,79%, за місяць – на 407,5 грн., або на 12,79%, за день – на 23,97 грн., або на 12,79%, за годину – на 3,0 грн., або на 12,80%. Отже, бачимо різке зростання середньої зарплати працівників, яке пов’язане із зміною соціальної політики в державі.

Згідно Колективного договору на підприємстві розроблено систему пільг та компенсаційних виплат тим, хто отримав ушкодження здоров’я на підприємстві різної складності (або їх смерті). Але одночасно є і система дисциплінарних стягнень за те, що дії працівника призвели до порушень охорони праці і техніки безпеки і до ушкодження здоров’я інших працівників (або їх смерті).

1. Політика формування кадрових процедур.

Кадрові процедури підприємства мають включати:

1) нормування.

2) програмування;

3) моніторинг персоналу.

Проведемо оцінку виконання вказаних процедур на підприємстві в табл. 2.14.

Таблиця 2.14

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.