Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Аналіз підготовки кадрів на ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК“Богдан Моторс”» за 2011–2013 роки

Показники Роки Відхилення від попереднього періоду
Абсолютне (+;-) Відносне (+;-)
Навчання новим професіям (первинна профпідготовка), осіб -44 27,60 -21,15
Безпосередньо на виробництві, всього: - індивідуальна - курсова   -   -   -62 22,09 -31,16
У навчальних закладах різних типів за договорами, всього, в тому числі професійно-технічних -   -     - -

Як бачимо, в 2011 та 2013 рр. на підприємстві було активізовано навчання новим професіям. Введемо додатковий показник (К1): співвідношення тих, хто навчається новим професіям, до загальної чисельності робітників.

− в 2011 р. К1= 14,6%;

− в 2012 р. К1 = 20,9%;

− в 2013 р. К1 = 23,6%.

Отже, в 2013 р. 23,6 % всіх працівників отримувало додатково ще одну професійну освіту, що свідчить про інтенсивний тип зростання ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» і його інноваційний розвиток.

 

Таблиця 2.7

Аналіз підвищення кваліфікації працівників « АСЗ №1 ПАТ АК ‘‘Богдан Моторс’’» за 2011–2013 роки

Показники Роки Відхилення від попереднього періоду
Абсолютне (+;-) Відносне (+;-)
Підвищення кваліфікації безпосередньо на виробництві, осіб у тому числі -77 -17 -18,16 -4,9
- керівники -11 -19 -18,03 -38
- професіонали та фахівці -62 -19 -48,82 -29,23
- кваліфіковані й нші робітники -4 -1,7 9,05

 

Отже, серед робітників свою кваліфікацію підвищили за 2011-2013 рр. 236 + 232 + 253 = 721 особа, серед фахівців 127 +65 + 46 = 238 осіб за цей же період, серед керівників 61+50+31=142 особи. Загалом підвищення кваліфікації торкнулося за три роки 1101 працівників.

Показники руху персоналу зводяться в таблицю 2.8.

Таблиця 2.8

Аналіз руху персоналу на ДП « АСЗ №1 ПАТ АК ‘‘Богдан Моторс’’» за 2011–2013 роки

Показники Роки Відхилення від попереднього періоду
Абсолютне (+;-) Відносне (+;-)
1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб -127 -295 -11,36 -29,77

Рух персоналу ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» в зазначені роки є динамічним. Щороку приймають все менше працівників, а скорочують все більше. При цьому за власним бажанням працівники звільнялися масово в 2012 р. – в рік кризи підприємства. От і маємо: плинність кадрів в 2011 р. становить 8,06 %, в 2012 р. – 10,54 %, в 2013 р. – 2,17 %. При цьому постійність (відданість) персоналу становить майже 95 %, що свідчить про високий статус підприємства і розуміння працівниками своїх переваг при роботі на ньому.

Визначимо причини звільнення персоналу в структурі всіх звільнень (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Структура звільнень персоналу ДП « АСЗ №1 ПАТ АК ‘‘Богдан Моторс’’» у 2011–2013 рр.

Показники Роки Відхилення від попереднього періоду
Абсолютне (+;-) Відносне %
1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб -127 -295 -11,36 -32,38
2. Вибуло працівників протягом року, в тому чисті: 44,88 10,71
- змін в рганізації виробництва і прац ( реорганізація, скорочення штату); - - - -
- плинності кадрів ( за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни); -123 76,69 -23,51
3. Показник вибуття у зв’язку з скороченням штату , % 0,83 - 30,92 - 30,92 Х Х
4. Показник вибуття у зв’язку з власним бажанням, порушенням трудової дисципліни % 81,99 - 69,08 - -30,92 Х Х
5. Прийнято на роботу нових працівників протягом року, осіб -217 -112 -35,40 -28,28
6. Показник обороту з прийняття працівників, %; 54,83 39,96 40,80 -14,87 0,84 Х Х
7. Показник обороту з вибуття, %; 32,29 52,77 83,19 20,48 30,42 Х Х
8. Показник плинності кадрів, %; 26,74 52,77 83,19 26,03 30,42 Х Х
9. Показник загального обороту, %: 87,12 92,73 5,61 31,26 Х Х
10.Середньоспискова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості -247 -350 -23,30 -43,05
11. Показник постійності складу персоналу,%; 94,81 82,04 66,5 -12,77 -15,52 Х Х

 

Оцінимо динаміку причин плинності кадрів.

За власним бажанням в 2011 р. з підприємства йшла найбільша кількість працівників – 81,99%, далі йде показник вибуття в зв’язку з порушенням трудової дисципліни – 0,83%. В 2012 р. ця тенденція змінилася – порушників трудової дисципліни не було виявлено. В 2013 р. за власним бажанням звільнилося 69,08%, а в зв’язку із скороченням – 30,92%.

Отже, на кінець 2013 р. підприємство оптимізувало свої кадри: порушників трудової дисципліни або звільнено, або переучено, частину відправлено на заслужений відпочинок, звільнено внаслідок отримання групи інвалідності тощо. Та частина, яка не могла прожити на зарплату, яку пропонує підприємство, звільнилася сама або за згодою сторін. Тому плинність кадрів значно знизилась.

Розрахуємо показники втрат підприємства від плинності кадрів (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

Розрахунок втрат підприємства внаслідок плинності кадрів

у 2011–2013 рр.

Показники Роки Відхилення від попереднього періоду
Абсолютне (+;-) Відносне (+;-)
1. Середньорічний виробіток продукції, тис. грн. -48210 42,33 -17,50
2. Середньооблікова чисельність працівників, осіб -127 -295 -11,36 -29,77
3. Вибуло працівників протягом року позапланово, ос. - -65 - -
4. Час на заміщення необхідною робочою силою, дні 2,72 2,49 2,35 -0,23 -0,14 -8,46 -5,62
5. Одноденний виробіток 1 працівника, тис. грн. 0,47 0,76 0,89 0,29 0,13 61,70 17,11
6. Втрати робочого часу, дні 176,8 - 420,65 -176,8 420.65 - -
7. Втрати продукції, тис. грн. 30,55 - 51,91 -30,55 51,99 - -

 

Отже, бачимо, внаслідок вибуття в 2011 р. позапланово 65 осіб, підприємство втратило 176,8 робочих дні і 30,55 тис. грн. продукції. В 2013 р. внаслідок непланових звільнень втрачено 420,65 робочих днів і продукції на суму 51,99 тис. грн. Таким чином, в 2013 р. підприємство втратило найбільше через те, що було звільнено позапланово 179 осіб.

Отже, можемо узагальнити:

1) ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія ‘‘Богдан Моторс’’» (ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’») являється одним із найбільших вітчизняних виробників автомобільної техніки;

2) за аналізом техніко-економічних показників можемо відмітити, що підприємство ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’» переживає фазу спаду і ще не повністю вийшло з кризового становища;

3) такі категорії працівників, як керівники та робітники скорочуються на підприємстві також як і спеціалісти та службовці, навпаки. Це свідчить про те, що виробничі процеси стають більш автоматизованими, що не потребує такої кількості робітників і, відповідно, їх керівників. Це є позитивним моментом тому, що в цьому випадку підприємство економить на оплаті праці та соціальних виплатах, а продуктивність і виробництво залишаються або незмінними, або навіть зростають;

4) на підприємстві переважає чоловіча праця. Особливо це актуально для робітничих професій;

5) повну вищу освіту в 2011 р. мали 486 осіб, або 43,47 %, а на кінець 2013 р. – 254 особи, або 36,49 %. Базову вищу освіту в 2011 р. мало 173 особи, або 15,47 % працівників. А на кінець 2013 р. їх чисельність знизилась на 96 осіб, а питома вага – на 0,55 %. Припускаємо, що частина працівників з базовою освітою отримала повну вищу і тому показник знизився;

6) як бачимо, в 2011 та 2013 рр. на підприємстві було активізовано навчання новим професіям. Отже, в 2013 р. 23,6 % всіх працівників отримувало додатково ще одну професійну освіту, що свідчить про інтенсивний тип зростання ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’» і його інноваційний розвиток;

7) рух персоналу ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’» в зазначені роки є динамічним. Щороку приймають все менше працівників, а скорочують все більше. При цьому за власним бажанням працівники звільнялися масово в 2012 р. – в рік кризи підприємства. От і маємо: плинність кадрів в 2011 р. становить 8,06 %, в 2012 р. – 10,54 %, в 2013 р. – 2,17 %. При цьому постійність (відданість) персоналу становить майже 95 %, що свідчить про високий статус підприємства і розуміння працівниками своїх переваг при роботі на ньому;

9) на кінець 2013 р. підприємство оптимізувало свої кадри: порушників трудової дисципліни або звільнено, або переучено, частину відправлено на заслужений відпочинок, звільнено внаслідок отримання групи інвалідності тощо. Та частина, яка не могла прожити на зарплату, яку пропонує підприємство, звільнилася сама або за згодою сторін. Тому плинність кадрів значно знизилась;

10) підприємство в кризовий період намагається підтримувати високий рівень соціальної захищеності своїх працівників, роблячи, все-таки, ставку на молоді спеціалізовані кадри.

 

 

2.3. Оцінка ефективності трудового потенціалу ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’»

Основою ефективного функціонування трудового потенціалу ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’» є його кадрова політика, яка спрямована на забезпечення збалансованості професій, поновлення та збереження кількісного та якісного складу кадрів. Безумовно, що основними факторами впливу на трудовий потенціал підприємсва є стан зовнішнього середовища та ситуація на ринках послуг і праці.

Політика добору кадрів ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс’’» відбувається в такий спосіб. На підприємстві є різні категорії персоналу, до яких висуваються різні вимоги до знань, спеціальності, стажу роботи, практичних навиків спеціалізації тощо. В табл. 2.11 проведемо аналіз вимог для різних категорій персоналу, які висуваються при доборі їх на вакантні місця. Таким чином, бачимо, що на підприємстві до працівників непромислового виробництва ставляться більш високі вимоги до знання своєї справи. Разом з тим, в цехах також потрібна висококваліфікована робоча сила, яка має свої критерії оцінювання при прийнятті на роботу в виробничий цех. Це: спеціальність, практичні навички, інноваційність, здатність працювати в різних умовах психологічного та фізичного характеру, вміння працювати на автоматизованих лініях з прикладними програмами. Розробимо питальник, що має нам розкрити механізм добору кадрів на підприємстві. На питання відповідає інспектор відділу кадрів підприємства. Сам питальник вміщений в Додатку Б.1. Результати опитування показані в таблиці Б.2.

Таблиця 2.11

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.