Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

За категоріями у 2011–2013 рр.Категорія Чисельність працівників, осіб Структура персоналу, % Відхилення за структурою, % (+;-)
Робітники 62,70 69,42 68,25 6,7 -1,17
Керівники 4,74 5,05 4,60 0,31 -0,45
Спеціалісти 10,73 9,69 7,61 -1,04 -2,08
Службовці 21,82 15,84 28,63 -5,98 12,79
Всього 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

 

Дані табл. 2.2 доводять, що такі категорії працівників, як керівники та робітники скорочуються на підприємстві також як і спеціалісти та службовці, навпаки. Це свідчить про те, що виробничі процеси стають більш автоматизованими, що не потребує такої кількості робітників і, відповідно, їх керівників. Це є позитивним моментом тому, що в цьому випадку підприємство економить на оплаті праці та соціальних виплатах, а продуктивність і виробництво залишаються або незмінними, або навіть зростають.

Аналіз якісних характеристик персоналу включає в себе оцінку таких критеріїв, як вік працівників, їх структуру за статтю, освiтнiм рівнем, рівнем професійної підготовки та ін. (табл. 2.3).

Аналіз вікової структури персоналу свідчить про акцентування уваги на таких якісних характеристиках як молодість, креативність, нестандартний підхід до вирішення поставлених завдань, а також підтримку цих характеристик досвіду осіб старшого віку.

Аналіз складу кадрів за статево-віковою базою здійснюється таблично. Для цього використовують форму № 6-ПВ (річна) „Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання”.

Таблиця 2.3

Якісний склад персоналу ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”»

За віковою ознакою у 2011–2013 рр.

Показники Відхилення 2013-2011, %
осіб % осіб % осіб % осіб %
Облікова кількість штатних працівників, осіб -422 Х
Кількість працівників у віці:                
15-34 55,72 41,78 38,21 -357 -57,30
50-54 15,12 17,05 18,68 -39 -23,08
55-59 10,20 10,29 12,93 -24 -21,05
Працівники пенсійного віку 18,96 30,88 30,17 -2 -0,9

 

Показники табл. 2.3 дають нам таку картину вікового складу працівників ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”»: на кінець 2013 р. перевагу мають працівники віком 15-34 років, вони складають 38,21 % всіх працівників. На другому місці є працівники пенсійного віку –30,17%. На третьому місці – працівники віком від 50 до 54 років. На останньому місці – працівники 55-59 років – 12,93%. Протягом трьох років чисельність працівників від 15 до 34 років знизились в чисельності на 57,30%, в віці від 50-54 років – на 23,08%, в віці від 55-59 років – на 21,05%, в пенсійному віці – на 0,9%. Це є природнім, адже працівники першого вікового бар’єру шукають себе в житті, одружуються, народжують дітей, навчаються і легко змінюють місце роботи, тому їх звільнення є найбільшим. Працівники 50-54-річного віку очікують пенсії, тому змінюють місце роботи неохоче, мають вже „насиджені” свої робочі місця, повагу від колективу, звикли до підприємства. Тому відсоток їх звільнень є найменшим – 23,08%.

Якісний аналіз працівників передбачає оцінку їх і за статевою ознакою, так як для жінок потрібно створювати більш легші і меншшкідливі умови праці. Джерелом отримання даних є все та ж форма № 6-ПВ (річна) (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Аналіз статевої структури персоналу ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК

“Богдан Моторс”» за 2011–2013 роки

Показники Відхилення 2012-2013, %
осіб % осіб % осіб % осіб %
Середньооблікова чисельність працівників, з них 100,0 100,0 100,0 -422 Х
чоловіки 79,79 77,40 77,01 -356 39,91
жінки 20,48 22,60 22,99 -66 -29,20
Середньооблікова чисельність робітників, з них 62,70 69,42 68,25 -226 -32,24
чоловіки 81,17 81,40 80,42 -187 -32,86
жінки 18,83 19,60 19,58 -39 -29,55
Чисельність керівників, спеціалістів, службовців, з них 37,30 30,56 31,75 -196 47,0
чоловіки 55,40 67,00 74,21 -67 -29,00
жінки 44,60 33,00 25,79 -129 -71,00

Дані табл. 2.4 свідчать, що в 2011 році чоловіки переважали над жінками і мали такі питомі показники в загальній структурі: чоловіки – 79,79%, жінки – 20,48%. При цьому серед робітників жінок було 18,83 %, серед адміністративного складу – 44,60 %. На кінець 2013 р. жінок в структурі персоналу суттєво не збільшилось і вони становили 22,99 % проти чоловіків – 77,01%. Серед робітників жінки займали 19,58 %, що більше за 2011 рік на 0,75 %, серед адміністративного складу – 25,79%, поступаючись чоловікам на 29 %.

Отже, бачимо, що на підприємстві більше використовують працю чоловіків. Особливо це актуально для робітничих професій.

Одним з якісних показників персоналу є показник рівня освіти працівників, який також відображений в згаданій формі № 6-ПВ (річній). Здійснимо аналіз працівників ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» і за цим показником (табл. 2.5).

Таблиця 2.5
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.