Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом вихідної речовини, яка містить домішкиЗадача 1. Обчисліть масу ванадію, який можна добути шляхом алюмотермічного відновлення оксидного концентрату масою 200 г (масова частка V2O5 становить 89%). Знайдіть масу технічного алюмінію (W(Al) – 92%), який знадобиться для відновлення.

Розв’язок

3V2O5 + 10Аl = 5Al2O3 + 6V

Обчислимо масу чистого V2O5 у концентраті.

m(V2O5) = W(V2O5)×m(концентрату)

m(V2O5) = 0,89×200 г = 178 г

Знайдемо кількість речовини V2O5.

n = ; n(V2O5) = 0,978 моль

За рівнянням реакції кількість речовини ванадію буде в 2 рази більша від кількості речовини ванадій оксиду.

n(V) = 2n( V2O5) = 0,978×2 = 1,956 моль

m = n×M

m(V) = 1,956 моль×51 г/моль = 99,76 г

За рівнянням реакції кількість речовини алюмінію становитиме n(V2O5)

n(Al) = ×1,956 моль = 6,52 моль

m(Al) = 6,52 моль×27 г/моль = 176,04 г

Маса технічного алюмінію становитиме:

m(суміші) =

m(техн. Al) = = 191,35 г

Задача 2.Цинк добувають випалюванням цинкової обманки (цинк сульфіду) з наступним відновленням одержаного оксиду коксом. Яку масу цинку можна одержати з 800 г руди, що містить 63,05% цинк сульфіду?

Розв’язання

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 (1)

ZnO + C = Zn + CO (2)

m(чист. р-ни) = m(суміші) ∙ W

m(ZnS) = 800 г ∙ 0,6305 = 504,4 г

n =

n(ZnS) = = 5,2 моль

Аналізуючи рівняння реакцій (1) і (2), приходимо до висновку, що:

n(Zn) = n(ZnS) = 5,2 моль

m = n∙M

m(Zn) = 5,2 моль ∙ 65 г/моль = 338 г

Задача 3.Залізо добувають випалюванням піриту, що містить 60% ферум(ІІ) сульфіду, з наступним відновленням ферум(ІІІ) оксиду карбон(ІІ) оксидом. Яку масу металу можна добути з піриту масою 200 кг?

Розв’язання

4FeS + 11O2 = 8SO2 + 2Fe2O3 (1)

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 (2)

m(чист. р-ни) = m(суміші) ∙ W

m(FeS2) = 200 г ∙ 0,6 = 120 г

n =

n(FeS) = = 1 моль

Аналізуючи рівняння (1) і (2):

n(Fe) = n(FeS) = 1 моль

m = n∙M

m(Fe) = 1 моль ∙ 56 г/моль = 56 г

Задача 4.У результаті алюмотермії був одержаний марганець масою 55 г Яка маса руди прореагувала, якщо масова частка манган(IV) оксиду в ній становить 90%?

Розв’язок

3MnO2 + 4Al = 2Al2O3 + 3Mn

n =

n(Mn) = = 1 моль

За рівнянням реакції n(MnO2) = n(Mn) = 1 моль

m = n × M

m(MnO2) = 1 моль × 87 г/моль = 87 г

m(руди) =

m(руди) = = 96,67 г

Задача 5.Визначити масу 10%-ного розчину хлоридної кислоти в якій треба розчинити 12,5 г магнію, який містить 4% домішок, що не розчиняться в хлоридній кислоті.

Розв’язок

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

W(Mg) = 100% - 4% = 96%

m(чист. р-ни) = m(суміші) ∙ W

m(Mg) = 12,5 г × 0,96 = 12 г

n =

n(Mg) = = 0,5 моль

За рівнянням реакції n(HCl) = 2n(Mg) = 1 моль

m = n × M

(HCl) = 1 моль × 36,5 г/моль = 36,5 г

m(р-ну) =

m(р-ну) = = 365 г

Задача 6.Хлороводень, добутий із зразка технічного натрій хлориду масою 9,6 г, використали для добування концентрованої хлоридної кислоти. Вся добута кислота вступила в реакцію з манган(IV) оксидом. При цьому утворився газ об’ємом 896 мл (н.у.). Визначити масову часту натрій хлориду у вихідному зразку.

Розв’язок

NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl (1)

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2­ + H2O (2)

n =

n(Cl2) = = 0,04 моль

За рівнянням реакції (2) n(HCl) = 4n(Cl2) = 4 × 0,04 моль = 0,16 моль

За рівнянням реакції (1) n(NaCl) = n(HCl) = 0,16 моль

m = n × M

m(NaCl) = 0,16 моль × 58,5 г/моль = 9,36 г

W =

W(NaCl) = = 0,975, або 97,5%

Задача 7.Масова частка целюлози у деревині дорівнює 50%. Яку масу спирту можна добути під час бродіння глюкози, що утворюється при гідролізі деревних ошурок масою 729 кг? Урахувати, що спирт виділяється у реакційній системі у вигляді розчину з масовою часткою води 8%. Вихід етанолу становить 70%.

Розв’язок

(C6H10O5)n +nH2O ® nC6H12O6 (1)

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 (2)

W =

m(цел.) = W(цел.) × m(дерев.)

m(цел.) = 0,5 × 729 кг = 364,5 кг

n =

n(цел.) = = 2,25 кмоль

За рівняннями реакцій (1) і (2) n(C2H5OH) = 2n(цел.) = 4,5 кмоль

m = n × M

m(C2H5OH) = 4,5 × 46 = 207 кг

Оскільки вихід спирту становить 70%, то маса практична спирту дорівнюватиме:

h =

m(практична) = h × m(теоретична)

mпр.(C2H5OH) = 0,7 × 207 = 144,9 кг

W =

m(р-ну) =

m(р-ну) = = 157,5 кг

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.