Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ. У ході заняття студенти ознайомлюються із загальною методикою вивчен­ня впливуУ ході заняття студенти ознайомлюються із загальною методикою вивчен­ня впливу навколишнього середовища на здоров'я населення, вивчають методи вибору зон спостереження, визначення індексів здоров'я та оцінки зв'язку між окремими чинниками навколишнього середовища і станом здоров'я.

 

Після контролю рівня теоретичних знань кожний студент одержує від викладача ситуаційну задачу та уважно її вивчає.

У задачі вказані окремі території з населенням, на яке діють (дослідна зона), або і іедіють (контрольна зона) чинники, що вивчаються (наведені середні рівні). Для кожної зони спостереження (популяції) визначені вели чини рівнів показників здоров'я (захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку, смертності тощо).

Необхідно вибрати одну з 5 схем вивчення впливу чинників Навколишнього середовища на здоров'я людей (схеми 1-5).

Широке практичне використання для вивчення впливу навколишнього середовища на здоров'я має індекс Л.Є. Полякова та Д.М. Малинського, який розраховується за такою схемою:

 

1. Розрахунок окремих показників здоров'я ( ) (захворюваність, фізич­ний розвиток, інвалідність, смертність тощо) окремо для кожної популяції, яку вивчають.

2. Розрахунок середніх показників здоров’я ( )

3. Розрахунок нормованих до середнього рівня окремих показників здоров'я окремо для кожної популяції, яку визначають за формулою 7:

(7)

 

де

i — номер показника;

j — номер популяції;

—середнє квадратичне відхилення окремого показника ( ) у множині популяцій, які досліджуються.

4. Заміна нормованих до середнього рівня окремих показників здоров'я імовірними оцінками за спеціальною таблицею, в якій Ь змінюється від 0,01 до 0,99 залежно від величин

5.Розрахунок індексу здоров'я формулою 8;

 

, (8)

 

де п — кількість окремих показників здоров'я.

Саме такий підхід і є правомірним у ході застосування схеми 1 або 2.

При виборі схеми 3 або 4, тобто у разі необхідності розрахунку комплексних (показників навколишнього середовища, проведення інтегральної оцінки може (бути виконане двома шляхами: шляхом порівняння окремих параметрів середовища з відповідними нормами або шляхом безпосереднього розрахунку ступеня відхилення багатовимірного об'єкта, що вивчається, від еталонного |а допомогою методик регресійного, дискримінального, факторного або кластерного аналізу.

Розглянемо лише перший, більш простий шлях, під час запровадження кого слід дотр йму вати ся такої послідовності операцій:

 

1. Вибір базису (гранично допустима концентрація (ГДК), гранично допустимий рівень (ГДР), орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ)тощо).

 

2. Одержання безрозмірного еквівалента (d), що може бути виконане різними шляхами, наприклад, як результат ділення значень параметрів середовища на значення норми за формулою 9:

3.

(9)

 

або внаслідок стандартизації за середньоквадратичним відхиленням за формулою 10:

 

(10)

 

3.Нормування (g)у заданому діапазоні,наприклад, між 0 та 1. Цей етап є бажаним, але необов'язковим. Він може виконуватися за допомогою різних функцій перетворень — як лінійних, так і нелінійних. При цьому можуть бути використані значення масивів вихідних даних {х} або різні еквіваленти, що їм відповідають {d}. Найбільш простим є нормування лінійною функцією із застосуванням мінімальних ( ) та максимальних ( ) значень вихідних
масивів за формулою 11:

 

(11)

 

Нормування показників може бути проведене і за допомогою інших функцій, наприклад, за функцією нормального розподілу (табл. 7).

Таблиця 7
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.