Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Функція нормованого, центрованого нормального розподілу 

X
о, І915 3 1 59
І,
2, 482!
3,

Примітка.

У таблиці вказані десяткові знаки після коми. Так, наприклад, при х = 1,0 у = 0,3413. При х < 0 функція F(х) = 0,5-у; при х > 0 функція F(х) = 0,5 + у.

4. Узагальнення еквівалентів,що може бути виконане як за правилами визначення середньої арифметичної величини (Q) за формулою 12:

(12)

 

так і за правилами визначення середньої геометричної величини (Q2) за формулою 13:

(13)

 

де — вага ознак, що визначається експертними або розрахунковими методами.

Для кількісної оцінки аерогенного навантаження атмосферних забрудненьможна використовувати формулу 1

(14)

 

де К —коефіцієнт навантаження атмосферного забруднення;

Ккд— коефіцієнт комбінованої дії, який ураховується тоді, коли у

повітрі одночасно присутні декілька речовин;

Кі — показник забруднення, що визначається за формулою 15:

К = С (15)

Враховуючи те, що такі коефіцієнти встановлені для обмеженої кількості комбінацій речовин, а також те, що комбінований вплив речовин, які забруднюють атмосферу, як правило проявляється у вигляді послаблення кінцевого ефекту, коефіцієнт комбінованої дії може бути визначений за формулою 16:

(16)

де n— кількість речовин, що входять у суміш.

Отже, коефіцієнт навантаження атмосферного забруднення( ) можна представити формулою 17:

(17)

 

Для кількісної оцінки забруднення води використовують формулу 18:

 

 

де

і — індекс показника забруднення;

j — індекс проби води;

—ваговий коефіцієнт, який враховує клас небезпеку;

— кількість показників, які, відповідно, виходять та не виходять

за межі нормативів;

— безрозмірні еквіваленти, що розраховуються за формулою 9

або 10.

 

Слід відзначити, що показник Q, який визначений таким чином, має чіткі межі змін. Якщо в якійсь пробі 0 < Q < 1, то можна стверджувати, що вода в цій пробі повністю відповідає нормативним вимогам. Якщо Q) > 1, то вода не відповідає вимогам хоча б за одним показником. Для допустимого ступеня забруднення граничне значення Q остановить 1,5; для помірного ступеня — 3,3; для високого ступеня — 7,4.

 


 

 

 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

Місто N поділене на три райони А, В, С з населенням, що складає,відповідно, 70, 80 та 75 тисяч чоловік. Біля міста з порушенням правил улаштування санітарно-захисної зони побудований і працює протягом 20 років цементний завод.

Середня запиленість атмосферного повітря в районі А складає 1,2 мг/м3, В — 0,8 мг/м3, С — 0,5 мг/м3 (ГДК = 0,1 мг/м3).

Таблиця 8
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.