Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття7.1 Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, структурно – логічні схеми, тестові завдання.

7.2 Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: професійні алгоритми (орієнтовні карти), навчальні задачі, імітаційна гра,історії пологів.

7.3 Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, тести, «Німі» структурно – логічні схеми.

7.4 Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою.

 

VIII. Список літератури.

Основна: С.В.Хміль «Акушерство»,Тернопіль:Підручники і посібники, 2008р.

В.Н.Запорожан «Акушерство»,-К:Здоров’я,2000р.

Л.О.Мороз «Посібник для практичних занять з акушерства» -К:Здоров’я, 2006р.

С.В.Хміль «Медсестринство в акушерстві». - Тернопіль:Підручники і посібники,2007р.

Л.С.Білич «Медичні маніпуляції в алгоритмах».

Тернопіль: Укрмед-книга, 2000р.

Додатково: В.Н.Запорожан «Акушерство і гінекологія»,-К:Здоров’я,1996р.

Г.К.Сметанівська «Акушерство»,-К:Здоров’я,1999р

Є.К.Айгамазян «Акушерство», спеціальна література,1997р.

В.І.Бодяжина «Акушерство», - М: Медицина,1970р.

 

 

Викладач:Біланчук Т.І.

 

 

Чернівецький медичний коледж

[x]Буковинського державного медичного університету

 

«Погоджую» «Погоджую»

Методист коледжу Голова предметної ц.к.

Т.І.Бойчук Тріска С.Я.

«____»___________2013р. «____»___________2013р.

«____»___________2014р. «____»___________2014р.

«____»___________2015р. «____»___________2015р.

Методична розробка практичного заняття

Теми: Діагностика аномалій таза. Ознаки Вастена та Цангемейстера, значення їх для прогнозування результату пологів.

Розгинальні вставлення голови плода. Класифікація, клініка, діагностика.

Дисципліна: «Акушерство»

спеціальність: «Акушерська справа»

Викладач: Біланчук Т.І.

 

 

Теми: Діагностика аномалій таза. Ознаки Вастена та Цангемейстера, значення їх для прогнозування результату пологів.

Розгинальні вставлення голови плода. Класифікація, клініка, діагностика.

І. Актуальність теми: Ведення пологів при вузькому тазі – відповідальне, складне завдання. Тому однією з умов сприятливого завершення пологів є своєчасна діагностика вузького таза і ретельно спостереження за вагітною.

Пологи при розгинальних передлежаннях голови плода відносять до патологічних; спостерігаються в 0,5 – 1 % випадків усіх пологів.

ІІ. Навчальні цілі:

Студент повинен знати (L II):

- методи діагностики аномалій таза;

- значення ознак Вастена та Цангемейстера для прогнозування родорозрішення;

- причини, класифікацію, клініку та діагностику розгинальних передлежань

Студент повинен вміти (L III):

- розпізнати наявність звуження таза;

- визначити форму і ступінь звуження таза;

- визначити додаткові розміри таза;

- розпізнати клінічно вузький таз;

- своєчасно діагностувати розгинальні встановлення голови плода

ІІІ. Виховна ціль: формування мислення і відповідальності акушерки при вивченні даної теми.

IV. Міждисциплінарна інтеграція.

 

Дисципліна Знати Вміти
    Акушерство   Методику обстеження вагітних. Розміри таза. Методику піхвового дослідження. Методику зовнішнього акушерського дослідження. Зібрати акушерський анамнез. Дати оцінку об’єктивному обстеженню. Провести вимірювання розмірів таза, основні та додаткові. Визначити діагональну та справжню кон’югату. Виконати прийоми Леопольда-Левицького і дати оцінку.

 

V. Зміст теми (додається у вигляді розгорнутого тексту змісту теми.)

VІ. План та організаційна структура заняття.

№ п/п Основні етапи заняття, Їх функції та зміст Навчальні цілі Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу
  1. 2.   3. Підготовчий етап Організаційні заходи Контроль вихідного рівня знань, навичок, вмінь: 1. діагностика вузького таза. - дані анамнезу та об’єктивного обстеження; - визначення діагональної та акушерської кон’югати; 2. розгинальні передлеження: - причини виникнення розгинальних передлежань; - класифікація; - клініка та діагностика.   L II   L II   L II     L II   L II   L II   L II L II     Усне індивідуальне опитування.   Тестові завдання.       n.1 «Актуальність теми» n.2 «Навчальні цілі»   Фантоми. Муляж, Структурно – логічні схеми. Питання . Тести ІІ рівня.       1 – 3 хв.     20– 25%
  4. Основний етап Формування професійних вмінь та навичок: 1. Оволодіти навичками; - визначення форми таза і ступеня звуження; - визначення діагональної кон’югати, обчислення істинної кон’югати; - вимірювання бокової кон’югати; - встановлення ознак: Вастена, Цангенмейстера. 2. Оволодіти методикою діагностики розгинальних передлежань. 3. Проведення курація вагітних.   L III     L III   L III     L III   L III   L III     L III     Практичний тренінг     Професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій   Професійні орієнтовані карти. Інструкції. Муляжі Фантоми Історії пологів Текстові ситуаційні нетипові задачі Імітаційна гра. Історії пологів.   60-90%
  5.   6.     7. Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок. Підведення підсумків заняття Домашнє завдання   L III   Індивідуальний контроль. Рішення нетипових задач. Тестовий контроль ІІІ р.   Фантом. муляжі Задачі ІІІ рівня Тести ІІІ рівня. «Німі» структурно – логічні схеми.     Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.   10-20%

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.