Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

VIII. Список літературиОсновна: С.В.Хміль «Акушерство»,Тернопіль:Підручники і посібники, 2008р.

В.Н.Запорожан «Акушерство»,-К:Здоров’я,2000р.

Л.О.Мороз «Посібник для практичних занять з акушерства» -К:Здоров’я, 2006р.

С.В.Хміль «Медсестринство в акушерстві». - Тернопіль:Підручники і посібники,2007р.

Л.С.Білич «Медичні маніпуляції в алгоритмах».

Тернопіль: Укрмед-книга, 2000р.

Додатково: В.Н.Запорожан «Акушерство і гінекологія»,-К:Здоров’я,1996р.

Г.К.Сметанівська «Акушерство»,-К:Здоров’я,1999р

Є.К.Айгамазян «Акушерство», спеціальна література,1997р.

В.І.Бодяжина «Акушерство», - М: Медицина,1970р.

 

 

Викладач:Біланчук Т.І.

 

 

Чернівецький медичний коледж

[ix]Буковинського державного медичного університету

 

«Погоджую» «Погоджую»

Методист коледжу Голова предметної ц.к.

Т.І.Бойчук Тріска С.Я.

«____»___________2013р. «____»___________2013р.

«____»___________2014р. «____»___________2014р.

«____»___________2015р. «____»___________2015р.

Методична розробка практичного заняття

Тема: Перебіг та ведення пологів при вузьких тазах.

Дисципліна: «Акушерство»

спеціальність: «Акушерська справа»

Викладач: Біланчук Т.І.

 

Тема: Перебіг та ведення пологів при вузьких тазах.

І. Актуальність теми: Проблема вузького таза є однією з найактуальніших в акушерстві. Частота анатомічного вузького таза становить від 1,04 до 7,7%, функціонально вузький таз спостерігається в 3-5 % роділь. Акушерка повинна вміти своєчасно розпізнати вузький таз, виділити групу ризику щодо мікросомії, прогнозувати пологи. Це дасть змогу запобігти ускладненням, які часто виникають у процесі пологів і провести розродження оперативним шляхом.

 

ІІ. Навчальні цілі:

Студент повинен знати (L II):

- діагностичні ознаки клінічно вузького таза;

- лікування і профілактику ускладнень;

- особливості перебігу вагітності та пологів при вузькому тазі;

- показання до оперативного розродження.

Студент повинен вміти (L III):

- розпізнати наявність звуження таза;

- визначити додаткові розміри таза;

- розпізнати клінічно вузький таз;

- спільно з лікарем вести пологи в роділь з вузьким тазом.

ІІІ. Виховна ціль: усвідомлення необхідності відповідального, обмеженого, індивідуального підходу до виконання обов’язків акушерки.

IV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна Знати Вміти
Анатомія   Акушерство   Нормальні розміри таза.   Додаткові розміри таза.   Форму і розміри ромба Міхаеліса. Променево зап’ястковий індекс Показання до оперативного розродження. Виміряти зовнішні та внутрішні розміри таза. Визначити і дати оцінку додатковим розмірам таза. Дати оцінку. Визначити індекс Соловйова.

V. Зміст теми (додається у вигляді розгорнутого тексту змісту теми)

VI. План та організаційна структура заняття.

№ п/п Основні етапи заняття, Їх функції та зміст Навчальні цілі Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу
    1.   2.     3. Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивацій Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь: - діагностичні ознаки клінічно вузького таза; - особливості перебігу при вузьких тазах; - ускладнення, що виникають під час пологів вузьким тазом; - тактика ведення пологів у роділь з вузьким тазом; - профілактика ускладнень в пологах; - показання до оперативного розродження   L II   L II     L II     L II   L II     L II     L II         Усне індивідуальне опитування.   Тестові завдання.     Задачі п.р   n.1 «Актуальність теми» n.2 «Навчальні цілі»   Фантоми. Муляж, Структурно – логічні схеми. Питання . Тести ІІ рівня.       1 – 3 хв.     20– 25%
  4. Основний етап Формування професійних вмінь та навичок: 1.Оволодіти методикою ведення пологів при вузькому тазі. 2. Скласти план профілактики і надання допомоги при появі ускладнень під час пологів. 3. Провести курацію вагітних та породіль з вузькими тазами.   L III     L III   L III       Практичний тренінг     Професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій   Професійні орієнтовані карти. Інструкції. Алгоритми Муляжі Фантоми Історії пологів Текстові ситуаційні нетипові задачі Імітаційна гра.   60-90%
  5.   6. 7. Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок.   Підведення підсумків заняття Домашнє завдання   L III   Індивідуальний контроль. Рішення нетипових задач. Тестовий контроль ІІІ р.   Фантом. муляжі Задачі ІІІ рівня Тести ІІІ рівня. «Німі» структурно – логічні схеми.     Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.   10-20%©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.