Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тести, структурно-логічні схеми.

7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: професійні алгоритми, навчальні задачі, історії пологів.

7.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, тести.

7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовка студентів: орієнтовна карта для організації з навчальною літературою.

 

 

VІІІ. Список літератури.

Основна: С.В.Хміль «Акушерство»,Тернопіль:Підручники і посібники, 2008р.

В.Н.Запорожан «Акушерство»,-К:Здоров’я,2000р.

Л.О.Мороз «Посібник для практичних занять з акушерства» -К:Здоров’я, 2006р.

С.В.Хміль «Медсестринство в акушерстві». - Тернопіль:Підручники і посібники,2007р.

Л.С.Білич «Медичні маніпуляції в алгоритмах».

Тернопіль: Укрмед-книга, 2000р.

Додатково: В.Н.Запорожан «Акушерство і гінекологія»,-К:Здоров’я,1996р.

Г.К.Сметанівська «Акушерство»,-К:Здоров’я,1999р

Є.К.Айгамазян «Акушерство», спеціальна література,1997р.

В.І.Бодяжина «Акушерство», - М: Медицина,1970р.

 

 

Викладач:Біланчук Т.І.

 

Чернівецький медичний коледж

[iii]Буковинського державного медичного університету

 

«Погоджую» «Погоджую»

Методист коледжу Голова предметної ц.к.

Т.І.Бойчук Тріска С.Я.

«____»___________2013р. «____»___________2013р.

«____»___________2014р. «____»___________2014р.

«____»___________2015р. «____»___________2015р.

Методична розробка практичного заняття

Тема: «Дискоординована та надзвичайно сильна пологова діяльність.»

Дисципліна: «Акушерство»

спеціальність: «Акушерська справа»

Викладач: Біланчук Т.І.

 

Тема: «Дискоординована та надзвичайно сильна пологова діяльність.»

І. Актуальність теми: Аномалії пологової діяльності негативно впливають на перебіг пологів, стан плода, перинатальну патологію і підвищують смертність новонароджених та материнську смертність.

ІІ. Навчальні цілі.

Студент повинен знати (L II):

- Етіологію, патогенез, діагностику, клінічний перебіг пологів;

- Загальний принцип консервативного лікування;

- Можливі ускладнення, показання до оперативного розродження.

Студент повинен знати (L III):

- Оцінити характер перейм, потуг та інтервалу між ними, серцебиття плода, використовуючи прийоми зовнішнього акушерського дослідження;

- Виявляти вагітних із чинниками ризику щодо надмірної й дискоординованої пологової діяльності;

- Визначити ступінь розкриття шийки матки;

- Скласти план ведення пологів.

ІІІ. Виховні цілі: виховання відповідальності в акушерки при виконанні професійних обов’язків.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція

 

Дисципліна Знати Вміти
  Акушерство Фізіологію пологової діяльності.   Методи реєстрації скорочувальної діяльності матки. Методи вислуховування і підрахунок серцебиття плода. Клінічні ознаки гіпоксії плода Визначити тривалість перейм і пауз між ними. Дати оцінку.     Дати оцінку.   Провести лікування гіпоксії плода.

V. Зміст теми заняття (додається у вигляді розгорнутого тексту змісту теми)

VІ. План та організаційна структура заняття.

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу
  1. 2.     3. Підготовчий етап. Організаційні заходи. Постановка навчальних цілей та мотивація. Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь. - етіологія, патогенез; - діагностика та клінічний перебіг пологів; - можливі ускладнення; - показання до оперативного розродження; - принципи лікування; - профілактика дискоординованої та надмірно сильної пологової діяльності.   L II L II     L II   L II L II         Індивідуальне усне опитування. Завдання. Навчальні задачі. Тести ІІр.   п2 «Навчальні цілі» п1 «Актуальність теми» таблиці. Фантом, муляжі. Обладнання, лікарські препарати. Питання, завдання. Тести ІІр. Задачі ІІр.   1-3хв.   10-25%
  4. Основний етап. Формування професійних вмінь та навичок; - тактика акушерки при веденні пологів при дискоординованій та надмірно сильній пологовій діяльності; - курація породіль з клінічним розглядом історії пологів.   L III     L III     L III Практичний тренінг.   Професійний тренінг у вирішенні натипових клінічних ситуацій.   Інструкції, орієнтовні карти. Фантоми, муляжі. Історії пологів. Тестові ситуаційні задачі.     60-90%
  5.   6. 7. Заключний етап. Контроль та корекція професійних вмінь та навичок. Підведення підсумків заняття. Домашнє завдання.   L III   Індивідуальний контроль навичок. Рішення нетипових задач. Тестовий контроль ІІІр.   Фантоми, муляжі. Задачі ІІІр. Тести ІІІр.   Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.   10-20%

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.