Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІІ. Виховні цілі: усвідомити необхідність відповідального та бережного індивідуального підходу до жінок при виконанні обов’язків акушеркиІV. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни Знати Вміти
  Акушерство Протікання та ведення фізіологічних пологів. Ознаки недоношеного плода. Методику оцінки стану немовляти. Провести І,ІІ,ІІІ періоди пологів. Оцінити стан новонародженого за шкалою Апгор.

V. зміст теми заняття (додається розгорнутим текстом змісту теми)

VІ. План та організаційна структура заняття.

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі Методи контролю та навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл годин
  1. 2.     3. Підготовчий етап. Організаційні заходи. Постановка навчальних цілей та мотивація. Контроль вихідного рівня знань навичок, умінь: - клініка та діагностика; - тактика ведення передчасних пологів; - спостереження та допомога роділлі в пологах; - особливості ведення І,ІІ,ІІІ періодів пологів; - роль акушерки в профілактиці не доношувань та його ускладнень.     L II   L II   L II   L II     L II     L II     Усне індивідуальне опитування. Тестові завдання.     п2 «Навчальні цілі» п1 «Актуальність теми». Таблиці, малюнки. Фантом, муляжі. Питання, тести ІІ р.   1-3 хв.   10-25%
  4. Основний етап. Формування професійних вмінь та навичок: - оволодіти методикою ведення передчасних пологів: - оцінювання функції дихання недоношеного новонародженого за шкалою Сільвермана. - виявлення вагітних із підвищеним ризиком невиношування вагітності; - проведення курації вагітних.   L III     L III     L III   L III   L III   Практичний тренінг. Професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій.   Інструкції, алгоритми, орієнтовні карти. Фантоми, муляжі текстові ситуаційні нетипові задачі. Вагітні, історії пологів.   60-90%
  5.   6.     7. Заключний етап. Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок. Підведення підсумків заняття.   Домашнє завдання.   L III Індивідуальний контроль навичок. Рішення нетипових задач. Тестовий контроль ІІІ р.   Обладнання. Задачі ІІІ р. Тести ІІІ р.   Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.     10-20%
             

 

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.

7.1 Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, тестові завдання.

7.2 Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: професійні алгоритми, навчальні задачі, тести.

7.3 Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, тести;

7.4 Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою.

 

VІІ. Список літератури.

Основна: С.В.Хміль «Акушерство»,Тернопіль:Підручники і посібники, 2008р.

В.Н.Запорожан «Акушерство»,-К:Здоров’я,2000р.

Л.О.Мороз «Посібник для практичних занять з акушерства» -К:Здоров’я, 2006р.

С.В.Хміль «Медсестринство в акушерстві». - Тернопіль:Підручники і посібники,2007р.

Л.С.Білич «Медичні маніпуляції в алгоритмах».

Тернопіль: Укрмед-книга, 2000р.

Додатково: В.Н.Запорожан «Акушерство і гінекологія»,-К:Здоров’я,1996р.

Г.К.Сметанівська «Акушерство»,-К:Здоров’я,1999р

Є.К.Айгамазян «Акушерство», спеціальна література,1997р.

В.І.Бодяжина «Акушерство», - М: Медицина,1970р.

 

 

Викладач:Біланчук Т.І.

 

Чернівецький медичний коледж

[vi]Буковинського державного медичного університету

 

«Погоджую» «Погоджую»

Методист коледжу Голова предметної ц.к.

Т.І.Бойчук Тріска С.Я.

«____»___________2013р. «____»___________2013р.

«____»___________2014р. «____»___________2014р.

«____»___________2015р. «____»___________2015р.

Методична розробка практичного заняття

Тема: Протікання вагітності і пологів при передлежанні плаценти.

Дисципліна: «Акушерство»

спеціальність: «Акушерська справа»

Викладач: Біланчук Т.І.

 

Тема: Протікання вагітності і пологів при передлежанні плаценти.

І. Актуальність теми: Маткові кровотечі під час вагітності і в пологах належить до групи найтяжких ускладнень і посідають одне з перших місць у структурі материнської смертності. Перинатальна загибель плода при акушерських кровотечах також спостерігається з високою частотою.

 

ІІ. Навчальні цілі.

Студент повинен знати(L II):

- Етіологію та патогенез;

- Класифікацію і клінічну симптоматику;

- Перебіг вагітності та пологів;

- Диференційну діагностику;

- Ведення пологів та показання до операції.

Студент повинен вміти (L III):

- Надати невідкладну допомогу в разі передлежання плаценти на догоспітальному етапі.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.