Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІV. Міждисциплінарна інтеграціяДисципліни Знати Вміти
    Акушерство     Методику обстеження   Перебіг та ведення пологів. Аномалія пологової діяльності. Ознаки зрілого плода Виявити чинники, що сприяють переношуванню вагітності. Провести пологи.   Застосувати методи стимуляції Дати оцінку

 

V. Зміст теми (додається у вигляді розгорнутого тексту змісту теми)

IV. План та організаційна структура заняття.

 

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі Методи контролю та навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл годин
  1. 2.   3. Підготовчий етап. Організаційні заходи. Постановка навчальних цілей та мотивація. Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь: - етіопатогенез переносу вагітності; - діагностика під час вагітності та пологів; - ведення вагітності та пологів; - профілактика переношування вагітності; - роль акушерки в профілактиці перинатальної смертності.     L II   L II   L II   L II   L II     L II       Усне індивідуальне опитування. Тестові завдання. Задачі.     п2 «Навчальні цілі» п1 «Актуальність теми» Таблиці. Фантом, муляжі. Інструментарій. Питання. Тести ІІ р. Задачі ІІ р.   1-3 хв.   10-25%
  4. Основний етап. Формування професійних вмінь та навичок: - скласти план ведення вагітності, пологів при переношеній вагітності; - провести діагностику; - оволодіти методикою ведення І,ІІ,ІІІ періодів пологів при переношеній вагітності; - провести курацію вагітних.   L III     L III   L III   L III     L III   Практичний тренінг. Професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій.   Інструментарій, орієнтовні карти. Фантоми, муляжі. Вагітні. Історії пологів текстові, ситуаційні, нетипові задачі. Імітаційна гра.   60-90%
  5.   6.     7. Заключний етап. Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок. Підведення підсумків заняття. Домашнє завдання.   L III   Індивідуальний контроль навичок. Рішення нетипових задач. Тестовий контроль ІІІ р.   Фантом, муляжі. Задачі ІІІ р. Тести ІІІ р. Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.     10-20%
             

 

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.

7.1 Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

7.2 Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: інструкції, орієнтовні карти, навчальні задачі, імітаційна гра, історії пологів.

7.3 Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, тести.

7.4 Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою.

VІІ. Список літератури.

Основна: С.В.Хміль «Акушерство»,Тернопіль:Підручники і посібники, 2008р.

В.Н.Запорожан «Акушерство»,-К:Здоров’я,2000р.

Л.О.Мороз «Посібник для практичних занять з акушерства» -К:Здоров’я, 2006р.

С.В.Хміль «Медсестринство в акушерстві». - Тернопіль:Підручники і посібники,2007р.

Л.С.Білич «Медичні маніпуляції в алгоритмах».

Тернопіль: Укрмед-книга, 2000р.

Додатково: В.Н.Запорожан «Акушерство і гінекологія»,-К:Здоров’я,1996р.

Г.К.Сметанівська «Акушерство»,-К:Здоров’я,1999р

Є.К.Айгамазян «Акушерство», спеціальна література,1997р.

В.І.Бодяжина «Акушерство», - М: Медицина,1970р.

 

 

Викладач:Біланчук Т.І.

 

 

Чернівецький медичний коледж

[v]Буковинського державного медичного університету

 

«Погоджую» «Погоджую»

Методист коледжу Голова предметної ц.к.

Т.І.Бойчук Тріска С.Я.

«____»___________2013р. «____»___________2013р.

«____»___________2014р. «____»___________2014р.

«____»___________2015р. «____»___________2015р.

Методична розробка практичного заняття

Тема: «Особливості протікання та ведення передчасних пологів.»

Дисципліна: «Акушерство»

спеціальність: «Акушерська справа»

Викладач: Біланчук Т.І.

Тема: «Особливості протікання та ведення передчасних пологів.»

І. Актуальність теми: Передчасні пологи є надзвичайно актуальною проблемою в акушерстві, оскільки близько 50 % перинатальної захворюваності та смертності припадає на недоношених дітей. Частота передчасних пологів коливається від 5 до 12%. Враховуючи це, акушерка повинна бути обізнана з проблемами невиношування вагітності, а особливо з причинами цих порушень під час вагітності, для проведення заходів щодо профілактики і зниження перинатальних втрат.

 

ІІ. Навчальні цілі.

Студент повинен знати (L II):

- Клініку і діагностику передчасних пологів;

- Особливості ведення І,ІІ,ІІІ періодів пологів;

- Профілактику можливих ускладнень.

Студент повинен вміти (L III).

- Своєчасно діагностувати, скласти план пологів у разі невиношування;

- Провести передчасні пологи;

- Оцінити зрілість недоношеного плода;

- Оцінити стан недоношеного плода

-
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.