Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

VІІ. Матеріали медичного забезпеченню заняттяЧернівецький медичний коледж

[i]Буковинського державного медичного університету

 

«Погоджую» «Погоджую»

Методист коледжу Голова предметної ц.к.

Т.І.Бойчук Тріска С.Я.

«____»___________2013р. «____»___________2013р.

«____»___________2014р. «____»___________2014р.

«____»___________2015р. «____»___________2015р.

Методична розробка практичного заняття

Тема: Аномалії пологової діяльності. Вивчення тактики акушерки при слабкості пологової діяльності .

Дисципліна: «Акушерство»

спеціальність: «Акушерська справа»

Викладач: Біланчук Т.І.

 

Тема: Аномалії пологової діяльності. Вивчення тактики акушерки при слабкості пологової діяльності .

І. Актуальність теми: Аномалії пологової діяльності негативно впливають на перебіг пологів, стан плода, перинатальну патологію і підвищують смертність новонароджених. Спостерігаються в 15٪ 20 ٪випадків усіх пологів, із них у першороділь ця патологія становить 80-85٪ випадків. Тому акушерка повинна знати причини, патогенез, діагностику, прогнозування, профілактику і лікування цієї патології, щоб своєчасно надати допомогу чи запобігти виникненню ускладнень.

ІІ. Навчальні цілі.

Студент повинен знати(L II):

- патогенез та класифікацію;

- діагностику та лікування слабкості пологової діяльності;

- методику стимуляції пологів;

- показання до оперативного розродження;

- ускладнення під час пологів;

Студент повинен вміти(L III):

-виявити вагітних із чинниками ризику,своєчасно направити їх до пологового будинку;

- діагностувати слабкість пологової діяльності;

- провести стимуляцію пологів.

ІІІ. Виховна ціль: усвідомлення необхідності відповідального підходу до обов’язків акушерки.

ІV. Дисциплінарна інтеграція.

Дисципліна Знати Вміти
Акушерство Фізіологію пологової діяльності, методи реєстрації скорочувальної діяльності матки. Визначення положення частин плода, методику вислуховування і підрахунок серцебиття плода. Зрілість шийки матки за Г.Г. Хечінашвілі. Визначити тривалість перейм і пауз між ними. Дати оцінку. Використати зовнішні акушерські прийоми. Дати оцінку. Визначити ступень розкриття шийки матки.

 

 

V. Зміст теми: (додається у вигляді розгорнутого тексту змісту теми)

VІ. План та організаційна структура заняття.

 

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу
  1.   2.     3. Підготовчий етап. Організаційні заходи. Постановка навчальних цілей та мотивація. Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь: - фізіологія і патологія пологової діяльності; - методи реєстрації скорочувальної діяльності матки; - виявлення вагітних із чинниками ризику виникнення аномалій пологової діяльності     L II   L II   L II     L II         Усне індивідуальне опитування Завдання, тести, Задачі,   п.2 «Навчальні цілі» п.1. «Актуальність теми» Фантом, муляжі, лікарські препарати. «Німі» структурно-логічні схеми» Питання Тести ІІ р. Задачі ІІ р.   1-3 хв.     10-25%
4. Основний етап Формування професійних вмінь та навичок: - провести диференційну діагностику аномалій пологової діяльності; - тактика акушерки при слабкості пологової діяльності; - оволодіти навичками стимуляції пологової діяльності; - курація породіль З клінічним розглядом історій пологів.   L III     L III   L III     L III     L III         Практичний тренінг.     Професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій.     Інструкції, орієнтовні карти. Фантоми, муляжі. Історії пологів. Текстові ситуаційні нетипові задачі.     60-90 %
5.   6.   7.   Заключний етап. Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок.   Підведення підсумків заняття. Домашнє завдання   L III Індивідуальний контроль навичок. Рішення нетипових задач. Тестовий контроль ІІІр. Фантоми, муляжі. Задачі ІІІ р. Тести ІІІ р.     Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою   10-20%

 

VІІ. Матеріали медичного забезпеченню заняття.

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання, «німі» структурно-логічні схеми,

7.2. Матеріали методичного забезпечення основного стану заняття: професійні алгоритми, навчальні задачі, історії пологів.

7.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, тести, завдання.

7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів:орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою.

VІІІ. Список літератури:

Основна: С.В.Хміль «Акушерство»,Тернопіль:Підручники і посібники, 2008р.

В.Н.Запорожан «Акушерство»,-К:Здоров’я,2000р.

Л.О.Мороз «Посібник для практичних занять з акушерства» -К:Здоров’я, 2006р.

С.В.Хміль «Медсестринство в акушерстві». - Тернопіль:Підручники і посібники,2007р.

Л.С.Білич «Медичні маніпуляції в алгоритмах».

Тернопіль: Укрмед-книга, 2000р.

Додатково: В.Н.Запорожан «Акушерство і гінекологія»,-К:Здоров’я,1996р.

Г.К.Сметанівська «Акушерство»,-К:Здоров’я,1999р

Є.К.Айгамазян «Акушерство», спеціальна література,1997р.

В.І.Бодяжина «Акушерство», - М: Медицина,1970р.

 

 

Викладач:Біланчук Т.І.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.