Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чернівецький медичний коледж[ii]Буковинського державного медичного університету

 

«Погоджую» «Погоджую»

Методист коледжу Голова предметної ц.к.

Т.І.Бойчук Тріска С.Я.

«____»___________2013р. «____»___________2013р.

«____»___________2014р. «____»___________2014р.

«____»___________2015р. «____»___________2015р.

Методична розробка практичного заняття

Тема: «Аномалії тазу. Виявлення різних форм вузького тазу та їх характеристика.»

Дисципліна: «Акушерство»

спеціальність: «Акушерська справа»

Викладач: Біланчук Т.І.

Тема: «Аномалії тазу. Виявлення різних форм вузького тазу та їх характеристика.»

І. Актуальність теми:проблема вузького таза є однією з найактуальніших в акушерстві. Частота анатомічного вузького таза становить від 1,04 до 7,7 %, функціонально вузький таз спостерігається в 3-5 % роділь. Форма таза є суттєвим показником динаміки статевого розвитку. За сучасних умов акселерації, значних психоемоційних навантажень, стресових ситуацій і посилених занять спортом спостерігається компенсаторна гіпертрофія організму, що призводить до формування поперечно звуженого таза. Акушерка повинна вміти своєчасно розпізнати вузький таз, виділити групу ризику, прогнозувати пологи, що дасть змогу запобігти ускладнення у пологах.

ІІ. Навчальні цілі.

Студент повинен знати(L II):

- причини вузького таза;

- класифікацію та частотою, формою та ступенем звуження;

- діагностику різних форм вузького таза та їх характеристику.

Студент повинен вміти (L III):

- виміряти зовнішні та бокові розміри таза;

- визначити форму, розміри ромба Міхаєліса , індекс Соловйова;

- виміряти діагональну кон’югату і визначити справжню кон’югату;

- дати характеристику різним формам вузького тазу.

ІІІ. Виховна ціль: формування професійного мислення , відповідальності при виконанні обов’язків, запобігання ускладненням у жінок при пологах і в післяпологовий період.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція.

 

Дисципліна Знати Вміти
Анатомія людини   Акушерство Будову жіночого таза, та окремих кісток. Відділи таза та площини малого таза. Зовнішні та додаткові розміри таза. Форму і розміри ромба Міхаєліса. Способи визначення справжньої кон’югати, діагональної кон’югати. Індекс Соловйова.     Вимірювати розміри таза та оцінити їх. Дати оцінку.   Визначити і дати оцінку.     Визначити і дати оцінку.

 

V. Зміст теми ( додається у вигляді структурно-логічних схем змісту теми)

VІ. План та організаційна структура заняття.

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу
  1.   2.     3. Підготовчий етап. Організаційні заходи. Постановка навчальних цілей та мотивація. Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь: - етіологія аномалій таза - анатомічно та клінічно вузький таз - класифікація за частотою, формою, ступенем звуження - діагностика аномалії таза - характеристика різних форм вузьких тазів.     L II   L II   L II     L II   L II   L III       Усне індивідуальне. опитування. Завдання. Тестові завдання. Навчальні задачі.   п2 «Навчальні цілі» п1 «Актуальність теми» Таблиці, малюнки. Муляжі. Структурно-логічні схеми. Тести ІІр. Задачі ІІр.   1-3хв     10-25%
  4. Основний етап Формування професійних вмінь навичок: 1. Діагностика форм звуження таза: а. які зустрічаються часто; б. які зустрічаються рідко. 2. Оволодіти навичками: а. визначення форм Міхаєліса б. вимірювання висоти лобкового симфізу в. вимірювання площини виходу з малого таза г. визначення діагональної і справжньої кон’югати. 3. Курація вагітних.   L III     L III     L III   L III     Практичний тренінг     Професійний тренінг     Інструкції, орієнтовні карти,     Вагітні, історії пологів. Текстові ситуаційні нетипові задачі.   60-90%
  5.   6.   7. Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок. Підведення підсумків заняття. Домашнє завдання.   L IIІ   Індивідуальний контроль навичок. Рішення нетипових задач. Тестовий контроль. ІІІр.   Фантом,муляжі. Задачі ІІІр. Тести ІІІр.   Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою     10-20%  

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.