Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Медичне забезпечення взводу в наступі 

Наступ є основним видом бойових дій та має вирішальне значення в досягненні пере­моги над противником. Підрозділи можуть на­ступати з положення безпосереднього зіткнення з противником чи з ходу в складі військової частини з визначеного району, який знаходить­ся на значній відстані від переднього краю.

У початковому положенні для наступу з безпосереднього зіткнення з противником, перед початком маршу санітарний інструктор отримує від командира взводу вказівки з бойо­вої підготовки. Від начальника батальйонного медичного пункту санітарний інструктор отри­мує вказівки щодо порядку надання першої медичної допомоги пораненим, хворим. Сані­тарний інструктор перевіряє наявність в осо­бового складу засобів першої медичної допо­моги, засобів знезараження води й у флягах та вміння користуватися ними в бою, вживає заходів щодо отримання цих засобів на БМП, інструктує санітарних-інструкторів взводів, виділяє їм медичне майно. Виявлених хворих із дозволу командира взводу направляє їх на БМП.

 

Під час наступу з положення безпосеред­нього зіткнення з противником (у пішому по­рядку) санінструктори знаходяться у взводах, з якими входять у спосіб початкового поло­ження для атаки. Санінструктор знаходиться на спостережному пункті командира. Під час бою санітарний інструктор стежить за бойовими порядками взводу поблизу командира взводу. Він стежить за полем бою, організовує пошук поранених і надання їм першої медичної допо­моги, а також надає її найбільш тяжко пора­неним. Під час руху бойових порядків взводу на бойових машинах надання першої медичної допомоги пораненим і хворим здійснюється безпосередньо на машинах у порядку само­та взаємодопомоги пораненим і хворим.

Під часдій підрозділів взводув глибині оборони противником, на бойових машинах перша медична допомога та збір поранених залежать від способів дії особового складу, атаки чи відбою контратаки тощо, але в цілому вона організовується так, як було зазначено вище. У місцях спішення підрозділів, якщо є можливість, санітари взводів виносять тяж­ко поранених із бойових машин, розміщають у найближчих укриттях і надають їм необхідну допомогу. У цих випадках знімати поранених із бойових машин доцільно в місцях укриття машин, де і проводять їхнє завантаження без­посередньо на санітарні транспортні засоби батальйону і полку. Під час наступу командир взводу в пішому порядку, санітари та санітар­ний інструктор рухаються за взводом, безпо­середньо беруть участь у пошуку поранених і хворих, надають їм першу медичну допомогу та відтягують їх у найближчі укриття (окопи, яри), намагаючись за можливості розмістити в одному укритті декількох поранених.

У випадку, коли пошук поранених, хворих ускладнений (у лісі, чагарнику, на місцевості з високою травою, в окопах, траншеях, у на­селеному пункті, вночі), створюються спеці­альні групи із виділених командиром солдат підрозділів чи старших лікарів.

 

Для виклику санітарів-носильників, воді­їв санітарного транспорту використовуються загальновійськові засоби зв'язку, установлені сигнали, звукові, світлові, прапорці, рухи ру­ками чи малою саперною лопаткою.

Укриття, в яких зосереджені поранені (гніз­да поранених), позначають якимось добре по­мітним знаком або радіосигнальним прибором. Позначення «гнізд поранених» сприяє пошуку поранених, хворих санітарами-носильниками та водіями санітарного транспорту.

 

Про місця розміщення «гнізд поранених» санітарний інструктор, командир взводу допо­відає начальникові БМП, використовуючи свої та загальновійськові засоби зв'язку командира взводу, а також через водіїв санітарного тран­спорту та легкопоранених. Він уживає заходів з найшвидшого виклику санітарів-носильників чи санітарно-транспортних засобів БМП, на­правляє в район наступу командир взводу. Санінструктор або санітари-носильники вино­сять або за допомогою санітарного транспорту вивозять поранених і хворих із «гнізда поране­них» до вісі руху БМП, а за можливості безпо­середньо на БМП. Збір поранених на рубежах спішування підрозділів і в ході подальшого наступу організовує начальник БМП або на­чальник медичної служби полку.

У разі виникнення осередків масового ураження медичний склад, командир взво­ду (санінструктори та санітари) спільно з ме­дичним складом беруть участь у проведенні лікувально-евакуаційних заходів. В осередку організовується пошук уражених. їм надається перша допомога, їх вивозять із місця ураження до ближчого медичного пункту, де здійснюють повну медичну допомогу.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.