Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Видання нормативного характеру (Україна)1. Україна. Закон. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: України Прийнятий 21 верес. 2000 р. № 989-III //Уряд. Кур’єр. – 2000.-8 листоп. – (“Орієнтир”. - № 37. – С. 3,4).

2. Україна. Закон. Про внесення змін до Повітряного кодексу України: Прийнятий 14 груд. 1999 р. № 1297 - //Уряд. Кур’єр. – 2000.- 12 січ. – (“Орієнтир”. - № 2. – С. 9-10).

3. Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України “ Про природно-заповідний фонд України ” Прийнятий 14 груд. 1999 р. № 1287-XIV //Уряд. Кур’єр. – 2000.-19 січ. – (“Орієнтир”. - № 3. – С. 1,2).

4. Україна. Закон. Про рослинний світ: Прийнятий 14 квіт. 1999 р. № 591-XIV //Уряд. Кур’єр. – 1999. - 13 квіт. – (“Орієнтир”. - № 19. – С. 3-?).

5. Україна. Закон. Про захист рослин: Прийнятий 14 жовт. 1998 р. № 180-XIV //Голос України. – 1998. - 24 листоп. – С. 6-8.

6. Україна. Закон. Про природно-заповідний фонд України: Прийнятий 16 черв. 1992 р. № 2456-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - 34. – Ст. 502.

7. Україна. Президент (1999 -; Л.Д. Кучма). Про території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: Указ…21 лют. 2002 р.№ 167 //Офіційний вісник України. – 2002. -№ 9. – С. 5; Державний вісник України. – 2002. – № 5 – С. 27.

8. Україна. Президент (1994 -; Л.Д. Кучма) Про резервування цілинних природних територій для наступного заповідання: Указ…24 квіт. 1999 р. № 374/98 //Офіц. вісник України. –1998 . – № 17. – Ст.. 620.

9. Україна. Президент (1994 -; Л.Д. Кучма) Про оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: Указ…20 серп. 1996 р. № 15/96 // Державний вісник України. –1996. – № 8 – С. 524.

10. Україна Верховна Рада. Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямків реалізації та вдосконалення екологічної політики: Постанова…7 груд. 2000 р. № 2130-III //Голос України. – 2000.- 20 груд. С.3.

11. Україна Верховна Рада. Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова…5 берез. 1998 р. № 188/98-ВР //Голос України. –1998.- 4 квіт. - С.2.

12. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження складу наглядової ради Національного заповідника “Софія Київська”: Постанова…16 листоп. 2002 р. № 1750 //Офіц. вісник України. – 2002. № 47. - С.112.

13. Україна. Кабінет Міністрів. Про порядок фінансування природоохоронних заходів з державного та місцевих бюджетів: Постанова…9 лип. 1997 р. № 732 //Офіц. вісник України. –1997. –Число 28. – С. 136.

14. Україна. Кабінет Міністрів. Про Головне управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки: Постанова…13 берез. 1995 р. № 170 //Збір. постанов Уряду України. –1995. № 5. - Ст.134.

15. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження порядку ведення Зеленої книги України: Розпорядження…29 січ. 1997 р. № 46-р //Державний вісник України. – 1997.- № 2. - С. 95.

 

 

Додатки


Додаток №

 

Підрахунок птахів на гніздівлі з 10.03 по 10.052007 р.

№ п/п Знайдені місця гніз- дування (к-сть пар птахів) Види птахів Парк Ковалівський Дендропарк ім. 50-річчя Жовтня Фортеця Святої Єлісавети ("Вали")
Горобець хатній  
Шпак звичайний  
Горлиця кільчаста
Синиця велика  
Синиця блакитна    
Повзик    
Грак    
Сорока  
Сойка  
Горихвістка чорна  
Мухоловка строката    
Мухоловка сіра    
Дятел малий строкатий  
Дятел зелений    
Зяблик  
Зарянка (малинівка)    

 


Додаток №

 

Екологічна градація місцевої орнітофауни

 

Екологічні угруповання птахів Приклади видів по групам
Українська назва Латинська назва
1. Птахи-урбанофіли Горобець хатній Passer domestica
Серпокрилець чорний Apus apus
Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto
Ворона сіра Corvus cornix
Ластівка міська Delichon urbica
Лелека білий Ciconia ciconia
2. Лісові птахи Дятел великий строкатий Dendrocorus major
Яструб малий Accipiter nisus
Синиця велика Parus major
Соловей східний Luscinia luscinia
Сорока Pica pica
3. Степові (польові) птахи Перепел європейський Perdix perdix
Жайвір чубатий Galerida cristata
Сорокопуд-жулан Lanius collurio
Щеврик польовий Anthus campestris
Боривітер звичайний Cerchneis tinnunculus
Лунь польовий Circus cyaneus
4. Лучно-болотні птахи Деркач Crex crex
Курочка водяна Gallinula chloropus
Лунь болотяний Circus aeruginosus
Чапля сіра Ardea cinerea
Бугайчик болотяний Ixobrychus minutus
Ходулочник Himantopus himantopus
5. Водно-болотні птахи Лиска Fulica atra
Лебідь-шипун Cygnus olor
Гуска сіра Anser anser
Качка крякова (крижень) Anas platyrhynchos
6. Птахи ярів та урвищ Бджолоїдка Merops apiaster
Ластівка берегова Riparia riparia
Рибалочка Alcedo atthis
7. Залітні (зимуючі) та пролітні види птахів Грак Corvus frugilegus
Горіхівка Nucifraga caryocatactes
Омелюх Bombycilla garrulus
Снігур Purrhula purrhula
Чернь морська Aythya marina

Додаток №

Підрахунок птахів на маршрутах

№ п/п Маршрути Види орнітофауни № 1 21.04.2007 № 2 2.05.2007 № 3 5.05.2007
Горобець хатній
Горобець польовий
Синиця велика  
Синиця блакитна  
Зяблик  
Щиглик
Зеленяк  
Жайвір чубатий
Сорокопуд-жулан  
Сорокопуд сірий  
Плиска біла  
Плиска жовта    
Шпак  
Соловей східний    
Дрізд співочий    
Дрізд чорний  
Дятел зелений    
Дятел чорний    
Дятел малий строкатий  
Галка  
Ворона сіра  
Крук  
Грак  
Сорока
Сойка  
Горлиця кільчаста  
Припутень    
Рибалочка    
Бджолоїдка звичайна    
Ластівка берегова    
Повзик    
Одуд  
Ластівка чорна    
Мухоловка строката    
Лиска  
Курочка болотяна  
Бугайчик малий  
Боривітер звичайний    

Додаток №

Птахи, занесені до Червоної книги України, що зустрічаються
на Кіровоградщині (за В. Гулаєм, 1998)

№ п/п Назви птахів гніз­дують пролітні залітні охоронна категорія
Українська Латинська
Баклан малий Phalacrocorax pygmaeus     + ІІ
Лелека чорний Ciconia nigra ? +   ІІ
Гага звичайна Somateria mollissima     + ІІІ
Шуліка рудий Mulvus mulvus     + І
Беркут Aquila chrysaetos     + ІІІ
Орлан-білохвост Haliaeetus albicilla     + ІІ
Лунь польовий Circus cyaneus + +   І
Скопа Pandion haliaetus ?   + ІІІ
Боривітер степовий Cerchneis maumanni + +   ІІ
Журавель сірий Grus grus   +   ІІ
Журавель степовий Anthropoides virdo +     І
Дрохва Otis larda   + + ІІ
Стрепет Tetrax tetrax     + І
Лежень Burchinus oedichnemus   +   ІІІ
Поругайчик Tirinda stagnatilis + +   ІІ
Кроншнеп великий Nimenius arquata   +   ІІ
Кроншнеп середній Nimenius phaeopus   +   ІІ
Ходуличник Himantopus himantopus + +   ІІ
Кулик-сорока Haemantopus ostralegus     + ІІІ
Дерихвіст степовий Glareola nordmanni   +   І
Пугач Bubo bubo +?     ІІ
Сипуха Tyto alba +   + ІІ
Сорокопуд сірий Lanius exibitor + + +? ІV
Сорокопуд червоноголовий Lanius senator   +   III
Вівсянка чорноголова Emberiza melanocephala     + IV
Шпак рожевий Pastor roseus     + III

Додаток №

 

Кількість комах, що поїдають птахи в період вигодовування пташенят (%) –
за Рахмановим, 1989.

№ п/п Види птахів Кількість відвідувань гнізда протягом дня Метелики, % Твердокрилі (жуки), % Двокрилі (мухи та комарі), %
Синиця блакитна немає відом. 78,2 21,8 -
Синиця велика 332 – 390 75,9 1,5 21,7
Зяблик немає відом.
Славка сіра теж 15,3 14,9
Славка завірушка теж
Славка садова теж 29,6 8,9 15,8
Славка чорноголова
Вівсянка звичайна
Мухоловка строката 31,6 13,4 20,2
Мухоловка сіра 59,4
Горихвістка садова немає відом. 24,5
Горихвістка чорнушка теж 7,5
Плиска біла 11,5 2,8 50,2
Завірушка лісова немає відом. -
Пєночка теньківка
Пєночка пересмішник немає відом. 14,5 47,2
Дрізд чорний 10,3 26,1

 

Примітка: інші корми (до 100%) рослинного походження або не визначені.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.