Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Окремі випадки утворення множини іменниківУ деяких іменниках, що в однині закінчуються на -f або -fe у множині f змінюється на v з додаванням закінчення -(e)s; буквосполучення -ves вимовляється [vz]:

a wife дружина — wives a leaf лист — leaves
a shelf полиця — shelves a wolf вовк — wolves
a calf теля — calves a half половина — halves
a knife ніж — knives a life життя — lives

Ці форми множини треба запам'ятати, тому що у багатьох іменниках цього ж типу множина утворюється за загальним правилом—додаванням закінчення -s без зміни f на v, наприклад:

a roof дах — roofs a chief ватажок — chiefs
a kerchief хустка — kerchiefs a safe сейф — safes

Якщо іменник в однині закінчується на -th[θ] після голосного або дифтонга, то у множині кінцевий звук [θ] змінюється на [z], після якого закінчення множини вимовляється [z]:

a path стежка — paths

a mouth pom — mouths

Але якщо перед кінцевим -th стоїть приголосний або короткий голосний, то множина утворюється за загальним правилом:

a month [m nθ] місяць — months [m nθs]

a smith [smıθ] коваль — smiths [smıθs]

У слові houseбудинок кінцевий звук[s]перед закінченням множини змінюється на [z].

a house [haus] — houses ['hauzız]

Множина деяких іменників утворюється зміною кореневого голосного (без додавання закінчення):

a man [mæn] чоловік — men [men]

a woman жінка — women ['wımın]

a foot [fut] нога — feet [fi:t]

a tooth [tu:θ] зуб — teeth [ti:θ]

a goose [gu:s] гуска — geese [gi:s]

a mouse [maus] миша — mice [maıs]

а child [t∫aıld] дитина —children

Іменники sheep вівця, deer олень, swine свиня, fish риба та назви деяких порід риб мають однакову форму в однині і множині:

So much snow had fallen that it killed half the sheep and even many of the deer.

Випало так багато снігу, що загинуло половина овець і навіть багато оленів

Не caught a lot of fish.

Він спіймав багато риби.

Деякі іменники латинського і грецького походження зберігають форми множини, які вони мали в цих мовах:

a phenomenon явище — phenomena

a crisis криза — crises

a radius радіус — radii

У складних іменниках форму множини приймає лише головний іменник:

a daughter-in-law невістка — daughters-in-law

a school-mate шкільний товариш — school-mates

Якщо ж складний іменник утворений з інших частин мови, то закінчення множини додається в кінці слова:

forget-me-not незабудка—forget-me-nots

merry-go-round карусель — merry-go-rounds

В англійській мові, як і в українській, є іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині.

Так, назви речовин, а також багато іменників, що виражають абстрактні поняття, вживаються тільки в однині: chalk крейда, silver срібло, peace мир, courage відвага та ін.

Деякі іменники в англійській мові вживаються тільки в однині, а відповідні їм іменники в українській мові мають форми однини й множини або навіть тільки множини, наприклад: advice порада, поради; knowledge знання; information інформація, відомості; news новина, новини; progress успіх, успіхи; money гроші.

До іменників, які в англійській мові вживаються лише в множині, належать, як і в українській мові, назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин, наприклад: tongs обценьки, spectacles окуляри, trousers штани, scissors ножиці та ін

Тільки форму множини мають і деякі інші іменники, українські відповідники яких можуть вживатися в однині і множині, а деякі навіть тільки в однині, наприклад goods товар, товари, clothes одяг, contents зміст, wages зарплата тощо.

Присвійний відмінок

Присвійний відмінок відповідає на запитання whose? (чий?, чия?, чиє?, чиї?).

Присвійний відмінок однини утворюється додаванням до іменника апострофа і закінчення –s.

Jack's friends друзі Джека
Kate's toy іграшка Kami
Uncle Tom's Cabin хатина дядька Тома
Olga's brother брат Ольги
Alice's adventures Алісині пригоди
George's room кімната Джорджа

Якщо іменник в однині закінчується на -s, -ss, -x, то на письмі в присвійному відмінку додається здебільшого тільки апостроф, хоча звичайне позначення -'s також можливе; в обох випадках закінчення вимовляється [iz]:

James' (або James's) coat пальто Джеймса
Karl Marx' (або Marx's) life життя Карла Маркса

Якщо іменник у множині закінчується на -s, то в присвійному відмінку множини до нього додається лише апостроф, а у вимові ніяких змін не відбувається:

the pupils— the pupils' meeting

Якщо іменник у множині не закінчується на -s, то його присвійний відмінок утворюється так само, як і в однині, тобто додаванням -'s:children's shoes.

Іменник у присвійному відмінку, як правило, стоїть перед іншим іменником і є означенням до нього. На українську мову він перекладається родовим відмінком іменника або присвійним прикметником:

Peter's note-book зошит Петра, Петрів зошит.

У присвійному відмінку вживаються в основному іменники, що означають назви істот:

my friend's mother мати мого друга
the hawk's nest гніздо яструба

Крім назв істот, у присвійному відмінку вживаються:

а) іменники, що означають час і відстань:

last week's salary зарплата за минулий тиждень
two years’ absence at a mile's distance дворічна відсутність на відстані в одну милю

б) назви країн, міст, а також слова countryкраїна; town, cityмісто; worldсвіт; oceanокеан; riverрічка:

Kyiv's parks парки Києва
England's foreign trade зовнішня торгівля Англії
the river's banks береги річки

в) назви планет: the sunсонце, the moonмісяць, the earthземля:

the sun's rays промені сонця
the moon's surface поверхня місяця

г) збірні іменники типу governmentуряд; partyпартія; armyармія; crewкоманда, екіпаж:; familyсім'я;societyсуспільство, товариство:

the government's proposals пропозиції уряду
the Society's members члени товариства

Присвійний відмінок трапляється також у стійких словосполученнях, наприклад: a stone's throwнезначна відстань, to one's heart's contentдосхочу.

Практичні завдання

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.