Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Минулий перфектний часThe perfect past tense active

Past Perfect утворюється з допоміжного дієслова to haveу Past Indefinite та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова. Дієслова в Past Perfect не змінюються за особами й числами:

І (he, she, it, we, you, they) had worked.

В усному мовленні замість hadвживається переважно скорочена форма ’d (апостроф + d), яка на письмі приєднується до підмета:

I’d(he’d, she'd, we'd, you'd, they'd) worked

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед під­метом:

Hadyou worked?

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається заперечна частка not:

І had not worked.

Вусному мовленні в заперечній і в питально-заперечній формах вживається також скорочена форма hadn't:

Не hadn'tworked. Hadn'the worked?

Вживання Past Perfect

Past Perfect вживається для вираження дії, що відбулася раніше іншої минулої дії, позначеної дієсловом у Past Indefinite:

І told you I had mether. Я казав тобі, що зустрічав її (зустрічав її раніше, ніж гово­рив про це).
When she had closedthe suitcase, she put on her coat. Закривши валізу, вона надягла пальто. (Вона надягла пальто після того, як закрила валізу).
In the darkness he couldn't see the man who had spokenit. У темряві він не міг бачити чоловіка, який сказав це.
The sun had setand it was becoming dark. Сонце вже зайшло.Смеркалося.

Форма was becoming darkвиражає дію, що мала місце в пев­ний період часу в минулому (сонце зайшло до цього періоду часу).

Примітки. 1. Під час переліку минулих дій у тій послідовності, в якій вони відбувалися, дієслова вживаються у Past Indefinite:

І opened the door, closed it andwentinto the bedroom. Я відчинив двері, зачинив і пішов у спальню.

2. У складнопідрядному реченні із сполучниками afterпісля того як і beforeперед там як, перш ніж, коли немає потреби наголошувати, що одна дія передує іншій, і в головному, і в підрядному реченнях вживається Past Indefinite:

Не stoodmotionless after shedisappeared. Він стояв нерухомо, після того як вона зникла.
І wasa schoolteacher before I gotinto the army. Перед тим, як потрапити до армії, я був шкільним учителем.

Past Perfect вживається для вираження минулої дії, що вже закінчилася до певного моменту в минулому. Цей момент позначається такими словосполученнями: by two o'clockдо другої години, by that timeдо того часу, by the 1st of Septemberдо першого вересня тощо:

І had donemy homework by eight o'clock. До восьмої години я вже виконав своє домашнє завдання.

Заперечна форма Past Perfect вказує на те, що до певного моменту в минулому дія ще не закінчилася:

І had not readthe book by Saturday. До суботи я ще не прочитав книжки.
We had not receivedthe telegram when he arrived. Коли він приїхав, ми ще не одержали телеграми.

Past Perfect вживається для вираження дії, що почалася до певного моменту в минулому і тривала аж до цього моменту. У цьому значенні Past Perfect вживається переважно з дієсловами, які не мають форми Continuous:

When he came, I had been there for half an hour. Коли він прийшов, я був там уже півгодини.
After she had workedа little while, he went to her side and watched her. Після того як вона деякий час попрацювала, він підійшов і спостерігав за нею.

У підрядних реченнях часу і умови Past Perfect вживається для вираження передминулої дії, що була майбутньою стосовно минулого:

She said that she would go home as soon as she had passedall her exams. Вона сказала, що поїде додому, як тільки складе екзамени(вона складе всі екзамени до від'їзду, а від'їзд був майбутньою дією у момент мовлення).
Не would sit with her tonight after Mabel had gone. Він сидітиме з нею сьогодні ввечері, після того як Мейбл поїде.

У цьому разі Past Perfect перекладається на українську мову майбутнім часом.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.