Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зміст навчання видів мовної діяльності за етапами навчанняПерший етап навчання

 

Завдання етапу: скорегувати на розширеному мовному матеріалі отримані раніше уміння й навички читання і подальше їх удосконалення з метою підготовки до різних видів читання.

Характер мовного матеріалу: тексти за широким профілем вузу і тексти за країнознавчою тематикою.

Вимоги до мовних умінь: обсяг тексту 1200 друкованих знаків за 1 академічну годину, швидкість читання 220-250 друкованих знаків за хвилину з використанням словника.

 

Фонетика

Передбачено корегування основних фонетико-орфоепічних навичок, що засвоєні у середній школі.

 

Лексика

Лексичний мінімум на кінець І етапу має становити приблизно 1000 слів і словосполучень, включаючи частину шкільної лексики. На першому етапі передбачено розвиток уміння самостійно розкривати значення незнайомих похідних і складних слів у нових творах.

 

Граматика

Відомі учням із шкільного курсу явища набувають у вузівському курсі функціональної спрямованості: Word-order. Active voice. Plural form of the Noun. Possessive case. The Pronoun. Degrees of comparison of Adjectives and Adverbs. Modal Verbs.

 

 

Другий етап навчання

 

Рівень сформованості умінь в ознайомчому та навчальному видах читання.

Завдання етапу: виробити уміння читати оригінальні тексти з метою цілковитого і точного розуміння інформації, що міститься у них, загального ознайомлення з їхнім змістом.

Характер мовного матеріалу має відповідати спеціальності, що вивчається.

Вимоги до мовних умінь. Обсяг тексту 1600 друкованих знаків за 1 академічну годину, швидкість читання 300-350 друкованих знаків за хвилину з використанням словника.

 

Лексика

Обсяг лексики – 2000 слів і словосполучень. До цього мінімуму входить загальнонаукова лексика та лексика за широким профілем вузу і за фахом, що вивчається.

Словотворення: студент повинен самостійно розкривати закономірно виведені значення незнайомих похідних і складних слів, а також слів, що утворені за конверсією.

 

Граматика

Active Voice. Passive Voice. Modal Verbs. Sequence of Tenses. Non-finite forms of the Verb (the Infinitive, the Participle, the Gerund). Direct Speech. Indirect Speech. Compound Sentences.

 

Третій етап навчання

 

Завдання етапу: самостійно читати тексти з різними цілями: перегляду, ознайомлення, поглибленого вивчення, анотування тощо.

Характер мовного матеріалу: оригінальні тексти за фахом.

Вимоги до мовних умінь: обсяг тексту 1800 друкованих знаків за 1 академічну годину (зі словником), швидкість читання 400-450 друкованих знаків за хвилину (для навчального читання).

 

Лексика

Мінімум має становити 2500 слів і словосполучень.

Словотворення: студент повинен засвоїти словотвірні морфеми і моделі, що є характерними для спеціальності, що вивчається, особливо в галузі термінотворення.

 

Граматика

Ознайомлення з граматичними і семантичними засобами зв’язку тексту як єдиного цілого: Complex Object. Complex Subject. Conditional Sentences.

Система контролю та критерії оцінювання знань студентів за курсом „Іноземна мова”

Контроль засвоєння курсу „Іноземна мова” складається із поточного контролю (оцінка поточних знань протягом вивчення курсу) та підсумкового контролю (складання заліку/іспиту за курсом „Іноземна мова”).

 

Система поточного контролю.

Поточний контроль знань за курсом „Іноземна мова” має наступну схему виконання:

 

Рейтинг модуля складається з суми оцінок за:

- аудиторну роботу студента впродовж вивчення учбового матеріалу модуля;

- позааудиторну самостійну роботу студента впродовж вивчення учбового матеріалу модуля;

- модульний контроль.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.