Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 17. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві.

2. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві.

3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції.

5. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання.

6. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.

 

Нормативний матеріал:

1. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

2. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 16 грудня 2005 року // ВВР України. - 2005. - № 3. – Ст. 9.

3. Про зерно та ринок зерна: Закон України від 4 липня 2002 року // ВВР України. – 2002. - № 35. – Ст. 258.

4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 18 травня 2012 року // ВВР України . – 2012. – № 19-20. – Ст. 166.

5. Про фінансовий лізинг: Закон України від 17 квітня 1998 року // ВВР України. – 1998. - №16. – Ст. 68.

 

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

4. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

5. Поліводський О.А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції // Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 189-228.

6. Державна заставна закупівля зерна – важливий захід підтримки аграрних товаровиробників // Право України. – 2006. - № 5. – С. 77-81.

 

Задача 1. Селянська спілка „С” уклала договір з територіально-геологічною організацією на проведення пошукових робіт щодо визначення місця розміщення підземних вод та будівництва артезіанської свердловини для водопостачання працівників спілки.

Відповідно до умов договору селянська спілка мала надати у довгострокове користування частину сільськогосподарських угідь для влаштування особистого селянського господарства геологічної організації та літнього табору відпочинку її працівників.

Проведені пошукові роботи геологічної організації не дали бажаних результатів, оскільки в межах земель спілки „С” родовищ підземних вод не виявлено.

Керівництво селянської спілки поставило питання про розірвання угоди у зв’язку з невиконанням геологічною організацією взятих зобов’язань. Остання звернулась до господарського суду за захистом своїх інтересів.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

 

Задача 2. Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) „Лан” за бажанням громадянина М., який є власником орендованої СВК земельної частки (паю), замовив та оплатив роботи з виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) та видачі державного акта на право власності на землю. Отримавши державний акт на право власності на землю, громадянин М. уклав договір оренди вказаної земельної ділянки з фермерським господарством „Арій”.

СВК „Лан” звернувся до суду з позовною заявою про визнання недійсним даного договору оренди земельної ділянки.

Визначити коло суспільних відносин.

Дати відповідь на наступні питання:

1. Чи мав право громадянин М. укладати договір з іншим орендарем?

2. Чи лишався чинним договір оренди земельної частки (паю) після виділення її в натурі (на місцевості)?

3. Чи є замовлення та оплата робіт з виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) та видачі державного акта на право власності на землю обов’язком орендаря земельної частки (паю)?

Вирішити справу.

 

Задача 3. З метою будівництва складських приміщень та залучення додаткових коштів фермер К. уклав договір застави земельної ділянки, наданої йому у постійне користування, з місцевим банком. За умовами договору фермер зобов’язався повернути заставні кошти за рахунок доходів від майбутнього врожаю.

Однак у червні поточного року внаслідок прориву дамби відстійників тваринницької ферми врожай на землях було знищено, землі виведено із сільськогосподарського використання.

У зв’язку з неможливістю виконання зобов’язань за договором іпотеки земельної ділянки, банк оголосив публічні торги на продаж заставної ділянки. Фермер К. звернувся з позовом до суду про визнання торгів недійсними.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

 

Комунальне с/г підприємство «Дружба» спеціалізується на вирощуванні зернових культур, урожай яких реалізовує за договором контрактації. Працівники цього підприємства вирішили змінити профіль діяльності, оскільки вважали його нерентабельним. Для цього вони звернулися із заявою до Горлицької селищної ради з проханням надати в оренду земельну ділянку площею 15 га для розведення елітних сортів голландської картоплі.

§ Які правові форми використання земель передбачені для ЗК України для комунальних с/г підприємств?

§ Які істотні умови договору контрактації с/г продукції?

§ Яке рішення повинна прийняти Горлицька селищна рада?

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.