Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ1. Поняття, загальна характеристика та види фінансової діяльності сільськогосподарських організацій.

2. Принципи фінансової діяльності сільськогосподарських орга­нізацій та їх законодавче закріплення. Поняття фінансової дисципліни та забезпечення її дотримання в сільськогоспо­дарських організаціях.

3. Планування фінансової діяльності сільськогосподарських організацій.

4. Правове регулювання оподаткування сільськогосподарських організацій.

5. Правове регулювання розрахунково-касових операцій сільсько­господарських організацій.

6. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарсь­ких організацій.

7. Поняття і особливості кредитування виробників сільсько­господарської продукції. Суб'єкти, об'єкти, зміст кредитних правовідносин. Юридична відповідальність за порушення кредитних зобов'язань.

8. Правове регулювання інвестиційних відносин в АПК.

Нормативний матеріал:

1. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

3. Податковий кодекс України // ВВР України. – 2011. - № 13 - 17. - Ст. 112.

4.Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 10 вересня 1991 року // ВВР України. – 1991. - № 46. – Ст. 616.

5.Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року // ВВР України. – 1991. - № 47. – Ст. 647.

6.Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // ВВР України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

7.Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року // ВВР України. – 1992. - № 20. – Ст. 272.

8. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року // ВВР України. – 1996. - № 19. – Ст. 80.

9. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції від 22 травня 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 27. – Ст. 181.

10. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

11. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року // ВВР України. – 2002. - № 1. – Ст. 1.

12. Про страхування: Закон України в редакції від 4 жовтня 2001 року // ВВР України. – 2002. - № 7. – Ст. 50.

13. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 38. – Ст. 313.

14. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 45. – Ст. 363.

15. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР України. – 2004. - № 1. – Ст. 1.

 

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

4. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

5. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко та ін..; за ред.. д-ра юрид. наук, проф.. А.М. Статівки. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – 240 с

 

Задача 1. За підсумками 2002 року районна податкова адміністрація стягнула з Агрофірми (АТ) ім. Б. Хмельниць­кого платежі з прибутку на суму 297 тис. грн, а з винзаводу «Коктебель» - 563 тис. грн. Це становило 30% їхніх при­бутків. При цьому податкова адміністрація посилалася на те, що зазначені суб'єкти підприємницької діяльності втра­тили статус КСП та держпідприємства, що за Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» вони позбавлені пільг в частині оподаткування.

Чи правомірне таке твердження податкової адмініст­рації?

Яке законодавство має застосовуватися в цьому випадку?

Як (якщо це можливо) повернути кошти господарствам?

 

Задача 2. Під час перевірки додержання законодавства про плату за землю працівники обласної податкової інспекції встановили, що частина коштів отриманих від плати за землю була спрямована селищною Радою до позабюджетного фонду, а частина бюджетних надходжень за земельний податок використана для будівництва гуртожитку та багатоквартирного будинку для малосімейних, будівництва адміністративного корпусу для спілки орендарів, надання безвідсоткових кредитів власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, за поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель, фінансування заходів щодо раціонального використання, відтворення та охорони земель.

Вказані матеріали були передані начальнику обласної податкової інспекції, який своєю постановою наклав адміністративний штраф на голову селищної Ради за порушення законодавства про плату за землю.

Селищна Рада звернулась до суду з позовом про визнання постанови начальника обласної податкової незаконною.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу

Задача 3. Райдержадміністрація видала розпорядження про заборону відділенню АКБ "Промінвест" надавати суб'єктам аграрного підприємництва всіх форм власності кредити до того часу, доки вони не здійснять обов'язкове державне страхування худоби, основних засобів виробництва і врожаю, а також страхування (в т.ч. медичне) своїх працівників.

До Вас звернувся Ваш клієнт ТОВ „Колос” та фермер М. з запитанням про законність такого рішення і про можливість його оскарження. Поясніть, зокрема, порядок страхування та ставки платежів по державному обов'язковому страхуванню врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень?

Дайте ґрунтовну консультацію з посиланням на чинне законодавство.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.