Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ОКРЕМІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ.1. Поняття, принципи та зміст виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських організацій.

2. Правове забезпечення ведення основних і допоміжних галузей виробництва. Правове регулювання ведення підсобних виробництв і промислів.

3. Правове регулювання тваринництва.

4. Правове регулювання рослинництва.

5. Правове регулювання селекційної та племінної діяльності.

6. Правове регулювання використання пестицидів та агрохімікатів у сільському господарстві.

7. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції.

8. Правове регулювання здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Нормативний матеріал:

1. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

2. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // ВВР України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

3. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року // ВВР України. – 1992. - № 20. – Ст. 272.

4. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 року // ВВР України. – 1992. - № 30. – Ст. 414.

5. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 року // ВВР України. – 1995. - № 14. – Ст. 91.

6. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

7. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23 грудня 1997 року // ВВР України. – 1998. - № 19. – Ст. 98.

8. Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 року. // ВВР України. – 1998. - № 50-51. – Ст. 310.

9. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 року // ВВР України. – 1994. - № 2.

10. Про бджільництво: Закон України від 22 лютого 2000 року // ВВР України. – 2000. - № 21. – Ст. 157.

11. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 року // ВВР України. – 1994. - № 7.

12. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 року // ВВР України. – 1992. - № 36.

13. Про охорону прав на сорти рослин: : Закон України від 21.04.1993 року // ВВР України. – 1993. - № 21. – Ст. 219.

14. Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 року // ВВР України. – 2003. - № 13. – Ст. 92.

15. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 15. – Ст. 107.

16. Про карантин рослин: Закон України від 30.06.1993 року // ВВР України. – 1993. - № 34. – Ст. 352.

17. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 45. – Ст. 363.

18. Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року: Закон України від 19 лютого 2004 року // ВВР України. – 2004. - № 22. – Ст. 313.

19. Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року: Закон України від 19 лютого 2004 року // ВВР України. – 2004. - № 23. – Ст. 319.

20. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17 червня 2004 року // ВВР України. – 2004. - № 38. – Ст. 470.

21. Про схвалення Концепції Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 210 від 20 червня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - № 25. – Ст. 1447.

 

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Мацько М.А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання). – К., 1991.

4. Таланов Ю.Н. Правовое регулирование подсобных производств и промыслов в сельском хозяйстве. – К., 1998.

5. Земко А. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств // Право України. – 2003. - № 8. – С. 70-72.

6. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

7. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

8. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко та ін..; за ред.. д-ра юрид. наук, проф.. А.М. Статівки. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – 240 с

Задача 1. До Вас звернувся директор ТОВ «Світоч» із запитанням: в чому полягає зміст і мета видачі па­тентів на сорти певних родів та видів сільськогосподарських рослин, на які саме сорти і які роди і види рослин (і на підставі яких правових актів і хто) має видаватися патент?

Дайте мотивовані відповіді на ці запитання.

Яке значення для господарства має отримання сільськогосподарським підприємством патенту на сорти рослин?

 

Задача 2. Приватна фірма „Константа”, яка займається наданням юридичних та аудиторських послуг подала заяву до сільської Ради про передачу їй земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність для ведення підсобного господарства. Сільська Рада, розглянувши заяву, відмовила фірмі „Константа” на тій підставі, що відповідно до ст. 130 ЗК набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення можуть лише ті юридичні особи України, установчими документами яких передбачене ведення сільськогосподарського виробництва, а установчі документи „Константи” не передбачають даного виду діяльності. Крім того, чинний Земельний кодекс не передбачає можливості надання земель сільськогосподарського призначення для ведення підсобного господарства.

Фірма звернулась до суду з позовною заявою про відміну незаконного рішення сільської Ради.

Визначити коло суспільних відносин.

Чи є обґрунтованими вимоги позивача?

Вирішити справу.

 

Задача 3. Загальні збори членів сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) "Буг", враховуючи високу прибутковість від реалізації хутра хижаків, квітів і лікарських рослин, вирішили організувати ферму по вирощуванню лисиць, норок, використовувати відходи м’ясного цеху і палу худобу на годівлю цих хижаків, а також використовувати наявні теплиці для вирощування квітів і за рахунок скорочення площ посіву зернових організувати вирощування і збирання лікарських рослин.

Райдержадміністрація, довідавшись про таке рішення, запропонувала СВК здійснити перереєстрацію СВК, оскільки, на її думку, у СВК змінився предмет діяльності. Крім того, джерела надходження доходів (за умови зміни предмету діяльності) відрізняються від суто сільськогосподарських підприємств району.

Чи є законною така пропозиція райдержадміністрації? Як має СВК відреагувати на таку пропозицію райдержадміністрації?

За яких умов надходження на рахунок СВК (й інших товаровиробників) будуть відноситися до надходжень від сільськогосподарської діяльності?

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.