Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 5. СУБ'ЄКТИ АГРАРНОГО ПРАВА1. Поняття, класифікація та особливості правового статусу суб'єктів аграрного права.

2. Правовий статус господарських товариств в АПК.

3. Сільськогосподарські кооперативи як суб'єкти аграрних правовідносин.

4. Правове становище фермерських та особистих селянських господарств.

5. Правосуб'єктність державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

6. Правове регулювання реорганізації та ліквідації суб’єктів аграрного господарювання. Особливості процедури банкрутства підприємств АПК.

 

Нормативний матеріал:

1. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

3. Податковий кодекс України // ВВР України. – 2011. - № 13 - 17. - Ст. 112.

4. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // ВВР України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

5. Про акціонерні товариства: Закон України від 19 грудня 2008 року // ВВР України. – 2008. - № 50. – Ст. 384.

6. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року // ВВР України. – 1992. - № 20. – Ст. 272.

7. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

8. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 30 червня 1999 року // ВВР України. – 1999. - № 42-43. – Ст. 378.

9. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 29. – Ст. 232.

10. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 45. – Ст. 363.

11. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року // ВВР України. – 2004. - № 5. – Ст. 35.

 

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 132-160.

4. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

5. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

6. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко та ін..; за ред.. д-ра юрид. наук, проф.. А.М. Статівки. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – 240 с.

 

 

Задача 1. До Вас за допомогою звернувся голова прав­ління АТ «Нива» з проханням пояснити йому, чому його АТ має відповідати за зобов'язаннями колишнього КСП і фермерів, які заснували очолюване ним АТ.

Поясніть: а) чи має відповідати АТ по зобов'язанням засновників; якщо так, то у яких випадках? б) що може бути підставою для визнання боргів засновників АТ? в) чи має АТ відповідати за зобов'язаннями КСП, якщо це АТ було створено: (1) на основі КСП; (2) шляхом поділу КСП; (3) шляхом злиття КСП і фермерських господарств?

 

Задача 2. Фермерське господарство (ФГ) „Промінь” мало на праві власності 90 га сільськогосподарських земель, в тому числі 48 га ріллі. В період з 11 січня 2000 р. до 18 січня 2001 р. ФГ придбало за договорами купівлі-продажу земельні частки (паї). Надалі господарство виділило земельні частки (паї) у натурі (на місцевості) та отримало державні акти на право власності на землю. Загальна площа земель господарства склала 1753 га.

У травні 2001 р. прокуратура заявила позов в інтересах держави про визнання угод купівлі-продажу земельних часток (паїв) не дійсними. Свої вимоги прокуратура обґрунтувала тим, що відповідно до ст. 52 ЗК та ст. 6 Закону України „Про селянське (фермерське) господарство” розмір земельних ділянок, які надаються ФГ у власність або у користування не повинен перевищувати 50 га ріллі і 100 га усіх земель. Таким чином, відповідно до змісту цих статей, а також ст. 114 ЗК угоди, які уклало господарство на придбання земельних часток (паїв), мають бути визнані недійсними. На думку прокуратури в результаті реалізації даних угод ФГ „Промінь” отримало у власність угіддя, площа яких більш ніж у 17 разів перебільшує граничну площу земель, встановлену законодавством.

Визначити коло суспільних відносин. Чи є обґрунтованими вимоги прокуратури? Вирішити справу.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.