Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 12. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ1. Поняття та загальна характеристика правового статусу сільськогосподарського кооперативу.

2. Класифікація сільськогосподарських кооперативів.

3. Умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів. Статут кооперативу.

4. Членство у сільськогосподарських кооперативах.

5. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція.

6. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.

7. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.

Нормативний матеріал:

1. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

2. Податковий кодекс України // ВВР України. – 2011. - № 13 - 17. - Ст. 112.

3. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 30 червня 1999 року // ВВР України. – 1999. - № 42-43. – Ст. 378.

5. Про страхування: Закон України в редакції від 4 жовтня 2001 року // ВВР України. – 2002. - № 7. – Ст. 50.

6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.

7. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року // ВВР України. – 2004. - № 5. – Ст. 35.

 

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

4. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

5. Семчик В.І. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні // Право України. – 1999. - № 5.

6. Семчик В.І. Особливості права власності в сільському господарстві // Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 7-41.

7. Федорович В.І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. – Львів, 1998. – 114 с.

8. Проценко Т.П. Правові аспекти становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації в умовах аграрної реформи // Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 132-159.

9. Уркевич В.Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти: Монографія. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2004. – 120 с.

10. Батигіна О. Правове становище агроторгових домів // Право України. – 2006. - № 3. – С. 39-43.

Задача 1. У Статуті сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) «Балта» записано, що майно у СВК належить на праві спільної часткової власності самому СВКта його членам.

Чи правомірна ця норма Статуту? У чому полягає сутність права власності СВК?

Хто є суб'єктом права власності на майно: СВК чи його члени?

Які відносини мають місце між СВК і його членами з приводу майна СВК і чому саме такі відносини?

 

Задача 2. Громадянин Саюк 20 грудня 1993 р. подав заяву про прийняття його в члени сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Галич”. 15 січня 1994 р. ця заява була розглянута правлінням СВК і 20 квітня 1994 року він був рішенням загальних зборів прийнятий до членів СВК.

Через тиждень після зборів Саюк довідався, що в трудовій книжці записано, що з 15 січня він працював в СВК за трудовою угодою, а тільки з 20 квітня 1994 р. є членом СВК.

У зв’язку з тим, що він став членом СВК у 2 кварталі за підсумками господарського року йому виплатили тільки 50% кооперативних виплат у порівнянні з іншими членами СВК. Саюк з цим не погодився і звернувся до суду з позовом про визнання його членом СВК з дня подання заяви про вступ до членів СВК і про виплату йому недоплачених кооперативних виплат.

Вирішить цю справу.

Коли виникають відносини членства?

Який зв’язок існує між правом членства і правом члена на отримання кооперативних виплат?

 

Задача 3. Член сільськогосподарського кооперативу (СК) “Зоря” Таран звернувся з заявою до правління про передання свого паю його дружині. Правління відмовилося задовольнити його прохання через те, що його дружина подала заяву про вихід з членів СК і про виділення їй майнового паю в натуральному вигляді, а також виділення належного їй земельного паю.

Таран звернувся до прокурора з заявою про принесення протесту на таке рішення правління СК.

Яке рішення має прийняти прокурор і чому?

 

Задача 4. Громадяни Данилів і Васильченко, об’єднавши свої земельні ділянки, надані їм для ведення особистого селянського господарства, вирішили створити с/г виробничий кооператив «Лоза», предметом діяльності якого є вирощування винограду, його переробка, реалізація соків. Орган державної реєстрації відмовився зареєструвати сільськогосподарський кооператив.

Чи правомірна відмова державного реєстратора?

Хто може бути засновником с/г кооперативу?

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.