Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ1. Аграрна політика і аграрна реформа України. Співвідношення земельної і аграрної реформ. Основні етапи аграрної реформи в Україні.

2. Ринкові відносини в АПК: поняття, сутність та правові засоби забезпечення.

3. Правове регулювання приватизації і паювання земель сільськогосподарського призначення в Україні.

4. Правове регулювання ринку землі в Україні.

5. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств. Паювання майна КСП.

6. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.

7. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки.

8. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі.

Нормативний матеріал:

1. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 року // ВВР України. – 1996. - № 41. – Ст. 188.

2. Про приватизацію державного майна: Закон України в редакції від 19 лютого 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 17. – Ст. 122.

3. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 44. – Ст. 281.

4. Про списання та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) платників податків у зв’язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств: Закон України від 16 березня 2000 року // ВВР України. – 2000. - № 21. – Ст. 164.

5. Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу: Закон України від 18 січня 2001 року // ВВР України. – 2001. - №11. – Ст. 51.

6. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18 січня 2001 року // ВВР України. – 2001. - №11. – Ст. 52.

7. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Закон України від 7 лютого 2002 року // ВВР України. – 2002. - № 24. – Ст. 167.

8. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 38. – Ст. 314.

9. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин: Закон України від 5 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 38. – Ст. 315.

10. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 18 грудня 2009 року // ВВР України. – 2009. - №. – 51. – Ст.755.

11. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1992 року // ВВР України. – 1991. - № 10. – Ст. 139.

12. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005 року // ВВР України. – 2006. - № 1. – Ст. 17.

13. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // ВВР України. – 1990. - № 10. – Ст. 100.

14. Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі: Постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 року // ВВР України. – 1992. - № 25. – Ст. 355.

15. Про приватизацію земельних ділянок: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року // ВВР України. – 1993. - № 10. – Ст. 79.

16. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України від 10 листопада 1994 року // Урядовий кур’єр. – 1994. - № 176.

17. Про заходи щодо реформування аграрних відносин: Указ Президента України від 18 січня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – 21 січня.

18. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 8 серпня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – 12 серпня.

19. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 3 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня.

20. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України від 6 червня 2000 року // Урядовий кур’єр. – 2000. – 8 червня.

21. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 29 січня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 1 лютого.

22. Про Основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 30 травня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 2 червня.

23. Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України № 1928 від 19 жовтня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42.

24. Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 березня.

25. Про створення Аграрної біржі: Постанова Кабінету Міністрів України № 1285 від 26 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3321.

26. Про затвердження Методики обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих: Наказ Мінагрополітики № 252 від 7 червня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - № 31. - том 2. – Ст. 1884.

27. Про затвердження Методики визначення трудових внесків членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих: Наказ Мінагрополітики № 274 від 21 червня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - № 31. - том 2. – Ст. 1885.

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. – К.: Істина, 1999. – 320 с.

4. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 132-160.

5. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

6. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

7. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко та ін..; за ред.. д-ра юрид. наук, проф.. А.М. Статівки. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – 240 с.

Задача 1. До Вашої юридичної фірми звернувся мешканець закарпатської області Йосип Герзанич. З розповіді Й. Герзанича стало відомо, що його мати багато років проробила в колгоспі свинаркою. В 1992 році колгосп було реорганізовано у КСП. До розпаювання земель і майна КСП мати Й. Герзанича не дожила декілька місяців.

Він просить Вас надати консультацію з наступних питань: а) яким є мінімальний і максимальний розмір земельної частки (паю)?; б) чи передбачає чинне законодавство можливість спадкування паїв дітьми або онуками колгоспників, що померли чи були звільнені до розпаювання земель та майна?; чи має він право повернути собі землі, які були придбані його батьком, а за часів колективізації приєднані до колгоспних земель?

Дайте мотивовані відповіді на поставлені запитання.

Задача 2. КСП „А” та ТОВ „П” звернулись до Вознесенського міського суду Миколаївської області з позовом до громадян про відшкодування 5460 грн. шкоди і вказало, що 10 жовтня 1998 року вони між собою уклали угоду про спільну діяльність по вирощуванню сільгоспкультур. На момент укладання договору земля, надана ТОВ „П” для здійснення сільськогосподарського товарного виробництва, знаходилась у колективній власності КСП „А” і була засіяна соняшником. У вересні 1999 року відповідачі самовільно зібрали 7,8 т соняшнику з вказаної земельної ділянки та здали сільськогосподарському кооперативу „Д”. Цими діями позивачам було завдано матеріальної шкоди на суму 5460 грн., які вони вимагають стягнути з відповідачів.

Відповідачі з позовом не погодились, оскільки вважають, що вражай було зібрано з земельних ділянок, які належать їм на праві приватної власності. Свої дії вони обґрунтовують тим, що є членами КСП „А” і земельні ділянки, з яких вони зібрали соняшник належать їм на праві приватної власності на підставі сертифікатів на земельну частку (пай), які вони отримали у 1997 році при розпаюванні земель КСП „А”.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

Задача 3. Член КСП Кравець подав заяву про вихід з членів КСП і про одержання належного йому паю з пайового фонду майна натурою - вантажним автомобілем КАМАЗ, причепом до нього, а також належного йому земельного паю. Правління розглянуло його заяву, винесло його заяву на розгляд зборів уповноважених. Останні задовольнили заяву частково: Кравця вивели зі складу членів КСП, пай з пайового фонду він має отримати грошима по закінченню господарського року, а щодо виділення "земельного паю", то Кравцю було відмовлено, оскільки він за фахом є водієм, а не механізатором і не буде в змозі вести фермерське господарство.

Чи не перевищило правління і збори уповноважених свої правомочності?

Вирішіть справу.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.