Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 8. Судові витрати. Заходи процесуального примусу(практичне заняття)

Контрольні запитання:

1. Поняття та види судових витрат.

2. Судовий збір: порядок обчислення та сплати.

3. Витрати, що пов'язані з розглядом справи.

4. Розподіл судових витрат між сторонами.

5. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.

 

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Закон України від 8 липня 2011р. “Про судовий збір”// Офіційний вісник України. – 2011. – №59.

2. Закон України від 25 лютого 1994р. “Про судову експертизу” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст. 232.

3. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв’язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення і виплаті державним науково–дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996р. №710.

 

Література

1. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. – Х., 1997.

2. Богля С. С. Відображення в інституті судових витрат принципів процесуальної економії та доступності судового захисту // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. – №2.

3. Сапейко Л. В. Окремі аспекти стягнення судових витрат в цивільному процесі // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна. – Харків, 23 травня 2009 р. – Харків, 2009. – С. 325–328.

 

Завдання №1

Місцевим судом Вовчанським району Харківської області було припинено провадження у кримінальній справі за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого КК України, відносно водія Бєлова

Потерпілому від злочину Носову було роз’яснено, що він має право подати позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, у порядку цивільного судочинства.

Згідно судово-технічної експертизи сума збитків, завданих злочином Носову, складає 48.000 грн.

Як повинен діяти Носов? Чи підлягає сплаті судовий збір при зверненні Носова до суду з позовною заявою? Хто звільняється від сплати судових витрат?

 

Завдання №2

Петров, власник квартири, звернувся до суду з позовом до наймача квартири Абашидзе про стягнення 360 грн., наданих в борг, та 30 грн. заборгованості по квартирній платі.

По кожній вимозі було складено окрему позовну заяву та сплачено судовий збір.

Суддя місцевого суду об’єднав ці справи в одне провадження і запропонував Петрову доплатити судовий збір виходячи з загальної суми цих позовів.

Як у цьому випадку встановлюється ціна позову?

Підрахуйте розмір судового збору, який повинен сплатити Петров.

Чи правильні дії судді?

 

Завдання №3

За позовом Мельниченко до заводу “Машбуд” про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю в зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків на робочому місці, суд в своєму рішенні вказав на стягнення з відповідача на користь позивача 3000 грн. (вартість путівки в санаторій) та 500 грн. щомісячно, як різниці між заробітком, що отримував Мельниченко, та призначеною пенсією. Строк повторного медичного обстеження судом визначений не був.

Хто і в якому розмірі повинен сплачувати судові витрати?

 

Завдання №4

Моргун А.В. звернувся до суду із позовом про поділ майна з колишньою дружиною Моргун Г.М. Під час розгляду справи, від позивача надійшла заява, в котрій він вимагав від Моргун Г.М. повернення половини суми, витраченої ним на ремонт квартири.

Також, з причини того, що відповідачка не володіла українською мовою, у судовому засіданні приймав участь перекладач.

Які судові витрати повинні нести сторони?

Який порядок внесення коштів в рахунок сплати судових витрат?

Завдання №5

Сунцова пред’явила позов до Юрченко про встановлення батьківства та стягнення аліментів на сина Андрія і просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем в близьких стосунках. Більше року він приходив до неї у гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Івченко, Сказіна, Бобруйко.

Суддя направив повістки сторонам та свідкам, вказавши місце, дату та час розгляду справи.

На судове засідання з¢явилася позивачка та свідок Івченко. Івченко пояснила судді, що проживає із Сказіною та Бобруйко в одній кімнаті гуртожитку, але причин їх відсутності вона не знає.

Які заходи процесуального примусу можуть бути застосовані у цьому випадку?

Визначте підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.

 

Завдання №6

Місцевим судом м. Харкова слухалась справа Дмитренка про відшкодування шкоди, завданої у результаті ДТП. Під час розгляду справи позивач збільшив розмір позовних вимог, але не сплатив судовий збір, тому що після аварії його матеріальний стан змінився, оскільки він довгий час перебуває на лікуванні.

Які дії судді? Чи має у такому випадку позивач на відстрочку сплати судових витрат та за яких умов?

 

Тема 9. Позов

(практичне заняття)

Контрольні запитання:

1. Право на судовий захист.

2. Поняття і сутність позовного провадження.

3. Поняття позову та його елементи.

4. Види позовів.

5. Пред'явлення позову.

6. Позовна заява та її реквізити.

7. Об'єднання та роз'єднання кількох позовних вимог.

8. Право на судовий захист відповідача. Заперечення відповідача проти позову. Зустрічний позов.

9. Мирова угода. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову.

10.Забезпечення позову.

 

Нормативний матеріал. Судова практика.

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.

Література

1. Бортнік О. Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень / О. Г. Бортнік // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63–69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

2. Бортнік О. Г. Мирова угода та можливість її примусового виконання // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. – №1(2).

3. Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

4. Кузьменко С. Г., Кройтор В. А. Розгляд справ про виключення майна з опису // Збірник наукових праць. Серія „Економіка і право”. – 1999. Випуск 2.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.