Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Нормативний матеріал. Судова практика.1. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.

Література

1. Кройтор В.А.Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – № 3’1. – С.98 – 101.

2. Кройтор В.А. Зміст принципу гласності цивільного судочинства: процесуальний аспект// Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 25. – С.354 – 360.

3. Кройтор В.А.Процесуальна рівноправність сторін як одна з основних засад цивільного судочинства// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3.Частина перша. – С.138 – 142.

4. Кройтор В.А. Підстави та загальний порядок здійснення розгляду цивільної справи у закритому судовому засіданні// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия « Юридические науки». – Том 20 (59). – №1. – С.88 – 93.

5. Кройтор В.А.Принцип незалежності суддів та їх підкорення тільки закону// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 5 – 16.

6. Кройтор В.А. Гласність як одна з основних засад цивільного судочинства// Південоукраїнський правничий часопис. – 2008. – №2. – С.64 – 66.

7. Кройтор В.А. Система принципів цивільного процесуального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – №42. – С.15 – 23.

8. Кройтор В.А. Про мову цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 60 – 64.

9. Кройтор В. А. Принцип обов’язковості судових рішень у цивільному судочинстві: актуальність та нормативний зміст // Право і безпека. – 2008. – № 7’2. – С. 149 – 154.

10. Кройтор В. А. Сучасні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі //Вісник Ужгородського національного університету внутрішніх справ. Право. – 2008. – Випуск № 11. – С.238 – 245.

11. Кройтор В.А.Незалежність суддів та їх підкорення тільки законові як принцип цивільного судочинства// Приватне право і підприємництво: Зб. наук. праць. Вип. 8. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2009. – С. 73 – 78 .

12. Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду // Право і безпека. – 2009. – № 1. – С. 198 – 205.

13. Кройтор В.А. Принцип усності в цивільному судочинстві // Право і безпека. – 2009. –№ 2. – С. 144 – 151.

14. Бортнік О.Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26. – с. 256-271

Кройтор В.А., Степаненко Т.В. Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. – №1(2).

16. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Х., 1995.

17.Шевчук П. І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. – №4.

18.Шевчук П. І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – №3.

19.Ясинок М.М. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико-правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. – №2.

Завдання № 1

Косович звернувся до місцевого суду Краснокутського району Харківської області з позовною заявою до Майкової про вилучення майна із чужого незаконного володіння. В позовній заяві він зазначив, що якщо неможливо вилучити майно в натурі, то прохав суд стягнути на його користь дійсну вартість майна.

Суддя залишив позовну заяву без руху, зазначивши в ухвалі, що заява складена не державною мовою, а російською. Тому, він встановив строк для виправлення цього недоліку.

Косович виконав вимоги суду в строк зазначений судом. Суд розглянув справу і відмовив Косовичу у позові, з тих мотивів, що відповідачка визнала наявність у неї майна, що належить Косовичу, але вартість його вона сплатити відмовляється, так як це майно прийшло в непридатність.

Чи правильні дії суду? Які принципи цивільного процесуального права порушені? Розкрийте зміст цих правових принципів і визначте процесуальні наслідки їх порушення.

 

Завдання № 2

В місцевому суді розглядалася справа за позовом Нармухамедова про поновлення на роботі. Судочинство проводилося українською мовою. Позивач заявив клопотання про виклик перекладача, оскільки він є кримським татарином, тому майже не володіє українською мовою. Суд відмовив в задоволенні клопотання і запропонував Нармухамедову користуватися російською мовою, якою він володіє.

Викладіть свою думку відносно дій судді.

Завдання № 3

До місцевого суду від імені Торохова з позовною заявою про визнання права власності на 1/2 частину домоволодіння до Торохової звернувся адвокат Зейкан.

Суддя повернув йому заяву, посилаючись на ст.121 ЦПК України, так як заяву було підписано не позивачем, а адвокатом.

Адвокат не погодився з ухвалою суду, посилаючись на те, що позивачем за спеціальним дорученням йому надано право захищати його інтереси у суді.

Чи правильні дії суду? Яким принципом процесуального права керувався суддя, повертаючи заяву? Розкрийте його зміст.

Завдання № 4

Місцевий суд розглядав у судовому засіданні справу про поділ майна між колишнім подружжям Сидоренко. Позивач Сидоренко у судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи, оскільки він хоче звернутися за допомогою до адвоката. Відповідачка, в свою чергу, заперечувала проти відкладення справи, мотивуючи це тим, що у неї немає достатніх коштів щоб звернутися також за допомогою до адвоката.

Суд відмовив у задоволенні клопотання позивачеві, мотивуючи свою відмову тим, що відкладення справи може порушити принцип рівноправності сторін і буде несправедливим для відповідача.

Чи законні дії суду? Яким принципом повинен керуватися суд, розглядаючи заявлені клопотання?

 

Завдання № 5

При розгляді цивільної справи за позовом Галушко до Зозулі про поділ домоволодіння в натурі в судовому засіданні позивач подав клопотання про приєднання до справи письмових доказів, які свідчать про те, що він за свої власні кошти проводив ремонт і газифікацію спірного домоволодіння, а тому і має право на задоволення його позовних вимог.

Суд залишив це клопотання без розгляду і вирішив справу на підставі доказів, що були в справі.

Чи правильні дії суду? Чи були порушені принципи цивільного процесуального права?

Завдання № 6

Місцевий суд визнав мирову угоду у справі за позовом Степаненко та інших до редакції газети “Всеукраїнські відомості” про відшкодування моральної шкоди, у п. 6 якої зазначено: “У разі невиконання відповідачем пунктів 3 або 4 цієї угоди за позивачами залишається право на подання позовної заяви до редакції газети “Всеукраїнські відомості” про збільшення розміру відшкодування завданої моральної шкоди у зв’язку з невиконанням мирової угоди.”, а у п.7: “У випадку порушення цієї угоди винна сторона буде зобов’язана сплатити штраф у розмірі ста мінімальних заробітних плат ”.

Проаналізуйте дії суду з точки зору реалізації принципів цивільного процесуального права. В яких нормах ЦПК України цей принцип закріплено?

 

Завдання № 7

Громадянка Кириленко звернулася до суду з позовом до громадянина Віленко про її вселення на житлову площу в будинок, що належить відповідачеві на праві приватної власності. В позовній заяві вона вказала, що вселилася на житлову площу після укладення шлюбу з Віленко. Однак з вересня 2010р. він постійно перешкоджав їй проживати у вказаному будинку.

В судовому засіданні сторони уклали мирову угоду, згідно якої Кириленко відмовилася від своїх вимог і зобов’язалася не пред’являти їх в майбутньому. Відповідач зі своєї сторони зобов’язався виплатити позивачеві в рахунок весільних дарунків 500 грн. і повернути їй частину особистих речей. Місцевий суд визнав їх мирову угоду і закрив провадження по справі.

Чи правильно вирішив цю справу суд? Яким принципом він повинен керуватися для правильного вирішення питання про визнання мирової угоди? В яких нормах ЦПК України цей принцип закріплено?

Завдання № 8

Громадянка Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє малолітніх дітей 7 і 10 років. В заяві також було зазначено, що ніяких доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.

Суддя направив Соколовій листа, у якому дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.

Чи правильні дії судді? Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

 

 

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

(семінарське заняття)

Контрольні питання:

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

2. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

3. Об’єкт та зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 

Література

1. Комаров В. В., Радченко П. І. Суб’єкти цивільного процесуального права. – Харків, 1990.

2. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права // Право України. – 2004. – №1.

3. Паскар А. Л. Особливості цивільних процесуальних правовідносин// Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С.35 – 38.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.