Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Звіт про стан перерахування банкнот(назва пояснення щодо заповнення форми N 770 в редакції
постанов Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 642,
від 27.06.2008 р. N 188)

Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України територіальні управління, Операційне управління та Центральне сховище Національного банку України щоденно формують відомості про стан перерахування банкнот. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.

(абзац перший пояснення щодо заповнення форми N 770 із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 642)

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 11 попереднього звіту.

Колонка 2 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.

Колонка 3 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли до територіального управління в упаковці банків і підлягають поаркушному перерахуванню відповідно до Інструкції.

Колонка 4 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли від територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і підлягають перерахуванню.

Колонка 5 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.

Колонка 6 - зазначається кількість пачок банкнот, які були передані на перерахування у зв'язку із порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.

Колонка 7 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням. Дані колонки 7 мають дорівнювати сумі даних колонок 8 - 9.

Колонка 8 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані вручну касирами кас перерахування.

Колонка 9 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані із використанням автоматизованих систем оброблення банкнот.

Колонка 10 - зазначається кількість пачок банкнот, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.

Колонка 11 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець звітного місяця. Дані колонки 11 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і даними колонки 7 та 10.

Колонка 12 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.

Абзац п'ятнадцятий виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 27.06.2008 р. N 188)

Абзац виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 27.01.2006 р. N 22)

 

Форма N 771 (місячна) Подається електронною поштою територіальними та Операційним управліннями, Центральним сховищем Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту готівково-грошового обігу на третій робочий день після звітного періоду


Звіт про стан перерахування монет

За ____________ 20_ року

__________________________________________________
(назва територіального управління / Операційне управління Національного банку України)

(тисяч кружків)

Залишок неперера- хованих монет на початок місяця Надійшло монет до перерахунку за місяць Перераховано монет Вибуло за вказівками Національного банку України Залишок неперерахо- ваних монет на кінець місяця Відпра- цьовано людино-днів  
Усього у тому числі
від банків від інших установ Національ- ного банку України на конт- рольне перераху- вання інші надход- ження
 
                     


"___" ____________ 20_ р. Керівник ________ (підпис) ________________ (прізвище, ініціали)
____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій ________ (підпис) ________________ (прізвище, ініціали)


(форма N 771 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 642,
від 15.05.2006 р. N 179,
від 27.06.2008 р. N 188)
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.