Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікаціїЗа станом на ____________ 20_ року

___________________________________ (назва банку) _________________________________ (місцезнаходження банку)


(кількісні показники)

N з/п Показник Кіль- кість клієнтів банку   Кількість клієнтів, які не здійснювали операцій за звітний період Кількість клієнтів, яким відмов- лено у відкритті рахунку за резуль- татами іденти- фікації у звітному періоді
     
           
           
                       
                             
Юридичні особи, із них:                                    
1.1 резиденти                                    
1.2 нерезиденти                                    
Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, із них:                                    
2.1 резиденти                                    
2.2 нерезиденти                                    
Фізичні особи, із них:                                    
3.1 резиденти                                    
3.2 нерезиденти                                    
Фінансові установи - кореспонденти, із них:                                    
4.1 резиденти                                    
4.2 нерезиденти                                    
Разом                                    


"___" ____________ 20_ р. Керівник ___________ (підпис) ___________________ (прізвище, ініціали)
____________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) Відповідальний працівник ___________ (підпис) ___________________ (прізвище, ініціали)


(форма N 201 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 27.06.2008 р. N 188)

 

Пояснення щодо заповнення форми N 201
Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації

1. Звіт передбачає надання банками відомостей про кількість:

клієнтів банку, які на звітну дату мають відкриті рахунки в банку і повинні бути ідентифіковані згідно з вимогами законодавства України;

клієнтів банку, які не підтримували ділових стосунків з банком, тобто не здійснювали операцій у звітному періоді.

(пункт 1 пояснення щодо заповнення форми N 201 у редакції
постанови Правління Національного банку України від 27.06.2008 р. N 188)

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку (з урахуванням ознаки резидентності клієнта):

1 тип - юридична особа (без урахування фінансових установ - кореспондентів);

2 тип - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

3 тип - фізична особа;

4 тип - фінансова установа - кореспондент.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 27.06.2008 р. N 188,
у зв'язку з цим пункт 4 уважати пунктом 3)

3. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, які мають відкриті рахунки в банку і повинні бути ідентифіковані згідно з вимогами законодавства України.

(абзац другий пункту 3 пояснення щодо заповнення форми N 201 у редакції
постанови Правління Національного банку України від 27.06.2008 р. N 188)

Абзаци третій - двадцятий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 27.06.2008 р. N 188,
у зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять шостий
уважати відповідно абзацами третім - восьмим)

Колонка 4 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, у яких протягом кварталу, що передує звітній даті, були відсутні обороти за дебетом та кредитом за всіма відкритими у банку рахунками, крім операцій, здійснення яких не ініціюється клієнтом (договірне списання коштів на користь банку, зарахування відсотків за залишками коштів на рахунках клієнтів тощо; примусове списання коштів з рахунків клієнтів за рішенням суду, штрафи, пені тощо).

(пункт 3 пояснення щодо заповнення форми N 200 доповнено новим
абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України
від 27.06.2008 р. N 188,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
уважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим,
абзац третій пункту 3 пояснення щодо заповнення форми N 201
у редакції постанови Правління Національного банку України
від 18.12.2008 р. N 434)

Колонка 5 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, яким за результатами ідентифікації, проведеної у звітному періоді, відмовлено у відкритті рахунку.

(абзац четвертий пункту 3 пояснення щодо заповнення форми N 201
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку
України від 27.06.2008 р. N 188)

Рядок 1 - зазначаються дані щодо клієнтів банку - юридичних осіб (без урахування кількості фінансових установ - кореспондентів - клієнтів банку). Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 та 1.2.

Рядок 2 - зазначаються дані щодо клієнтів банку - фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Дані цього рядка є сумою даних рядків 2.1 та 2.2.

Рядок 3 - зазначаються дані щодо клієнтів банку - фізичних осіб. Дані цього рядка є сумою даних рядків 3.1 та 3.2.

Рядок 4 - зазначаються дані щодо клієнтів банку - фінансових установ - кореспондентів. Дані цього рядка є сумою даних рядків 4.1 та 4.2.

Рядок 5 - дані цього рядка є сумою даних рядків 1 - 4.

(розділ 2 доповнено формою N 201 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 28.10.2005 р. N 403)

 

Форма N 302 (місячна) Подається електронною поштою: • банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) територіальним управлінням Національного банку України до 10 числа після звітного періоду; • територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду до 12 числа після звітного періоду

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.