Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціямиЗа станом на ____________ 20_ року

_____________________________ (назва банку)   _____________________________ (місцезнаходження банку)
  _________________ (код валюти) ___________________ (назва валюти)  
           


(копійки)

N з/п Назва показника Усього У тому числі
стан- дартні нестандартні
усього у тому числі
під контролем субстан- дартні сумнівні безна- дійні
I Операції на міжбанківському ринку, усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4)
Кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії              
1.1 Банкам України              
1.2 Банкам країн СНД та Балтії              
1.3 Банкам країн ОЕСР              
1.4 Банкам інших країн              
Вимоги за виплаченими гарантіями, що надані банкам              
Позабалансові зобов'язання щодо наданих гарантій банкам              
Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надаються банкам              
Фактично сформований резерв за операціями на міжбанківському ринку, усього (рядок 5.1 + рядок 5.2)              
5.1 Фактично сформований резерв за кредитами, фінансовим лізингом і виконаними гарантіями              
5.2 Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам              
II Операції з клієнтами, усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Кредити, що надані органам державної влади              
1.1 Кредити, що надані органам державної влади              
1.2 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування              
1.3 Вимоги за виплаченими гарантіями, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування              
Кредити, що надані суб'єктам господарювання              
2.1 Кредити, що надані за овердрафтом, із них:              
2.1.1 державним підприємствам              
2.1.2 недержавним підприємствам              
2.2 Кредити, що надані за операціями репо, із них:              
2.2.1 державним підприємствам              
2.2.2 недержавним підприємствам              
2.3 Кредити, що надані за врахованими векселями, із них:              
2.3.1 державним підприємствам              
2.3.2 недержавним підприємствам              
2.4 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, із них:              
2.4.1 державних підприємств              
2.4.2 недержавних підприємств              
2.5 Кредити в поточну діяльність, із них:              
2.5.1 державним підприємствам              
2.5.2 недержавним підприємствам              
2.6 Кредити в інвестиційну діяльність, із них:              
2.6.1 державним підприємствам              
2.6.2 недержавним підприємствам              
2.7 Іпотечні кредити, із них:              
2.7.1 державним підприємствам              
2.7.2 недержавним підприємствам              
2.8 Вимоги за виплаченими гарантіями, що надані суб'єктам господарювання, із них:              
2.8.1 державним підприємствам              
2.8.2 недержавним підприємствам              
Кредити, що надані фізичним особам              
3.1 Кредити на поточні потреби, з них:              
3.1.1 Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (окрім іпотечних кредитів)              
3.1.2 Кредити на придбання транспортних засобів              
3.1.3 Кредити на охорону здоров'я              
3.1.4 Кредити на здобуття освіти              
3.1.5 Інші кредити на поточні потреби              
3.2 Фінансовий лізинг (оренда)              
3.3 Кредити, що надані за врахованими векселями              
3.4 Іпотечні кредити, з них:              
3.4.1 Іпотечні житлові кредити              
3.4.2 Інші іпотечні кредити              
3.5 Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками              
3.6 Вимоги за виплаченими гарантіями, що надані фізичним особам              
Позабалансові зобов'язання щодо наданих гарантій клієнтам, усього (рядок 4.1 + рядок 4.2 + рядок 4.3)              
4.1 Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані органам державної влади              
4.2 Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані суб'єктам господарювання              
4.3 Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані фізичним особам              
Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надаються клієнтам, усього (рядок 5.1 + рядок 5.2 + рядок 5.3)              
5.1 Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані органам державної влади              
5.2 Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані суб'єктам господарювання              
5.3 Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані фізичним особам              
Фактично сформований резерв за операціями з органами державної влади, усього (рядок 6.1 + рядок 6.2)              
6.1 Фактично сформований резерв за кредитами, що надані органам державної влади              
6.2 Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади              
Фактично сформований резерв за операціями із суб'єктами господарювання, усього (рядок 7.1 + рядок 7.2)              
7.1 Фактично сформований резерв за кредитами, що надані суб'єктам господарювання              
7.2 Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб'єктам господарювання              
Фактично сформований резерв за операціями з фізичними особами, усього (рядок 8.1 + рядок 8.2)              
8.1 Фактично сформований резерв за кредитами, що надані фізичним особам              
8.2 Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам              
III Заборгованість за класифікованими кредитними операціями - усього (рядок I + рядок II)


"___" ____________ 20_ р. Керівник _______ (підпис) _________________ (прізвище, ініціали)
___________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) Головний бухгалтер _______ (підпис) _________________ (прізвище, ініціали)


(форма N 302 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 276,
в редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.12.2004 р. N 642,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 31.03.2005 р. N 99,
від 27.01.2006 р. N 22,
від 15.05.2006 р. N 179,
від 12.07.2007 р. N 255,
від 19.11.2007 р. N 415,
від 27.06.2008 р. N 188,
від 18.12.2008 р. N 434,
від 17.11.2009 р. N 679)

Пояснення щодо заповнення форми N 302
Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 12.07.2007 р. N 255,
від 19.11.2007 р. N 415,
від 27.06.2008 р. N 188)

Зазначена інформація банків використовується для визначення заборгованості за кредитними операціями, відповідно до яких нараховується резерв на можливі втрати. Інформація надається в розрізі наданих кредитів, гарантій та розміщених депозитів. Розподіл кредитної заборгованості за категоріями ризику здійснюється згідно з параметрами аналітичного обліку на підставі рішень кредитного комітету банку, який зобов'язаний розглядати кредитний портфель для оцінки кредитних ризиків за станом на перше число місяця.

У зв'язку з вимогою формування резерву в тій валюті, у якій враховується заборгованість, що передбачена пунктом 1.8 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695, із змінами (далі - Положення), а також з метою аналізу динаміки співвідношення заборгованості за кредитними операціями та сформованими за цими операціями резервами для відшкодування можливих втрат у розрізі типів контрагентів, розподіл кредитної заборгованості здійснюється додатково за параметрами "код валюти" (R030), "резидентність" (K030), "тип контрагента" (K150), вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

(абзац другий пояснення щодо заповнення форми N 302 із змінами, внесеними
згідно з постановами Правління Національного банку України від 31.03.2005 р. N 99,
від 27.06.2008 р. N 188,
від 18.12.2008 р. N 434)

Дані за кредитними операціями надаються з розподілом за параметрами типів контрагентів.

(пояснення щодо заповнення форми N 302 доповнено новим
абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України
від 27.06.2008 р. N 188,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим)

Зазначена інформація використовується для розрахунку розміру резерву на можливі втрати за кредитними операціями банків за окремими видами валют та у зведеній формі за всіма валютами в гривневому еквіваленті.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.