Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якісна реакція на білокСеча здорової людини практично не містить білка. Сліди його, що містяться в сечі, звичайними реакціями, якими користуються в клініці, не виявляються. При ряді захворювань з сечею може виділятись значна кількість білка, що носить назву протеїнурії або альбумінурії.

Розрізняють справжню альбумінурію і несправжню. При справжній або нирковій протеїнурії білки сироватки крові попадають в сечу через нирки. Несправжня протеїнурія спостерігається при попаданні в сечу слизу, крові, гною не з нирок, а з сечовивідних шляхів. Для виявлення білка в сечі використовують реакції осадження з допомогою азотної і сульфосаліцилової кислот. Остання – дуже чутлива.

Принцип методу і хід роботи див.заняття 2, робота 2.

Клініко-діагностичне значення

Білок з’являється в сечі при нефриті (тобто при запаленні судинних клубочків нирок, коли збільшується їх проникливість), у випадках серцевої декомпенсації, при деяких формах підвищеного тиску та, іноді, при вагітності.

Кількісне визначення білка за методом Робертса-Стольникова.

Принцип методу. Метод грунтується на емпірично встановленому факті, що при нашаруванні сечі на азотну кислоту спостерігається стійке помутніння у вигляді кільця на межі обох рідин між 2-ю і 3-ю хвилинами при вмісті в сечі 0,033 г/л білка. Користуючись різними розведеннями сечі, знаходять таке розведення, яке дає утворення білого кільця через 2-3 хвилини.

Хід роботи. Попередньо за допомогою якісних реакцій визначають наявність білка в сечі. Для цього використовують дуже чутливу реакцію з сульфосаліциловою кислотою - в пробірку вміщують 1 мл сечі і додають 3 краплі 20% розчину сульфосаліцилової кислоти. При наявності білка в сечі утворюється білий осад. Для визначення кількості білка треба зробити розведення сечі - в 5 пробірок наливають по 2 мл дистильованої води. В першу додають 2 мл досліджуваної сечі. Вміст цієї пробірки перемішують і 2 мл суміші переносять в другу пробірку, з другої - в третю і так далі, із останньої пробірки 2 мл суміші виливають. Отримують розведення сечі в 2, 4, 8, 16, 32 рази. Кожну порцію розведеної сечі обережно нашаровують на азотну кислоту, 1 мл якої вміщують в пробірку. Відзначають при якому розведенні з’являється біле кільце між 2-ю і 3-ю хвилинами.

Для розрахунку вмісту білка в сечі 0,033 г/л перемножують на ступінь розведення сечі в пробірці, де утворилося біле кільце між 2-ю і 3-ю хвилинами. Наприклад, кільце утворилося в пробірці, де було розведення сечі в 8 разів. Тоді, 0,033 х 8 = вміст білка в сечі в г/л.

3.Якісне і кількісне визначення глюкози Принцип методу і хід роботи див. заняття №14.

4.Якісне визначення ацетону (проба Легаля) Принцип методу і хід роботи див. заняття №17.

5.Якісне визначення кров’яних пігментів (бензидинова проба) Принцип методу і хід роботи див. заняття №3.

Лiтература.

  1. Конспект лекцiй.
  2. Биологическая химия /Воронина Л.Н. и др.- Х.:Основа, 1999. – 640 с.
  3. Губський Ю.I. Бiологiчна хiмiя. – Київ-Тернопiль: Укрмедкнига, 2000 – 507 с.
  4. Берёзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.:Медицина, 1999. – 528 с.
  5. Я.І.Гонський, Т.П.Максимчук. – Біохімія людини, 2001

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

 

 

Зав. кафедрою проф. Ерстенюк А.М.

 

 

Заняття №26

Тема: Фармацевтична біохімія. Загальна характеристика метаболізму ліків. Фази метаболізму.

Підсумкове заняття. Тестовий контроль. Залік.

Актуальнiсть теми: Знання процесів метаболізму лікарських речовин використовується для вирішення цілого ряду задач біофармації, фармакології, фармацевтичної хімії, технології ліків. Результати і узагальнення фармацевтичної біохімії є тією фундаментальною основою, на основі якої розвивається наукова і раціональна фармакотерапія захворювань та їх фармакопрофілактика.

Навчальнi цiлi

Знати: Стадії метаболізм ліків, вплив метаболізму ліків на їх фармакологічну активність значення фармацевтичної біохімії для теоретичної та практичної фармації.

Вмiти:Визначати інтенсивність гідроксилювання лікарських речовин мікросомами печінки, вплив на цей процес різних чинників.

Самостiйна позааудиторна робота:

  1. Охарактеризувати систему мікросомального окислення.
  2. Написати схеми реакцій С-гідроксилювання бутаміду, бензолу, N-гідроксилювання сульфаніламіду, дезалкілювання фенацетину, відновлення нітробензолу, гідролізу іпроніазиду.
  3. Охарактеризувати процеси кон'югації і написати реакції: а) саліцилової кислоти з глюкуроновою; б) метилювання ізоніазиду; в) ацетилювання сульфаніламіду; г) ПАСК з гліцином.

Контрольнi питання:

1. Предмет і задачі фармацевтичної біохімії, значення її для біофармації, фармакології, медицини, токсикології.

2. Біогенні лікарські речовини та чужорідні ліки (ксенобіотики), їх метаболізм.

3. Стадії метаболізму ліків: а)ентеральний обмін в ШКТ; б)транспорт через мембрани; в)перенесення кров’ю і міжтканинний розподіл; г)внутрішньоклітинний метаболізм ліків (реакції біотрансфармації); д)виведення із організму ліків та їх метаболітів.

4. Вплив метаболізму ліків на їх фармакологічну активність.

5. Реакції першої фази метаболізму ліків (фази модифікації).

6. Гідроксилювання лікарських речовин у процесі мікросомального окислення. Характеристика ферментної системи і механізму реакції.

7. Інтенсивність метаболізму ліків як фактор індивідуальної чутливості організму до їх дії.

8. Процеси кон'югації лікарських речовин та їх метаболітів: утворення глюкуронідів, сульфатна, метильна, ацетильна і пептидна кон'югація.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.