Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Види юридичної відповідальностіВиди юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права:

Конституційна (юридична підстава — Конституція) – настає за порушення норм Конституції України. Маючи високий ступінь нормативної концентрації та ціннісної орієнтації, норми Конституції є нормами прямої дії. Питання про притягнення суб'єкта (фізичної або юридичної особи} до конституційно-правової відповідальності вирішується судом.

Матеріальна (юридична підстава — КЗпПУ) – настає за вчинене майнове правопорушення, шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації робітниками та службовцями при виконанні ними своїх трудових обов'язків. При тягає до відповідальності адміністрація підпри­ємства.

Захід матеріальної відповідальності — грошове стягнення.

Правозастосовний акт — наказ.

Дисциплінарна (юридична підстава — КЗпПУ) – накладається адміністрацією підприємств, установ, організацій (особою, що має розпоряд­чо-дисциплінарну владу над конкретним пра­цівником) внаслідок вчинення дисциплінарних проступків:

1) відповідно до правил внутріш­нього трудового розпорядку;

2) в порядку під­порядкованості;

3) відповідно до дисциплінар­них статутів і положень.

Реалізується виключно в рамках службової під­порядкованості.

Засоби дисциплінарної відповідальності: догана, пониження в посаді, звільнення.

Правозастосовний акт — наказ.

Адміністративна (юридична підстава — КпАПУ)– накладається за адміністративні правопо­рушення органами державного управління (ор­ганами так званої адміністративної юрисдик­ції) до осіб, що не підпорядковані їм по службі.

Заходи адміністративної відповідальності — попередження, штраф, адміністративний арешт, позбавлення спеціальних прав (наприклад, прав водія) і т.ін.

Правозастосовний акт — рішення.

Цивільно-правова (юридична підстава — ЦКУ)– настає з моменту правопорушення, неви­конання договірного зобов'язання майнового характеру у встановлений строк або виконан­ня неналежним чином, заподіяння позадого­вірної шкоди (цивільно-правової проступку) або здоров'ю чи майну особи. Її особливість полягає у добровільному виконанні правопо­рушником відповідальності без застосування примусових заходів. Державний примус ви­користовується у разі виникнення конфлікту між учасниками цивільних правовідносин. Питання про притягнення суб'єкта (фізичної або юридичної особи) до цивільно-правової від­повідальності вирішується судом, арбітражним судом або адміністративними органами дер­жави за заявою учасника правовідносини або потерплого.

Заходи цивільно-правової відповідальності — від­шкодування майнових втрат, скасування не­законних угод, штраф, пеня та інші міри, які полягають у примушуванні особи нести нега­тивні майнові наслідки.

Правозастосовний акт — постанова.

Кримінальна (юридична підстава — ККУ) – настає за вчинення злочинів, вичерпний перелік яких міститься в КК кодексі, тобт о встановлюється лише законом, настає з мо­менту офіційного обвинувачення, реалізуєть­ся виключно в судовому порядку.

Заходи кримінальної відповідальності — жорст­кі заходи кримінального покарання, які впли­вають на особу винного іпозбавлення волі, виправні роботи без позбавлення волі та ін.; застосовуються лише в судовому порядку.

Правозастосовний акт — вирок.

Види юридичної відповідальності залежно від її функцій:

1. Правовідновлююча (цивільно-правова і матеріальна) — при­мус, як правило, не виявляється; має місце добровільне виконан­ня правопорушником відповідальності. Державний примус за­стосовується у разі виникнення конфлікту між учасниками пра­вовідносин;

2. Штрафна (каральна) (кримінально-правова, адміністрати­вно-правова) — примус проявляється:

§ в обмеженні прав особи, яка притягається до відповідальності (позбавлення права обій­мати певні посади, позбавлення права керувати автомобілем, тимчасове призупинення зовнішньоекономічної діяльності тощо);

§ у накладенні додаткових обов'язків обтяжуючого характеру (штраф, встановлення режиму індивідуального ліцензування тощо).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.