Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1.2. Основні форми мислення та закони логікиНазвіть головні логічні форми мислення. порівняння, аналіз, синтез закони і методи узагальнення, опосередкованість поняття, судження, умовивід
Які ви знаєте основні закони логіки? подвійного заперечення, комутативності, контрапозиції абстрагування, узагальнення, порівняння послідовність, систематичність, визначеність тотожності, суперечності, виключеного третього, достатньої підстави
Які є основні логічні прийоми формування понять? визначення, обмеження, узагальнення опис, показ, характеристика обмеження, узагальнення порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення
До якого закону логіки належить таке визначення, що кожна думка має бути чіткою за обсягом, ясною за змістом і залишатися незмінною в ході одного й того ж міркування? закон достатньої підстави закон виключеного третього закон суперечності закон тотожності
До якого закону логіки належить таке визначення, що два проти лежні судження не можуть бути одночасно істинними, у крайньому разі одне з них буде обов’язково хибним, а то й обидва можуть бути хибними? закон виключеного третього закон достатньої підстави закон тотожності закон суперечності
До якого закону логіки належить таке визначення, що з двох протилежних суджень одне неодмінно є істинним, друге – хибним, а третього і бути не може? закон суперечності закон тотожності закон достатньої підстави закон виключеного третього
До якого закону логіки належить таке визначення, що будь-яка думка може бути істинною тоді і тільки тоді, коли вона обґрунтована? закон виключеного третього закон тотожності закон суперечності закон достатньої підстави
Яка форма мислення, відображає зв’язок між предметом і його ознакою? поняття умовивід доведення судження
Завдяки якій формі мислення з одного або кількох відомих суджень ми одержуємо нове? судження доведення поняття умовивід
Яка форма мислення відображає предмети та явища через сукупність суттєвих ознак? судження умовивід доведення поняття
Які логічні форми вивчаються в формальній логіці? поняття судження умовивід правильним є все перераховане
Які аргументи для підтвердження істинної думки можуть бути використані як істинні? цифровий матеріал закони науки логічні форми судження
Як називаються відносини понять, що є видами одного і того самого роду, і при цьому одне поняття вказує на деякі ознаки, а інше ці ознаки заперечує, усуває, не змінюючи їх жодними іншими ознаками? підпорядкування співпідпорядкування протилежності протиріччя
Як називаються ознаки, котрі можуть належать окремим предметам? специфіка ознаки прийоми властивості
Що означає поняття „уявлення”? здатність мислення характеризувати предмети та явища через сукупність їхніх суттєвих ознак фіксація факту незалежності знання від предмету знання про предмет в цілому у момент впливу його на наші органи чуттів відтворення у свідомості людини раніше сприйнятого предмета
Що позначають літерою S у судженні? істинність чи хибність зв’язка предикат суб’єкт
Що позначають літерою P у судженні? суб’єкт істинність чи хибність зв’язка предикат
Із яких елементів складається структура судження? одиничного і загального засновків та висновку хибного та істинного суб’єкта, предиката, зв’язки
Що таке доведення? процес думки спосіб мислення вивчення явищ і предметів у тому вигляді, в якому вони відбуваються й існують насправді процес думки, що полягає в обгрунтуванні істинності якогось положення за допомогою інших положень, істинність яких установлена раніше
Що здійснюється за допомогою органів чуття? наукове пізнання раціоналістичне пізнання міфологічне пізнання чуттєве пізнання
Яку назву має колективний суб’єкт суперечки? опоненти експерти прпоненти аудиторія
Яка існує класифікація суперечок за формою? дебати диспут дискусія правильно все
Як називаються суперечки, які виникають при обговоренні доповідей, виступів на зборах, засіданнях, конференціях? міркування полеміка дослідження дебати
Яку назву має публічна суперечка з приводу наукового або суспільно важливого питання? дебати міркування дослідження диспут

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.