Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема1.6. Некласичні філософські вченняЩо є основою релігійної віри за С.Кьеркєгором? безмежне самозречення молитва роздуми захоплення
Що, на думку С.Керкєгора, „звільняє людину, робить її господарем природи”? віра наука і техніка порядність праця
До якого напрямку відноситься філософія Шопенгауера? волюнтаризм інтелектуалізм пантеїзм позитивізм
Що таке „світ”, за Шопенгауером? ідеї моє уявлення і моя воля сукупність всього сущого створення Бога
Що є сутністю людини на думку Шопенгауера? воля життя розум екзистенція
Що таке воля за Шопенгауером? воля до влади воля до життя воля і ніщо воля до свободи
Що таке „життя”, за визначенням Ф.Ніцше? воля до влади довгий сон спосіб існування білкових тіл свинство
Що, або хто, з точки зору Ніцше є смислом існування людини? володіння світом любов надлюдина щастя
Що означає у Ніцше слово „нігілізм”? воля дух протилежності знецінення вищих цінностей зневага до всього
Що, відповідно В.Дільтею, є основою пізнання в „науці про дух”? інтелектуальна інтуїція хвилювання сутність почуттєве сприйняття
До якого напрямку відноситься філософія Бергсона? інтуїтивізм позитивізм прагматизм структуралізм
Що таке „життя”, за визначенням Бергсона? воля до влади спосіб існування білкових тіл тенденції впливати на неорганізовану матерію затримка смерті
Що собою являють культури, за визначенням О.Шпенглера? асоціації індивідів історично сформовані способи життєдіяльності суспільств організми ступені розвитку людини
Яка мета історичного існування людства, на думку О.Шпенглера? виховання людини немає мети прогрес розуму самопізнання духу
Який фактор, за Шпенглером, обумовлює лице культури? ландшафт суспільний договір попередня культура спосіб виробництва
Як у Шпенглера називається кінцева стадія розвитку культури? імперія нація цивілізація етнос
Якій життєвій фазі культури відповідає, за Шпенглером, період „переоцінки всіх цінностей”? юність розквіт старість мужність
Питання про що Ф.Енгельс називав „основним питанням філософі? про буття сущого про смисл життя про основні закони природи суспільства і мислення про відношення мислення до буття
Що в марксистській теорії пізнання є важливим критерієм істини? логічна послідовність знань очевидність первинних принципів практика почуттєвий світ
Яка суспільно-економічна формація, за твердженням К.Маркса, завершує „передісторію” людства? первіснообщинна рабовласницька капіталістична соціалістична
Що, за словами Ф Енгельса, є основним фактором в процесі перетворення мавпи в людину? мутація мова самопізнання праця
Що таке діалектика, за визначенням В.Леніна? мистецтво розмовляти сперечатися логіка вчення про єдність і боротьбу протилежностей вчення про форми правильного мислення?
За яким основним критерієм, В.Ленін, вирізняє групи людей, які називаються класами? за життєвими можливостями за місцем в системі суспільного виробництва за соціальним статусом за рівнем доходів
Хто основоположник позитивізму? Кант Коген Конт Миль
На що повинні спиратися знання, які, з точки зору О.Конта, могли б ціниться як істинні? на здоровий глузд на інтуїцію на логіку на спостереження
Що таке філософія, з точки зору Г.Спенсера? наука про методи наукового пізнання наука про світ в цілому об’єднання знань вчення про буття сущого
Який метод розвитку знань К.Поппер вважав найважливішим? метод сходження від абстрактного до конкретного метод індукції метод логічного аналізу метод спроб і помилок
Як К.Поппер називав суспільство, в якому люди критично відносяться до табу, приймають особисті рішення і засновують їх на спільному обговоренні і можливостях власного інтелекту? закрите суспільство відкрите суспільство республіка геніїв республіка вчених

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.