Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1.4 Філософія Нового часуІз-за якого питання виникло розмежування середньовічної схоластики на два напрямки – реалізм і номіналізм? Метод доказовості буття Бога природу загальних понять (універсалій) свободу волі людини терміну другого пришестя Христа
Що стверджували про універсалії прихильники крайнього реалізму? до речей до речей і в речах в речах і після речей після речей
Хто засновник томізму? Томас Мор Томас Мюнцер Фома Аквінський Фома Кемпийський
Назва „епоха Відродження” має на увазі відродження чого? міської культури духу античної культури могутність Риму язичницькі релігії
За висловом Ф.Енгельса, людей якого типу породила епоха Відродження? аскетів сабаритів мрійників титанів
Що заперечується епохою Відродження? містицизм раціоналізм схоластика християнство
Яке поняття є основним у філософській концепції Миколи Кузанського? поняття нескінченності поняття космосу поняття одкровення поняття субстанції
Які символи Микола Кузанський вважав найбільш адекватним для роздумів про Бога? алхімічні астрологічні математичні поетичні
Що означає формула Миколи Кузанського „все – в усьому” ? Бог як все в цілому тотожний з природою в кожній часточці світу ідеально представлені всі інші і все ціле в кожній часточці є переміси всезагальних якостей кожна річ має потенцію стати любою іншою
Хто в епоху Відродження висунув теорію, відповідно до якої Земля та інші планети повертаються навколо Сонця? Бруно Галилей Кеплер Коперник
Хто ввів у обіг слово „утопія” ? Карл Маркс Томас Мор Томазо Кампанелла Еразм Роттердамський
Хто автор „Міста Сонця” ? Роберт Оуен Сирано де Бержерак Томазо Кампанелла Еразм Роттердамський
Хто започаткував експериментально-математичне дослідження природи? Галілео Галілей Джордано Бруно Ісак Ньютон Френсіс Бекон
Хто автор трьох законів, які лежать в основі класичної механіки? Галілео Галілей Іоан Кеплер Ісак Ньютон Микола Коперник
Яка наука на початку Нового часу була лідером у суспільствознавстві? астрономія біологія механіка хімія
Яка задача філософії становиться головною в період становлення суспільних і гуманітарних наук Нового часу? смисл існування пізнання початку всього сущого пізнання сутності речей розробка і обґрунтування методів наукового пізнання
Що, з точки зору емпіризму, повинно бути основою наукового знання? апріорні принципи розуму інтуїція логіка і математика чуттєвість
Хто основоположник емпіризму? Галілео Галілей Джон Локк Рене Декарт Френсіс Бекон
Який метод пізнання природи Ф.Бекон вважав основним? аналіз дедекцію індукцію синтез
Ф.Бекон вказував на чотирьох „ідолів”, що перетворюють пізнання. Які входять у беконовський список „ідолів” ? ідоли природи ідоли печери ідоли площі ідоли театру
На кого, відповідно до образного порівняння Ф.Бекона, повинен бути схожий вчений? на мурашку на павука на бджолу на метелика
Хто автор утопії „Нова Атлантида” ? Томас Гобс Томас Мор Томазо Кампанелла Френсіс Бекон
Чому, на думку Т.Гоббса, повинна служити наука і філософія? очищенню душі пізнанню гармонії природи росту людської могутності і примноженню життєвих благ вмінню не сердиться і не клясти а розуміти
Який вислів належить Томасу Гоббсу? війна усіх проти всіх хто хоче жити у мирі той повинен готуватися до війни розпочати війну легко а закінчити важко ні миру ні війни а армію розпустити
Яке „штучне тіло” Т.Гоббс порівняв з біблійним чудовищем Левіафаном? армію державу промисловість церкву
Хто основоположник раціоналізму в філософії Нового часу? Бенедикт Спіноза Микола Кузанський Рене Декарт Френсіс Бекон
Що, за Р.Декартом, є необхідним і достовірним для установки першої самоочевидної істини (мислю – отже існую)? звичайний світ розуму життєвий досвід наукове свідчення науковий експеримент
На чому засноване у Декарта твердження, що Бог існує? на авторитеті Святого письма на даних наукового пізнання на необхідності „я” більш вищого ніж „я” це самоочевидна істина
Б.Спіноза, критикуючи Декарта, стверджував, що не може бути двох субстанцій. Скільки повинно бути субстанцій, на думку Спінози? одна три безкінечна кількість субстанцій немає взагалі
Яке поняття є основним в філософській концепції Б.Спінози? безконечність дух матерія субстанція
Яке визначення дав Б.Спіноза поняттю „субстанція”? матерія об’єктивна реальність причина самої себе те з чого складаються всі речі
Що, за Б.Спінозою, є сутністю субстанції? буття матеріальність об’єктивність протяжність
Яке поняття основне в філософській концепції Лейбніца? безкінечність ідея матерія монада
Що таке монада, на думку Г.В.Лейбніца? одинична всезагальна субстанція мікроорганізм видимий під мікроскопом проста субстанція яка не має частинок елементарна частинка об’єкт фізики
Хто автор твору „Людина-машина” (1747), в якому людський організм представляється як машина, яка сама заводить механізм? Гельвецій Гольбах Кондильяк Ламетрі
Чи вважав Ж.Ж.Руссо релігію необхідною для суспільного життя? суспільство не цікавить відношення громадян до релігії релігія небажана для суспільного життя релігія бажана для суспільного життя але не є необхідною релігія необхідна для суспільного життя
Відповідно теорії суспільного договору Ж.Ж.Руссо, верховним керівництвом в суспільстві є... державний апарат государ суспільна воля парламент
Хто з представників був засновником і редактором „Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел”? Вольтер Д’Аламбер Дідро Руссо

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.