Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1.7.Історія української філософської думкиХто був Першим філософом у Київській Русі? митрополит Петро Могила Юрій Дрогобич (Котермак) Григорій Сковорода Митрополит Іларіон
У якому навчальному закладі України філософія вперше почала вивчатися окремо від теології? Острозькій академії Львівському університеті Києво-Могилянській академії Харківській колегії
Хто є засновником філософської думки в Україні епохи Просвітництва(ХYIII)? Т. Шевченко Г. Сковорода М. Драгоманов І. Франко
Український мислитель, який вважав, що світ є мікрокосмосом або Всесвітом, мікрокосмосом або людиною і символічною реальністю, ідеальним відображенням котрої є Біблія? митрополит Петро Могила Митрополит Іларіон Станіслав Ориховський Григорій Сковорода
Хто є автором основного ідеологічного документу братства “Книга буття українського народу”? М. Костомаров П. Куліш М. Драгоманов М. Грушевський
Чим позначений світогляд Т. Шевченка? анропоцентризмом космополізмом пантеїзмом монізмом
Як розумів філософію Г.Сковорода? вчення про загальні закони розвитку вчення про людину любов до мудрості вчення про природу
Виділіть основні світоглядні орієнтири Острозьких просвітників. відстоювання ідеї захисту українського народу від ополячення і окатоличення порушували питання про громадські права й особисті права громадян відстоювали вчення про ідеальну державу орієнтувалися на внутрішнє духовне життя людини що узгоджувалось з філософсько-світоглядними впливами Візантії
Як визначають теоретичний спадок П.Юркевича? філософію духу філософію віри філософію серця філософію свободи
Хто розвивав так звану “хуторянську філософію”? Б. Кистяківський П. Куліш Д. Донцов В. Карабін
Які ідеї наприкінці XYII-на початку XIXст. в Україні поширюються? ідеї просвітництва німецької класичної філософії європейського романтизму ідея еволюціонізму
Хто належав до представників Кирило-Мефодіївського братства Т. Шевченко М. Костомаров М. Грушевський П. Куліш
Що передбачав кордоцентризм Київської Русі? перевагу “серця” над “головою” перевагу “голови” над “серцем” рівнозначність поміж “головою” і “серцем”  
Зачинателями якого вчення були Ю.Дрогобич, П.Русин, С.Оріховський-Роксолан? “софійного” вчення в українській філософії гуманістичної культури в Україні XV - поч XVI ст філософії серця  
Чого найбільше прагнули Острозькі книжники? підкорити людину Богові фаталізм визначити як одну з основних рис філософії XV-XVI ст посилити віру в силу людського пізнання  
Який період вважають українським відродженням? XV ст період Київської Русі XVIII ст? друга половина XVI - до середини XVII ст
Хто є автором праці “Слово про закон і благодать”? Ярослав Мудрий Нестор-літописець Григорій Сковорода Митрополит Іларіон
Хто із представників української філософської думки не лише розвинув концепцію “сродної праці”, але й жив за її неписаними законами? ТПрокопович ПМогила ГСковорода ТШевченко
Яка праця називається “Сродною”? визначена людині її соціально-класовим становищем визначена покликаннями бажаннями та інтересами людини визначена службовими обов’язками людини  
Що стало світоглядною основою М. Гоголя, М.Костомарова, П.Куліша, Т.Шевченка та ін.? кордоцентризм антропологізм гуманізм романтизм
Із чим тісно пов’язував І.Я.Франко вирішення майбутньої долі України? економічною незалежністю держави освітньо-виховним процесом у державі світовим історичним процесом та національною самореалізацією національною революцією
Який твір належить перу Пилипа Орлика? “Кобзар” Перша Конституція України Перший буквар “Листи до братів хліборобів”
Кому належить концепція “сродної праці”? М. Лютеру М. Ломоносову Б. Хмельницькому Г. Сковороді

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.