Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1.10. Основи філософського аналізу суспільстваЗазначте, що є об'єктом суспільного пізнання. виробнича діяльність людей суспільство як цілісна соціальна реальність взаємозв'язок природи і суспільства психологія поведінки людей
Як називається соціальна дія, що виражає залежність і сумісність людей або груп? Соціальна взаємодія Соціальний контроль Соціальний зв’язок Афективна соціальна дія
Коли виникає соціальне?   коли людина розмірковує про сенс свого життя коли вона задовольняє свої вітальні потреби коли поведінка одного індивіда підпадає під вплив іншого або групи (спільноти) незалежно від того чи присутні фізично індивід або спільнота коли людина розмірковує про добро і зло
Що відображають закони соціальної динаміки? стабільність соціальної структури суспільства етапи причини характер і типи зміни соціальної структури суспільства процеси соціалізації та стратифікації напрям форми чинники розвитку соціального об’єкта
У чому полягає суть прогностичної функції? визначення методів виникнення соціальної реальності прийняття управлінського рішення аналіз науково обґрунтованої перспективи розвитку особис­тості спільності соціальної групи суспільства збір первинної соціологічної інформації
Хто написав шеститомну працю "Курс позитивістської філософії"? Г. Спенсер М. Вебер Дж. Міль О. Конт
Хто заснував органічний напрям в соціальній філософії? О. Конт Г. Спенсер Дж. Міль Е. Дюркгейм
Кому належить вчення про суспільно-економічні формації? О. Конту К. Марксу М. Веберу Г. Спенсеру
"Суспільство як функціонуюча система, що ґрунтується на поділі праці". Кому належить це визначення суспільства ? Е. Дюркгейму   Аристотелю   М Веберу   О Конту
Як називається розмаїття форм об’єктивно існуючого соціального буття? Соціальна організація Соціальна система Соціальна реальність Соціальна структура суспільства
Цілісність, єдність загальної системи цінностей, яку називають культурою. Про яку основну ознаку суспільства йдеться ? універсальність автономність інтегративність територію
Як називається шлюб між одним чоловіком і однією жінкою? полігамія моногамія ендогамія поліандрія
Яке суспільство називається складним? що утворене з декількох держав або країн в якому існують багаті та бідні де є декілька рівнів управління де є кілька рівнів управління декілька соціальних верств населення що розташовуються зверху вниз із зменшенням доходів
Студентська академгрупа є прикладом якої групи?   великої соціальної групи малої соціальної групи соціальної агрегації неформальної групи
Назвіть найважливішу характеристику малої (первинної) соціальної групи, за Ч. Кулі. стабільні персоналізовані емоційно забарвлені безпосередні контакти між членами групи її здатність до швидкого скорочення (збільшення) кількості членів відповідно до обставин чітко визначена жорстка система ієрархії лідерства здатність членів групи до скоординованої і завжди ефективної діяльності
Для означення яких характеристик вживається категорія "маргінал"? "нетипових" представників певної соціальної групи людей і груп які втратили їх зв’язок із суспільством дистанціюються від нього Свій варіант відповіді люди які не мають статусного набору
У якому із суспільств відсутня чітка стратифікаційна система? кастовому становому первіснообщинному класовому
Що відображає категорія "соціальна стратифікація"? ієрархічно організовану систему соціальної нерівності процес переміщення соціальних груп чи окремих індивідів з однієї страти в іншу набір соціальних статусів особистості набір соціальних ролей
Переїзд на постійне проживання зі Львова до Тернополя можна трактувати як вияв якої мобільності? вертикальної соціальної мобільності горизонтальної соціальної мобільності Свій варіант відповіді змішаної мобільності
Чим характеризуються "закриті" стратифікаційні системи? високий рівень соціальної мобільності низький рівень соціальної мобільності рівень соціальної мобільності є приблизно однаковий і у "відкритих" і у "закритих" соціально-стратифікаційих системах середній рівень
Що таке соціальний конфлікт? збройне зіткнення відсутність взаємопорозуміння протистояння різних політичних сил сутичка інтересів різних соціальних груп
Як називається процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини? адаптація екстеріоризація інтеріоризація соціалізація
Як називається сім'я, що складається із представників двох поколінь: батьків та їхніх дітей? полігамною сім 'єю нуклеарною сім 'єю розширеною сім 'єю полігінійною сім 'єю
Як називається сім'я, взаємини в якій будуються на основі взаємної поваги і де немає яскраво вираженого лідера? егалітарною моногамною авторитарною нуклеарною

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.