Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Усунути зайві рухи, які грубо спотворюють техніку. 5Основні помилки на стадії формування початкового вміння є такі:

v внесення в руховий акт додаткових, непотрібних рухів;

v відхилення рухів за напрямком і амплітудою;

v зайва напруженість багатьох м'язових груп;

V спотворення загального ритму дії.

Основними причинами цих помилок є:

v недостатня фізична підготовленість;

v боязнь, що призводить до надмірного напруження мускулатури і обмеження амплітуди рухів;

v недостатнє розуміння рухового завдання;

v недостатній самоконтроль рухів;

v дефекти у виконанні попередніх частин рухової дії;

v втома;

v негативний перенос навичок;

V несприятливі умови виконання рухових дій.

Мета етапу поглибленого розучування - завершити формування рухової дії в основному варіанті на рівні навички і створити основу для формування умінь виконувати її в різноманітних умовах.

Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання:

Поглибити розуміння закономірностей рухової дії, що вивчається.

Уточнити техніку щодо індивідуальних можливостей, посилити самоконтроль.

Домогтися правильного виконання вправи.

Створити передумови варіативного виконання дії.

Навчання на цьому етапі будується таким чином, щоб забезпечити виконання вправи на рівні рухового вміння і сприяти її переходу до навички.

Мета етапу закріплення і вдосконалення - завершити формування рухової навички.

Для досягнення мети вирішуються такі завдання:

Закріпити навичку володіння технікою дії.

Забезпечити варіативність застосування сформованої навички в різних умовах.

Завершити індивідуалізацію виконання засвоєної вправи.

Для закріплення навички, забезпечення варіативності її виконання такі методи:

v стандартно-повторної та повторно-варіативної вправи;

v змінюють зовнішні умови виконання;

v регулюють фізичний і психічний стан;

v поєднують вивчену на другому етапі вправу з іншими діями;

V підвищують обсяг та інтенсивність виконуваної роботи.

Причинами помилок на цьому етапі є:

v надмірна, тривала концентрація уваги на контролі за деталями дії;

v порушення міри варіативності вправ і умов їх виконання;

V порушення співвідношення між відпрацюванням рухової навички і вихованням рухових якостей.

Методи навчання у фізичному вихованні і спорті

Методи - це способи взаємної діяльності учня і вчителя, спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань.

Методичні прийоми - це шляхи реалізації методів у конкретних випадках і умовах процесу фізичного виховання.

 

У процесі фізичного виховання і спортивного тренування використовують три групи методів:

І. Практичні методи (методи вправляння).

ІІ. Методи використання слова.

ІІІ. Методи демонстрації.

І. Практичні методи поділяють на три групи:

1. методи навчання рухових дій;

2. методи вдосконалення рухових дій;

3. методи тренування (методи розвитку рухових якостей).

1. До методів навчання рухових дій належать такі:

- метод навчання вправ загалом;

- метод навчання вправ по частинах;

- метод підвідних вправ.

2. До методів удосконалення і закріплення рухових дій належать такі методи:

- контрольний метод;

- змагальний метод.

3. До методів тренування належать такі методи:

- метод безперервної вправи;

- метод інтервальної (повторної) вправи;

- метод комбінованої вправи.

Метод безперервної вправи включає в себе такі методи:

- метод безперервної варіативної вправи;

- метод безперервної регресуючої вправи;

- метод безперервної прогресуючої вправи;

- метод безперервної рівномірної вправи.

Метод інтервальної (повторної) вправи включає в себе такі методи:

- метод інтервальної (повторної) варіативної вправи;

- метод інтервальної (повторної) регресуючої вправи;

- метод інтервальної (повторної) прогресуючої вправи;

- метод інтервальної (повторної) рівномірної вправи.

Метод комбінованої вправи включає в себе такі методи:

v метод колового тренування;

v метод комбінованої вправи з різним сполученням структури та змісту завдань;

v метод комбінованої вправи з різним сполученням змісту завдань;

v метод комбінованої вправи з різним сполученням структури завдань;
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.